Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.
Op verzoek kunt u ook een PayPalfactuur ontvangen indien u liever betaald met PayPal.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.

 


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.
De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.
Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Nieuwe aanwinsten

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD GORINCHEM - Rozenobel van 9 gulden z.j. (1585-1587)

gewicht 7,55gr. ; goud Ø 37mm.

Het betreft hier een nabootsing van de Engelse rosenobel van Edward IV (1461-1483). In de Engelse munthandel wordt deze munt wel ten onrechte aangeduid als “Flemish nobel”. Het betreft hier echter een rosenobel die met Vlaanderen niets van doen heeft. Van dit munttype bestaan twee typen; een type zonder enige verwijzing naar Gorinchem, en een type met het wapenschildje van Arkel op het achtersteven, de heerlijkheid waar Gorinchem bestuurlijk onder viel. Dit exemplaar is van het eerste type.

Delmonte 825ter  ; Verkade- ; HNPM.14 ; CNM.2.18.4 ; Friedberg 80a R
zfr+

2.750,00 CILICIA, MALLOS - TIME OF PHANABAZOS (379-374) & DATAMES (378-362) - AR Stater, 379-362 BC

weight 9,63gr. ; silver Ø 20mm.

obv. Portrait of Aphrodite right with diadem and earrings
rev. Head of satrap right, wearing bashlik

ref. BMC- ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock 5717 ; SNG.Schweiz 150 ;
babelon, Traité II, page 375, no.569 ; SNG.Paris 391var.
RR
vf/xf

3.450,00 CILICIA, TARSOS - TIME OF ALEXANDER THE GREAT - AR Obol, circa 330-320 BC

weight 0,69gr. ; silver Ø 10mm.

obv. Bust of Athena Parthenos, facing, wearing triple crested Athenean helmet
rev. Thunderbolt on oval shield, star in left field

SNG.Levante 119var. ; SNG.Paris 476var. ; Babelon, Traité II, 2, 719 RR
Attractive classical style. Very rare.
vf/xf

335,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BATAAFSE REPUBLIEK, 1795-1806 - HOLLAND - Gouden dukaat 1803, Dordrecht

gewicht 3,46gr. ; goud Ø 22mm.
Delmonte 1171B ; Verkade 39.6 ; Schulman 26 ; HNPM.86 ; CNM.2.28.54 R
ietwat flauwe slag en licht krasje op de voorzijde
zfr/zfr+

425,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - OVERIJSSEL - Bourgondische kruisrijksdaalder 1590, Kampen

gewicht 28,15gr. ; zilver Ø 40mm.
Muntmeester Hendrik Wijntgens.
Muntmeesterteken rozet.

Nog geslagen op naam van Philips II. De Staten van Overijssel hebben nog tot 1592 munten geslagen op naam van Philips II. In tegenstelling tot andere provincies had Overijssel zich niet direct aangesloten bij de opstand, en bleef zij officieel het Spaanse gezag trouw. Na 1592 koos ook Overijssel de kant van de opstand en zien we de naam van Philips II niet meer terug haar munten.

Delmonte 805 ; van Gelder & Hoc 240-17b ; Verkade 137.1 ; 
HNPM.3; CNM.2.38.16 ; Davenport 8518
R
zfr

650,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Gouden dukaat 1725, Utrecht

gewicht 3,48gr. ; goud Ø 22mm.
muntmeester Siberius van Romondt
muntteken stadsschildje van Utrecht
muntmeesterteken roosje
Delmonte 965 ; Verkade 98.4 ; HNPM.25 ; CNM.2.43.45 ;
van der Wiel 122 (JMP.1975-1977) ; Friedberg 284
RR
Dit jaartal komt maar sporadisch voor. Zeer zeldzaam.
zfr/pr

725,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - Duit 1752, Harderwijk - AFSLAG IN ZILVER

gewicht 3,04gr. ; zilver Ø 23mm.
muntmeesterteken valkenier
Verkade 19.6 ; de Voogt 458 ;  Purmer & van der Wiel 1014.1 ;
HNPM.115.1 ; CNM.2.17.192 ; Pannekeet 143  R
zfr à zfr+

150,00 VESPASIANUS (VESPASIAN), 69-79 - AR Denarius, Rome (69-70 AD)

weight 3,40gr. ; silver Ø 16,5mm.
Judaea Capta issue commemorating victory over the Jews.
obv. Laureate head of Vespasian to right  IMP CAESAR VESPASIANVS AVG
rev. Jewess sits on right in mourning with trophy behind, IVDAEA in exergue

The First Jewish–Roman War (66–73 AD), sometimes called the Great Revolt, was the first of three major rebellions by the Jews against the Roman Empire, fought in the Eastern Mediterranean. The First Jewish–Roman War took place in Palestine, mainly in the province of Judea. The Great Revolt began in the year 66 CE, originating in Roman and Jewish ethnic and religious tensions. The crisis escalated due to anti-taxation protests and attacks upon Roman citizens. The experienced and unassuming general Vespasian was given the task, by Nero, of crushing the rebellion in Judaea province. His son Titus was appointed as second-in-command. Given four legions and assisted by forces of King Agrippa II, Vespasian invaded Galilee in 67. Within several months Vespasian and Titus took over the major Jewish strongholds of Galilee and finally overran Jodapatha, which was under the command of Yosef ben Matitiyahu, as well as subdued Tarichaea, which brought an end to the war in Galilee. Vespasian was called to Rome and appointed as Emperor in 69. With Vespasian′s departure, Titus moved to besiege the center of rebel resistance in Jerusalem in early 70. The first two walls of Jerusalem were breached within three weeks, but a stubborn rebel standoff prevented the Roman Army from breaking the third and thickest wall. Following a brutal seven-month siege, during which Zealot infighting resulted in the burning of the entire food supplies of the city, the Romans finally succeeded in breaching the defenses of the weakened Jewish forces in the summer of 70. The Second Temple in Jerusalem was destroyed. Following the fall of Jerusalem, in the year 71 Titus left for Rome, leaving Legion X Fretensis to defeat the remaining Jewish strongholds including Herodium and Machaerus, finalizing the Roman campaign in Masada in 73–74.

Cohen 226 ; RIC II² 2 ; BMC 35 ; Sear 2296 ; Hendin 1479
Very attractive historical coins with good portrait.
vf

395,00 ROMAN REPUBLIC - LUCIUS FLAMINIUS CILO - AR Denarius, Rome (109-108 BC)

weight 3,84gr. ; silver Ø 19mm.
obv. Helmeted head of Roma right, X below chin, ROMA behind
rev. Victory in biga right, holding wreath, L•FLAMINI below, CILO in exergue

The gens Flaminia was a plebeian family at Rome. The name Flaminius is evidently a derivative of flamen, and seems to have originally denoted a servant of a flamen. A flamen was a priest of the ancient Roman religion who was assigned to one of eighteen deities with official cults during the Roman Republic. During the first five centuries of Rome, no mention is made of any member of the Flaminia gens. In former times the Flaminii were believed to be only a family of the Quinctia gens; but this opinion arose from a confusion of the Flaminii with the Flaminini, the latter of whom belonged to the ancient patrician Quinctia gens.

Crawford 302-1 ; Sydenham 540 ; Albert 1093 ; Sear 179
Very attractive coin with wonderful patina.
xf-

250,00 ROMAN IMPERATORS - OCTAVIANUS (OCTAVIAN) - AR Cistophoros, Ephesos (28 BC)

weight 11,85gr. ; silver Ø 27mm.
obv. Laureate head of Octavianus right, surrounded by the legend;
IMP CAESAR DIVI F COS VI LIBERTATIS P R VINDEX
rev. Pax standing left on parazonium (?), holding caduceus in right hand, Cista Mystica
with snake emerging in right field, PAX in left field, all within laurel-wreath

The traditional denomination of the province of Asia, with its origins dating back to the time of the later Pergamene kings, the cistophorus, was minted extensively under Augustus. The cistophoric tetradrachm had the value of 3 denarii. Production was more restricted under most successors and Claudius was the only other emperor amongst the Julio-Claudians to issue cistophorii. There was a resumption of production from later Flavian times until Hadrian, the volume of whose Asian silver rivalled that of Augustus himself, but thereafter there was an abrupt cessation of minting. An isolated late revival came early in the 3rd century under Septimius Severus.

These were the first silver cistephorii to be minted in Asia in over a decade, since Antony′s issue depicting himself and his new bride Octavia in 39 BC. The mint was probably located in Ephesos, the likely source of the earlier series, and the issue marked the beginning of a vast output of cistophorii extending over the following decade. Ephesos and Pergamon both seem to have participated in this later coinage which, interestingly, seems to coincide with the lengthy interruption in the production of aurei and denarii in Italy. For the first time Octavianus is depicted laureate instead of bare-headed, as a god. It was fitting that this should have occurred first on an issue from the East where the concept of a divine monarchy was deeply rooted. The wreath of laurel doubtless refers to Apollo with whom Octavianus had had a special relationship ever since Actium. The message conveyed by the legends and the reverse type leave no room for ambiguity. In a remarkably lengthy obverse inscription Octavianus is proclaimed as the ′Champion of the Liberty of the Roman People′, whilst the figure of Pax on reverse, firmly identified by the accompanying inscription, gives promise of the peace which will now be bestowed on a troubled world through Octavianus′ triumph over his enemies, who were also the enemies of Rome. The traditional cista, or snake basket, is relegated to a minor symbol in the reverse field, whilst the whole is encircled by Apollo′s wreath of laurel instead of the Dionysiac garland of ivy, now tainted by its association with Antony, the ′New Dionysos′.

Exceptional portrait style, much nicer than the typical boyish portrait
that appears on this type. Rare and a very attractive historical coin.
Cohen 218 ; RIC 510 ; BMC 691 (=BMCRR East 248) ; 
CBN.908 ; AMC.673 ; RPC.2203 ; CRI.433 ; Sear 1533
R
vf/xf

2.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - HERTOGDOM GELRE - PHILIPS II, 1555-1581 - 1/5 Philipsdaalder 1563, Nijmegen

gewicht 6,78gr. ; zilver Ø 31mm.
muntteken Gelders kruis (schuin geplaats, als Andreaskruis)

vz. Geharnast borstbeeld van Philips II naar rechts, daaronder 15 gelders kruis 63
PHS•D:G HISP Z REX•DVX•GEL•
kz. Gekroond Spaans-Bourgondisch wapen rustend op stokkenkruis
•DOMINVS - MIHI - ADIVTOR•

Dominus Mihi Adiutor; ″de Heer is mijn helper″.
was de lijfspreuk van de streng (katholiek) gelovige Philips II.
Dominus Mihi Adiutor; ″the Lord is my helper″
was the motto of the firm  (catholic) believer Philips II.

van der Chijs XXVI, 22 ; van Gelder & Hoc 212-6d ;
Dijkstra 80f ; CNM.2.17.20 ; Vanhoudt 271.NIJ (R1) R
Miniem verschoven stempel. Mooi patina. Zeldzaam jaartal.
zfr-

195,00 BRUTTIUM, KROTON (CROTON) - AR Stater, circa 400-325 BC

weight 7,09gr. ; silver Ø 21,5mm.
obv. Head of Apollo facing to right, his hair long and flowing,
wearing a laurel-wreath and a necklace with a lion′s head ornament.
rev. The naked infant Herakles seated facing on sushions,
strangling two serpents which he holds in each hand

On the night that Herakles was to be born, Hera, knowing of her husband Zeus his adultery with the mortal Alkmene, persuaded Zeus to swear an oath that the child born that night to a member of the House of Perseus would be High King. Hera did this knowing that while Herakles was to be born a descendant of Perseus, so too was Eurystheos, son of Sthenelos. Once the oath was sworn, Hera hurried to Alkmene her dwelling and slowed the birth of Herakles by forcing Ilithyia, goddess of childbirth, to sit crosslegged with her clothing tied in knots, thereby causing Herakles to be trapped in the womb. Meanwhile, Hera caused Eurystheos to be born prematurely, making him High King in place of Herakles. She would have permanently delayed the birth of Herakles had she not been foiled by Galanthis, servant of Alkmene, who lied to Ilithyia, saying that Alkmene had already delivered the baby. Upon hearing this, she jumped in surprise, untying the knots and thus allowing Alkmene to give birth to Herakles. Having failed to prevent his birth, Hera sent two serpents to kill the baby Herakles as he lay in his cot. While his twin brother Iphikles screamed in terror, Herakles throttled the snakes, one in each hand, and was found by his nurse playing with their limp bodies as if they were toys.

The reverse type of this coin is symbolic of the struggle of several South Italian cities against the tyrant Dionysios I. Interesting and very rare cointype.

Jameson 434 ; SNG.ANS.387 ; SNG.Lloyd 617 ;
Boston 191 ; Historia Numorum, Italy 2157
RR
(cf. The new York Sale XVII, lot 117 in vf ; USD 8,500 + 15%)
f+ à f/vf

1.850,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM III, 1849-1890 - 10 Gulden 1879

gewicht 6,72gr. ; goud 900/1000 ; Ø 22,5mm.
Schulman 552 ; KM.106
unc

380,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WLLEM I, 1815-1840 - 10 Gulden 1840, Utrecht

gewicht 6,72gr. ; goud 900/1000;  Ø 22,5mm.
muntmeesterteken lelie (laag geplaatst)
randschrift: positie B
Schulman 189 ; KM.56 ; Fr.327
zeer minieme justeersporen

pr/unc

850,00 MAXIMIANUS HERCULIUS, 286-310 - BI Follis, Rome (circa 299)

weight 8,81gr. ; billon Ø 27mm.

obv. Laureate head right  IMP C MAXIMIANVS P F AVG
rev. Genius wearing modius standing left, holding patera and cornucopiae,
GENIO POPVLI ROMANI, S* in exergue

Cohen 179 ; RIC 94b ; Sear 13255
vf

55,00 TRACIA (TRAKIEN), BYZANTION - AR Tetrobol, 357 - 340 BC

weight 2,53gr. ; Ø 13mm.

obv. Cow standing left, foreleg raised, on dolphin, above BY
rev. Incuse square of  "mill-sail" pattern

BMC 16 ; SNG.Copenhagen 478 ; Weber collection 2546 ; SNG.Delepierre 792
Struck on a narrow flan, slightly off-centre. Attractive patina.
vf/xf à xf-

145,00 LESBOS, MYTILENE - EL 1/6 Stater or hekte, circa 478-455 BC

weight 2,52gr. ; electrum Ø 10mm.

obv. Head of a ram facing to right, a rooster walking to left below,
pecking at the ground.
rev. Incuse head of a bull facing to left

Mytilene was famous in ancient times for its great output of electrum coins struck from the late 6th through mid - 4th centuries BC. The usual denomination was the hekte (1/6th stater). Warwick Wroth noted in the British Museum Catalog, "The Sixths of [this Lesbos electrum series] form one of the most beautiful coin-series of the ancient world. This will be evident from a glance."

Wonderful masterpiece of the finest style. Extremely rare this nice.

BMC- (cf. 11);SNG.von Aulock-;SNG.Copenhagen-;
McClean 7967 ; Babelon, Traité Pl. CLIX, 3 ; HGC 6, 954 (R2) ;
Rosen Collection- ; Bodenstedt pl.52,27 (9 pieces listed)
RR
xf

4.250,00 IONIA, KOLOPHON - AR Diobol, circa 390-350 BC

weight 1,03gr. ; silver Ø 11mm.

obv. Laureate head of Apollo left
rev. Lyre  ΚΟΛΟΦΩ  ΤΗΛΕΦΑ

BMC 11 ; SNG.von Aulock- ; SNG.Copenhagen- ;
Weber collection- ; SNG.Tübingen-
RR
fine classical style
vf/vf-

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - 1/2 Leeuwendaalder 1617, Middelburg

gewicht 13,27gr. ; zilver Ø 33mm.
muntteken burcht
Delmonte 876 ; Verkade 88.2 ; HNPM.31 ; CNM.2.49.42 RRR
testputje op de voorzijde
zfr- à fr/zfr


525,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - OVERIJSSEL - STAD KAMPEN - Dubbele Spaanse dukaat z.j. (circa 1590-1593)

gewicht 6,73gr. ; goud Ø 29mm.
vz. De gekroonde portretten van het Spaanse koningspaar Ferdinand en Isabella
naar elkaar gericht, daartussen een C, binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
•FЄRDINANDIxDVCA•R•P•IMP•CAMPEN•VA
kz. Eenkoppige adelaar met gespreide vleugels, voor zich het gekroonde
wapenschild van Castilië-Léon-Granada, binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
xSVBxVMBRAxALARVMxTVARVMxPROx

Exemplaar met Gotisch schrift, waarbij de voorzijdetekst begint op 5 uur i.p.v. op 12 uur. Zeer zeldzaam. Deze dubbele dukaat is geslagen naar voorbeeld van de Spaanse dubbele excelente en toont ons de portretten van het koningspaar Fernando en Isabella van Spanje (1474-1504). Vanwege hun grote intolerantie jegens niet-Christenen, zoals Joden en Moslims, zijn Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië  de geschiedenis ingegaan als Reyes Católicos, ofwel het Katholieke Koningspaar. Die genen die zich niet lieten bekeren moesten  het land verlaten, en al hun bezittingen werden in beslag genomen. Honderdduizenden verlieten in die tijd Spanje, en anderen lieten zich dopen. Door hun buitenlandse politiek van veroveringen in de nieuwe wereld, legden zij de grondslag voor de wereldmacht die Spanje in de loop van de 16e eeuw zou worden.

van der Chijs XIV, 4var. ; Delmonte 1098 ;
vgl. CNM.2.30.11 ; Friedberg 149
RR
Zeer zeldzame munt in een bijzonder mooie kwaliteit.
zfr/pr à pr-

6.750,00 CARIAN ISLANDS, RHODOS - AR Hemidrachm, circa 340-316 BC

weight 1,60gr. ; silver Ø 13mm.

obv. Head of Helios three-quarter face to right
rev. Rose with bus on right, bunch of grapes on left side,
in lower field P - O, all within incuse square

BMC 61 ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock 2795var.  ;
Ashton 103 ; McClean- ; SNG.Keckman 442 ;
cf. Aufhäuser Auktion 15, no.213 (xf-  DM 1800 + 15%)
RR
Coin of remarkable style. Very rare.
vf+

550,00 SPAIN, KINGDOM - PHILIP IV, 1621-1665 - 8 Maravedis 1663 SR, Sevilla

weight 1,89gr. ; copper Ø 19mm.
Calicó 1303 ; Cayón 5444 ; KM.163
vf/xf

85,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - KONINKRIJK HOLLAND - LODEWIJK NAPOLEON, 1806-1810 - Zilveren dukaat 1808, Utrecht

gewicht 28,33gr. ; zilver Ø 40mm.

stempelkenmerken;
- het lint eindigt bij de R van ARG
- de 08 van het jaartal ter hoogte van IA van CONCORDIA

Schulman 123cc ; Delmonte 982 ; Verkade 106.1 ; KM.25 S
Miniem randhakje, verder zeer attractieve munt.
pr-

450,00 BYZANTINE EMPIRE - HERACLIUS, 610-641 - AV Solidus, Constantinopolis (616-625)

weight 4,38gr. ; gold Ø 21mm.
Officina E

obv. facing busts of Heraclius and Heraclius Constantine, small
cross above  dd NN HERACLIUS ET HERA CONST PP AV
rev. Cross potent on three steps, N in right field, CONOB beneath
VICTORIA AVGUE 

Only a few pieces are known from this type with N in the right field.
It has only been struck in the fifth officina, It was probably a very little production.
It is lacking in most of the important reference works. Extremely rare.

Sear 741A ; DOC- ; MIB 13 ; Ratto- ; BMC- ; Tolstoj- ; Sommer- RRR
unc-

2.350,00 BYZANTINE EMPIRE - TIBERIUS III APSIMARUS, 698-705 - AV Solidus, Constantinopolis (698-705)

weight 4,48gr. ; gold Ø 20mm.
Officina I

obv. Bust facing with short beard, wearing crown and cuirass and holding 
spear diagonally across his body and shield  D TIBERIUS PE AV
rev. Cross potent on three steps, CONOB beneath, around VICTORIA AVGUI

Sear 1360 ; DOC 1h ; MIB 1 ; Sommer 16.1 R
Very minor scratch. Nearly uncirculated lustrous coin very sharp details.
about unc

1.950,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid