Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.

 


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.

De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.

Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Nieuwe aanwinsten

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - Gouden dukaat 1606, Harderwijk

gewicht 3,46gr. ; goud Ø 22mm.
muntmeester Johan Alewijn
muntmeesterteken Gelders kruis
Delmonte 649 ; Verkade 2.2 ; de Voogt 116 ; HNPM.46 ;
CNM.2.17.77 ; Pannekeet 73(R3) ; Jasek 156 ; Friedberg 237
RR
zfr

595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - 1/2 Gouden rijder van 7 gulden 1760, Harderwijk

gewicht 4,97gr. ; goud Ø 21mm.
muntmeester Carl Christiaan Novisadi
muntmeesterteken geknotte boom met loot

Muntmeester Carl Christiaan Novisadi was geboren op 14 oktober 1716 en was de zoon van Christoffel Novisadi, hofgoudsmit te Stettin van het koninklijke Zweedse hof. Carl Christiaan en zijn broer Johan Ernst Novisadi vestigden zich als juweliers te Amsterdam. Johan Ernst werd in 1738 muntmeester te Utrecht en Carl Christiaan werd op 30 november 1757 muntmeester van Gelderland op aanbeveling van Marcellis Emants. Deze was essayeur generaal van de Verenigde Nederlanden te Den Haag.

Delmonte 654 ; Verkade 3.5 ; de Voogt 486 ; HNPM.53 ; CNM.2.17.69 ;
Pannekeet 102 ; Friedberg 243 
R
Mooi exemplaar met nog enige stempelglans.
pr-

850,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLAND) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - Rozenobel z.j. (1584-1586), Harderwijk

gewicht 7,60gr.; goud Ø 36mm.
muntmeester Jacob Dirckszn. Alewijn
stempelsnijder Hendrik Noster

vz. Gekroonde en geharnaste vorst met een geschouderd zwaard in de rechterhand en schild met het wapen van Gelderland in de linker, staande frontaal op karveel met een roos op het boord en in de vaan op het achtersteven de klimmende Gelderse leeuw, binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst; • MON - ET - A•NOVA•AV•DVC•GELRIE•COM•Z (vertaald: nieuwe gouden munt van het hertogdom Gelderland en graafschap Zutphen)
kz. Stralende zon, omgeven door vier lelies en vier gekroonde leeuwen, om en om geplaatst, binnen achtpas binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst; ✥ DEVS•TRANSFERT•ET•CONSTITVT•REGNA (vertaald: God bevestigt koningen (heerschappijen) en zet hen af)

De rozenobel of ryal werd in 1465 ingevoerd door Edward IV van Engeland. In de Republiek werd dit munttype geïmiteerd en aangemunt tussen 1579-1603 door alle gewesten (behalve Holland, West-Friesland en Groningen), door de stad Kampen en door diverse muntheren te Gorinchem. Na 1586 was de productie van rozenobel stil komen te liggen, echter in  reactie  op  de  gouden Albertijnen  van  de Zuidelijke Nederlanden  gingen  enkele  munthuizen  rond 1600  weer over  op  het aanmunting van hele en halve rozenobels, die tegen een gunstige koers in omloop gebracht konden worden. De hele rozenobels werden toen uitgegeven tegen een koers van 8 gulden en 5 stuivers (de halve rozenobel op de helft daarvan). Feitelijk was deze koers te hoog, en Holland bestreed de aanmunting van deze rozenobels dan ook. In 1602 werden ze in Holland zelfs verboden als wettig betaalmiddel.

Tussen 15 maart 1584 en 20 augustus 1586 werden deze rozenobels, op muntvoet van de Engelse rozenobels, aangemunt op naam en gezag van de Staten ven Gelderland. In totaal werden circa 40.672 stuks aangemunt met een gehalte van 23 karaat 10 grein (993/1000). De koers van uitgifte van deze munt was 7 gulden 10 stuivers. Zeer zeldzaam.

Delmonte 636 ; Verkade.- ; de Voogt 20B ; HNPM.33 ;
CNM.2.17.56 ; Pannekeet 23 ; Friedberg 230
RR
Licht randhakje, overigens zeer attractief exemplaar. 
zfr/pr

6.350,00 THRACE (THRAKIEN), ISTROS - AR Trihemiobol, circa 340-313 BC

weight 1,35gr. ; silver Ø 10mm.
Aiginetic standard

obv. Two young male heads facing, side by side, one upright, the other inverted
rev. Sea-eagle standing on dolphin left, IΣTPIH above, Θ below

The curious obverse type has been variously interpreted as representing the Dioskouroi, the rising and setting sun, and the supposed two branches of the river Danube (or Ister). The eagle and dolphin type is very similar to the reverse type used for contemporary drachms of Sinope in Paphlagonia, which may suggest a relationship between the two cities. Both had interests in the Euxine grain trade. All the Istros′ Aigenatic-weight coins barry an abbreviated Greek legend naming “the Istrians” as the issuing authority.

BMC - ; SNG.Copenhagen - (cf. 200) ; Weber collection - (cf. 2639) ;
SNG.Delepierre- ; AMNG.- ; SNG. Stancomb collection- ;
cf. Sear 1669 ; McClean - ; SNG.Fitzwilliam- ; cf. HGC 3, no. 1806 ;
SNG.München - (cf. 240) ; cf. Dima 2014, Group IV, Subgroups I-III RR
Some minor scuffs on the obverse. Very rare.
f/vf

140,00 THRACE (THRAKIEN), ISTROS - AR Trihemiobol, circa 313-280 BC

weight 1,30gr. ; silver Ø 12mm.
Aiginetic standard

obv. Two young male heads facing, side by side, one upright, the other inverted
rev. Sea-eagle standing on dolphin left, IΣTPIH above, PA-monogram below

The curious obverse type has been variously interpreted as representing the Dioskouroi, the rising and setting sun, and the supposed two branches of the river Danube (or Ister). The eagle and dolphin type is very similar to the reverse type used for contemporary drachms of Sinope in Paphlagonia, which may suggest a relationship between the two cities. Both had interests in the Euxine grain trade. All the Istros′ Aigenatic-weight coins barry an abbreviated Greek legend naming “the Istrians” as the issuing authority.

BMC - ; SNG.Copenhagen - (cf. 200) ; Weber collection - (cf. 2639) ;
SNG.Delepierre- ; AMNG.444 ; SNG. Stancomb collection- ;
cf. Sear 1669 ; McClean - ; SNG.Fitzwilliam- ; HGC 3, no. 1807 ;
SNG.München - (cf. 240) ; Dima 2014, Group IV, Subgroup IV
R
vf/xf à xf-

250,00 THRACE (THRAKIEN), ISTROS - AR Drachm, circa 340-313 BC

weight 5,54gr. ; silver Ø 17mm.
Aiginetic standard

obv. Two young male heads facing, side by side, one upright, the other inverted
rev. Sea-eagle standing on dolphin left, IΣTPIH above, H to right, Δ below

The curious obverse type has been variously interpreted as representing the Dioskouroi, the rising and setting sun, and the supposed two branches of the river Danube (or Ister). The eagle and dolphin type is very similar to the reverse type used for contemporary drachms of Sinope in Paphlagonia, which may suggest a relationship between the two cities. Both had interests in the Euxine grain trade. All the Istros′ Aigenatic-weight coins barry an abbreviated Greek legend naming “the Istrians” as the issuing authority.

BMC 9 ; SNG.Copenhagen - ; Weber collection 2638 ; AMNG.431 ; cf. Sear 1669 ;
McClean 4356 ; HGC 3, no. 1801 ; Dima 2014, Group IV, Subgroups I-III
Very attractive coin with good portraits.
vf+

450,00 THRACE (THRAKIEN), BYZANTION - AR Hemidrachm, circa 387 - 340 BC

weight 1,91gr. ; silver Ø 11mm.
Chian standard

obv. Forepart of advancing cow left on dolphin,
ΠY above, monogram between forelegs
rev. Ornamented trident-head

BMC 23 ; SNG.Copenhagen 484var. ; Weber collection 2550var. ;
McClean 4238 ; Schönert-Geiss 750-855 ; HGC 3, no. 1388
S
Obverse off-centre strike. Attractive trident.
f/vf

60,00 THRACE (THRAKIEN), BYZANTION - AR Hemidrachm, circa 387 - 340 BC

weight 1,71gr. ; silver Ø 10mm.
Chian standard

obv. Forepart of advancing cow left on dolphin,
ΠY above, monogram between forelegs
rev. Ornamented trident-head

BMC 23 ; SNG.Copenhagen 484var. ; Weber collection 2550var. ;
McClean 4238 ; Schönert-Geiss 750-855 ; HGC 3, no. 1388
S
vf-/vf

95,00 THRACE (THRAKIEN), BYZANTION - AR Hemidrachm or half siglos, 340-320 BC

weight 2,47gr. ; Ø 11mm.
Persic standard

obv. Cow standing left, foreleg raised, on dolphin, ΠY above

rev. Incuse square of  "mill-sail" pattern

BMC 16 ; SNG.Copenhagen 478-479 ; Weber collection 2546 ; Sear 1582 ;
SNG.Fitzwilliam 1670-1671 ; SNG.Stancomb collection 2 ; McClean- ;
SNG.Delepierre 792 ; Schönert-Geiss 1970, nos. 712-749 ; HGC 3, no.1390

vf à vf+

115,00 THRACE (THRAKIEN), BYZANTION - AR Hemidrachm or half siglos, 340-320 BC

weight 2,53gr. ; Ø 13mm.
Persic standard

obv. Cow standing left, foreleg raised, on dolphin, ΠY above
rev. Incuse square of  "mill-sail" pattern

BMC 16 ; SNG.Copenhagen 478-479 ; Weber collection 2546 ; Sear 1582 ;
SNG.Fitzwilliam 1670-1671 ; SNG.Stancomb collection 2 ; McClean- ;
SNG.Delepierre 792 ; Schönert-Geiss 1970, nos. 712-749 ; HGC 3, no.1390

Struck on a narrow flan, slightly off-centre. Attractive patina.
vf/xf à xf-

150,00 THRACE (THRAKIEN), APOLLONIA PONTIKA - AR Diobol, circa 410-323 BC

weight 1,25gr. ; silver Ø 10mm.

obv. Laureate head of Apollo facing
rev. Reversed anchor, A to left, crayfish to right

BMC 15 (Mysia) ; SNG.Copenhagen 459 ; Slg.Klein 85 ;
Stancomb collection 41-43 ; Topalov 2007, no.56 ;
Sear 1657 ; SNG.Black See, 169-173 ; HGC 3, no. 1315 ;
SNG Bulgaria, Numismatic Museum Ruse Collection, MN II, 333

Wonderful coin with attractive toning. Rare this nice.
xf-

275,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - 1 Gulden 1956

gewicht 6,50gr. ; zilver 720/1000 ; Ø 25mm.
Schulman 1104 ; KM.184
unc/unc-

7,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 1 Gulden 1840, Utrecht

gewicht 9,80gr. ; zilver 945/1000 ; Ø 28mm.
randschrift: positie B
Schulman 278 ; KM.65 S
fr/zfr

125,00 PHOENICIA, ARADOS (ARWAD) - AR 1/12 Shekel of obol, circa 380-350 BC

weight 0,72gr. ; silver Ø circa 9mm.

obv. Laureate and bearded head of Ba′al-Arwad (Lord of Arwad) right
rev. Phoenician bireme (war galley) right above waves, figure 
of Pataikos right on prow, row of shield on bulwalk. Phoenician letters 
“Mem Aleph” (= Melech Arwad = King of Arwad) above.

Early coins of Arwad (Greek: Arados) have the Aramaic letters mem aleph (read from right to left) above the galley, abbreviating Melech Arwad (meaning King of Arwad), sometimes followed by the king′s initial, and sometimes by the Phoenician regnal year date.

The Phoenicians, a Semetic people, developed remarkable proficiency in shipbuilding, seafaring and trade, as the prophet Ezekiel (lived circa 622 – 570 BC) observed. Phoenicians invented the alphabet, which their Greek neighbours and trading partners adopted and transmitted to us. In turn, they acquired the idea of coinage from the Greeks, and the coins of the half-dozen Phoenician city-states give us a window into their history and beliefs. Like so many things in ancient numismatics, the date and identity of the first Phoenician coins are uncertain. The earliest date generally accepted by scholars is about 450 BC. Initially, the coins were all silver–from distant mines in Spain and possibly Sardinia–with weights based on variations of the Babylonian shekel of 7.2 grams. Very small fractions were issued, down to 1/24 shekel (about half a gram, and 10 mm in diameter).

BMC 45 ; SNG.Copenhagen 19 ; Slg.Klein 704 ; Mitchiner ACW.136 ;
Sear 5973 ; Mitchiner ATAEC 1266 ; HGC 10, no.46 ; Betlyon 13

some small testcuts at the edge
f/f+

70,00 THRACE (THRAKIEN), APOLLONIA PONTIKA - AR Drachm, circa 450-390 BC

weight 1,75gr. ; silver Ø 13mm.

obv. Reversed anchor, A to left, crayfish to right
rev. Gorgoneionhead (Medusa) facing, surrounded by serpents

cf. BMC 10 (Mysia) ; SNG.Copenhagen - (cf. 457) ;
SNG. Delepierre 785var. ; cf. SNG BMC Black Sea 153-155 ;
Stancomb collection - (cf. 38) ; SNG.Tübingen- ; McClean - ;
Sear 1655var. ; cf. Topalov 2007, nos.44-47 ; cf. HGC 3, no. 1324
R
Minor testcuts at edge. Rare.
vf-

175,00 THRACE (THRAKIEN), APOLLONIA PONTIKA - AR Diobol, circa 410-323 BC

weight 1,24gr. ; silver Ø 10mm.

obv. Laureate head of Apollo facing
rev. Reversed anchor, A to left, crayfish to right, ΛE outer left

BMC- (Mysia, cf. 15-16) ; SNG.Copenhagen - (cf. 459-461) ;
Stancomb collection - (cf. 44-48) ; SNG.Tübingen- ; McClean - ;
Topalov 2007, no.56 ; Sear- (cf. 1657) ; cf. HGC 3, no.1315 
RR
Wonderful coin with fine details and attractive toning. Very rare.
vf+

185,00 THRACE (THRAKIEN), APOLLONIA PONTIKA - AR Diobol, circa 410-323 BC

weight 1,28gr. ; silver Ø 10mm.

obv. Laureate head of Apollo facing
rev. Reversed anchor, A to left, crayfish to right, MA outer left

BMC- (Mysia, cf. 15-16) ; SNG.Copenhagen - (cf. 459-461) ;
Stancomb collection 44 ; SNG.Tübingen- ; McClean - ; cf. SNG.BM I, 174 ;
cf. Topalov 2007, no.56 ; Sear- (cf. 1657) ; cf. HGC 3, no. 1315 R
vf-

110,00 THRACE (THRAKIEN), APOLLONIA PONTIKA - AR Diobol, circa 410-323 BC

weight 1,21gr. ; silver Ø 10mm.

obv. Laureate head of Apollo facing
rev. Reversed anchor, A to left, crayfish to right, ΣΩ outer left

BMC- (Mysia, cf. 15-16) ; SNG.Copenhagen - (cf. 459-461) ;
Stancomb collection 47 ; SNG.Tübingen- ; McClean - ; cf. SNG.BM I, 175 ;
cf. Topalov 2007, no.56 ; Sear- (cf. 1657) ; HGC 3, no. 1315 
R
Obverse struck light off-centre. Attractive toning. Rare.
vf-/vf

125,00 THRACE (THRAKIEN), APOLLONIA PONTIKA - AR Diobol, circa 410-323 BC

weight 1,25gr. ; silver Ø 8mm.

obv. Laureate head of Apollo facing
rev. Reversed anchor, A to left, crayfish to right, KT(H) outer left

BMC- (Mysia, cf. 15-16) ; SNG.Copenhagen - (cf. 459-461) ;
Stancomb collection - (cf. 44-48) ; SNG.Tübingen- ; McClean - ;
cf. Topalov 2007, no.56 ; Sear- (cf. 1657) ; cf. HGC 3, no. 1315
RR
Short flan. Attractive coin with fine details. Very rare.
vf+

165,00 THRACE (THRAKIEN), AIGOSPOTAMOI - AE 16, circa 330-300 BC

weight 3,68gr. ; bronze Ø 16mm.

obv. Head of Hera left, wearing triple-drop earring; hair brushed  
up and adorned with laureate polos, within dotted border
rev. Goat standing left, AIΓO above, ΠO on right

Aigospotamoi was a Greek city on the hellespontine coast of the Thracian Chersonesos named after the nearby Goat River (Aigos Potamos in Greek). It was founded by the middle of the fourth century BC, but became deserted in the first century BC. Nothing is known of the city’s history an modern archaeology has yet to find its precise location. Aigospotamoi was most famous for a battle that took place in its vicinity before it was founded. In 405 BC, at the close of the Peloponnesian War (431-404 BC) between Athens and Sparta, the famous Spartan general, Lysander, defeated a small Athenian force, led by Konon, at sea near Aigospotamoi, which permitted him to capture the remainder of the Athenian fleet (about 170 ships) on the beach. With their fleet in Spartan hands, the Athenians were helpless to oppose the Spartan advance on their city. Athens fell and the Peloponnesian War ended in the following year.

Aigospotamoi only struck small series of bronze coins, all of the same type, of three denominations (large, medium, small). The coin offered here is of the medium demonination. Rare.

BMC - (cf. pag.187 , no.2) ; SNG.Copenhagen 853 ; Weber Collection 2441var. ;
Lindgren collection- ; SNG.Delepierre- ; SNG.Fitzwilliam - ;
AMNG.-  ; McClean - (cf. 4131) ; HGC 3, no. 1261 ; Sear -
RR
attractive dark patina
f/vf

135,00 THRACE (THRAKIEN), APOLLONIA PONTIKA - AR Drachm, circa 480-450 BC

weight 3,34gr. ; silver Ø 13mm.

obv. Reversed anchor, A to left, crayfish to right
rev. Gorgoneionhead (Medusa) facing, surrounded by serpents

On the obverse of this ancient coin is a fearsome gorgon, its hair a mass of writhing and hissing snakes; its tongue extended like a weapon. As terrifying as this image is, these coins were actually carried by sailors who believed that the horrific visage would ward off evil and protect them on their travels. Struck in the ancient colony of Apollonia Pontica, this silver Drachm also displays an anchor, a symbol of the town′s prosperous seaport economy.

BMC 8 (Mysia) ; SNG.Copenhagen 452 ; SNG. Delepierre 784var. ;
Stancomb collection - (cf. 34) ; SNG.Tübingen- ; McClean - ;
Topalov 2007, nos.38-42 ; SNG BM-153 ; HGC 3, no. 1323

Irregular flan and minor weakness
vf/vf-

150,00 THRACE (THRAKIEN), ALOPEKONNESOS - AE 19, circa 350-300 BC

weight 7,27gr. ; bronze Ø 19mm.

obv. Head of Dionysos right, wearing ivy wreath.
rev. Kantharos, A above, Λ on left, Ω on right;
grape bunch to lower left, fox standing right to lower right.

Alopekonnesos (“Fox Island”) was founded in the Thracian Chersonesos by Aiolian Greek colonist before the sixth century BC. The city owed its origin and name, according to Stephanos Byzantinos, to the fact that the first settlers had been commanded by an oracle to found a city on the spot where they should first see the cubs of a fox (AΛΩΠHΞ). For this reason a fox appears on coins of Alopekonnesos. The city was located on a headland in the Gulf of Melas and defended by walls, but its appearance in antiquity is otherwise largely unknown. The history of Alopokonnesos is very obscure. No coins of gold and silver are attributed to the city. We only know series of bronze coins, struck between 350 and 200 BC. All coins of this city are rare.

BMC pag.188, no.2 ; SNG.Fitzwilliam - ; SNG.Copenhagen- ;
Weber collection- ; SNG.Delepierre- ; Weber collection- ; McClean- ;
Yarkin, The Coinage of Alopeconnesus in Thracian Chersonesus 187,
978 p. 4, nr. 24 ; HGC 3 , no.1298
R
Light traces of oxidation. Rare.
f

75,00 GETA, 209-212 - AR Denarius, Rome (211)

weight 3,49gr. ; silver Ø 19mm.

obv. Laureate head right  P SEPT GETA PIVS AVG BRIT
rev. Liberalitas standing left, holding abacus and cornucopiae
LIBERALITAS AVG V

Cohen 68 ; RIC 88 ; BMC 368, 65 ; Sear 7247
Very attractive coin with wonderful portrait and light toning.
xf-

195,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 2 ½ Cent 1903

gewicht 4,00gr. ; brons Ø 23,5mm.

Door de sterke belichting tijdens de fotografie oogt de munt
in werkelijkheid wat donkerder dan de foto′s weergeven.

Schulman 950 ; KM.134
unc- à pr/unc

55,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 10 Cents 1825, Utrecht

gewicht 1,67gr. ; zilver 569/1000 ; Ø 18mm.
Schulman 305 ; KM.53
zfr/pr

135,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid