Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.
Op verzoek kunt u ook een PayPalfactuur ontvangen indien u liever betaald met PayPal.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.

 


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.

De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.

Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Nieuwe aanwinsten

ROMAN REPUBLIC - CAIUS POSTUMIUS TATIUS - AR Denarius, Rome (74 BC)

weight 3,91gr. ; silver Ø 18mm.

obv. Draped buste of Diana right, bow and quiver over shoulder
rev. Hound running right, spear below, C.POSTVMI in exergue 

variety;  without TA-monogram below C•POSTVMI. Rare. 

Sear 330 ; Crawford 394/1b ; Sydenham 785a ; Albert 1296 R
very minor scratch on the obverse, otherwise very attractive coin with dark patina
vf/xf

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BISDOM UTRECHT - DAVID VAN BOURGONDIË, 1455-1496 - Gouden schild of Davidsharp z.j. (emissie 24 januari 1457), Rhenen

gewicht 3,34gr. ; goud Ø 28mm.

vz. Koning David met harp, naar links gezeten op een gothische zetel,
met voor zich het Bourgondische wapenschild, rondom de tekst;
MEMENTO:DO – MINЄ:DAVID (vertaald : Heer, gedenk David)
kz. Kort gebloemd kruis met in de hoeken een tondeldoos met vonken 
en D – A – V – I en in het hart een D. In de buitencirkel de tekst;
+ DAVID:DЄ:BVRGONDIA:ЄPISCOPVS:TRAIЄCTЄ

Kort na zijn aantreden als bisschop werd opdracht gegeven tot het slaan van munten op zijn naam. Daarbij werd onder andere gekozen tot het slaan van een bijzonder goudstuk; een gouden schild met de afbeelding van een illustere naamgenoot van de landsheer, de bijbelse koning David die als harpspeler is afgebeeld. Bij uitgifte had het de waarde van 16 stuivers. Die eerste aanmunting vond plaats in Rhenen, alwaar Dionys van Levendael werd aangesteld tot muntmeester. Een functie die hij tot circa 1478 zou beoefenen, waarna zijn zoon Lodewijk van Levendael hem opvolgde. Dit zeer bijzonder munttype, dat speciaal werd ontworpen en vervaardigd voor David van Bourgondië, kan gerekend worden tot de fraaiste goudstukken van de Bourgondische Nederlanden. Het werd maar korte periode aangemunt en de productie zal dan ook klein zijn geweest. Zeer zeldzaam.

van der Chijs 16,4 ; Delmonte 941 ; van Gelder 1(JMP.1971/1972) ; 
de Mey 305 ; Friedberg 191
RR
zfr+/zfr

11.000,00 POSTUMUS, 260-269 - AE Double sestertius, Colonia Agrippinensium (261)

weight 13,83gr. ; bronze Ø 29mm.

obv. Radiated and cuirrased bust right  IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG
rev. Victoria advancing left with wreath and palmbranch  VICTORIA AVG

Cohen 380 ; RIC 169 ; Bastien 95,102
with good portrait
f/vf

150,00 AUGUSTUS, 27 BC-14 AD - AR Denarius, Rome (18 BC)

weight 3,68gr. ; silver Ø 20mm.
Minted in name of moneyer L. Aquillius Florus

obv. Bare head right  CAESAR AVGVSTVS
rev. Warrior with shield standing facing, head right, raising half-prostrate female (Sicilia)
L•AQVILLIVS•FLORVS III VIR, SICIL in exergue

This rare type, by the moneyer L Aquillius Florus, likely relates to the achievements of his deceased relative Gaius Aquillius Florus who was consul in 259 BC and proconsul of Sicily in 258. While on Sicily he monitored the movements of Hamilcar, the Carthaginian general.

Cohen 366 ; RIC 310 ; BMC 50 ; Sear- RR
(cf. Numismatic Ars Classica, auction 86, lot 64 xf: CHF 7.500 + 19%)
A lovely portrait and a wonderful tone.
Very attractive historical coin of good style and fine details. Very rare.
xf-

3.650,00 IONIA, PHOKAIA - EL 1/6 Stater or hekte, 486 BC

weight 2,51gr. ; electron Ø 10mm.

obv. Seal  to left, seal to right below
rev. Quadripartite incuse square

Early hekte of Phokaia. Very rare.

BMC 6 ; SNG.Copenhagen - ; SNG.von Aulock 7940 ;
Bodenstedt 46 ; Babelon, Traité 7940 ; McClean- 
RR
xf-

1.695,00 LESBOS, MYTILENE - AE 12, circa 350-250 BC

weight 2,38gr. ; bronze Ø 12mm.

obv. Head of Aphrodite right, hair in spendone
rev. Lyre, star left below  MY - TI

BMC 37-40var. ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock- ;
Slg.Klein 353 ; Sear 4271var.
RR
vf-

140,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP VLAANDEREN - KAREL DE STOUTE, 1467-1477 - Dubbele stuiver z.j. (1467-1474), Brugge

gewicht 2,82gr. ; zilver Ø 26mm.
muntteken lelie en vuurijzer

vz. Bourgondisch wapenschild binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; +KAROLVS:DЄI:GRA:DVX:BVRG:CO:FLA
kz. Kort gebloemd kruis met lelie in het opengewerkte hart.
In de buitencirkel de tekst; +SIT:NOMЄN:DOMINI:BЄNЄDICTVM:vuurijzer

van Gelder & Hoc 23-3 ; Dechamps de Pas IV, 60 ;
de Mey 394 ; Vanhoudt 32.BG

Licht deukje in de rand (op 12 uur).
zfr-

100,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - ALBRECHT & ISABELLA, 1598-1621 - Dubbele albertijn van 100 stuivers1607/06, Antwerpen

muntmeesterteken handje
Delmonte- ; van Gelder en Hoc- : Vanhoudt- (vgl.582.AN)
vgl.de Witte ; vgl.Friedberg 86
R4 ongepubliceerd
zfr

1.750,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - PHILIPS II, 1555-1598 - 1/5 Philipsdaalder 1564, Antwerpen

gewicht 6,48gr. ; zilver Ø 29mm.
muntteken handje

vz. Geharnast borstbeeld van Philips II naar rechts, daaronder 15 hand 64
PHS•D:G•HISP Z REX•DVX•BR
kz. Gekroond Spaans-Bourgondisch wapen rustend op stokkenkruis
DOMINVS - MIHI - ADIVTOR

Dominus Mihi Adiutor; ″de Heer is mijn helper″.
was de lijfspreuk van de streng (katholiek) gelovige Philips II.
Dominus Mihi Adiutor; ″the Lord is my helper″
was the motto of the firm  (catholic) believer Philips II

van Gelder & Hoc 212-1b ; de Witte 722 ; Vanhoudt 271.AN
fr+/fr

55,00 CARINUS, 283-285 - AE Antoninianus, Rome (283-285)

weight 3,59gr. ; bronze Ø 20,5mm.

obv. Radiate, draped and cuirassed bust right  IMP CARINVS P F AVG
rev. Fides Militum standing left, holding standard in each hand
FIDES MILITVM, KAЄ in exergue

Sear 12344 ; Cohen 28 ; RIC 253
very attractive coin with good portrait and dark patina
xf- à vf/xf

85,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - STAD UTRECHT - Zilveren afslag van duit 1739

gewicht 4,06gr. ; zilver Ø 22mm.
Verkade 116.6 ; Purmer & van der Wiel 5111.2 ; CNM.2.44.21 ;
HNPM.20.3 ; Pietersen 43Aa

bijzonder mooi exemplaar met de volle stempelglans
unc

185,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - Dubbele stuiver 1619, Middelburg

gewicht 1,53gr. ; zilver Ø 21mm.
muntmeester Balthasar van der Voorde
muntteken burcht
Verkade 94.1 ; HNPM.76 ; CNM.2.49.94 R
gebruikelijke zwaktes van de slag
fr/zfr

85,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM III,1849-1890 - ½ Gulden 1866

Schulman 632 R

Onder beide cijfers 6 zit een positiestreepje. zeldzaam.

bijzonder mooie kwaliteit
unc-/unc

595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - X Stuivers 1761, Utrecht

gewicht 5,05gr. ; zilver Ø 28mm.
Muntteken stadsschildje van Utrecht. Met kabelrand.
Delmonte 1203 ; Verkade 111.5 ; HNPM.75 ; CNM.2.43.125 ;
van der Wiel 12 (JMP.1960)
R
pr-

185,00 KINGDOM CILICIA - PHILOPATOR, CIRCA 20 BC-17 AD - AE 23, probably struck in Anazarbos

weight 7,14gr. ; bronze Ø 23mm.

obv. Veiled and turreted head of Tyche right
rev. Athena standing left, holding Nikè and shield

From king Philopator only little is known. He was a son or grandson of king Tarkondimotos.
It is recorded that he died during the reign of Tiberius, round 17 AD.

BMC 1 ; SNG.von Aulock 5414 ; SNG.France 1918 ; SNG.Schweiz 1259 ;
Waddington 4715 ; RPC.3873
R
vf

185,00 VESPASIANUS (VESPASIAN), 69-79 AD - AE Dupondius (73)

weight 12,06gr. ; bronze Ø 26mm.

obv. Radiate head left  IMP CAES VESP AVG P M TR P COS IIII CENS
rev. Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopiae 
FELICITAS PVBLICA S C

Cohen 151 ; RIC 581 ; BMC 661 ; cf. Sear 2346
Very attractive coins with excellent portrait and dark patina.
xf-

695,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1640 Dordrecht

gewicht 27,03gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken roos
muntmeester Adriaan Rottermond
Delmonte 832 (R2) ; Verkade 49.1 ; HNPM.24 ;
CNM.2.28.68 ; Davenport 4858
RR
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr/pr

475,00 SEVERUS ALEXANDER, 222-235 - AE Sestertius, Rome (231)

weight 18,46gr. ; bronze Ø 28mm.

obv. Laureate bust of Severus  right, wearing cuirass and paludamentum
IMP ALEXANDER PIVS AVG

rev. Sol, radiate, head left, standing right, raising right hand and holding
globe in left hand  PM TR P X COS III PP, S - C in field

Cohen 412var. ; RIC 515 ; BMC 809 ; Sear 7999var.
vf-

125,00 VITELLIUS, 2 jan.-20 dec.69 - AR Denarius, Rome (july - december 69)

weight 3,10gr. ; silver Ø 18mm.

obv. Laureate head right, surrounded by the legend;
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P
rev. Victoria seated left, holding patera and palm

Sear 2202 ; Cohen 117 ; RIC 110 ; BMC 41 R
very nice coin, with a good detailed portrait 
vf-xf/vf

1.350,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 2 ½ Gulden 1930

weight 24,99gr. ; silver 720/1000 ; Ø 38mm.
Schulman 785 ; KM.165
pr/unc-

30,00 CARACALLA, 198-217 - AR Denarius, Rome (208)

weight 3,38gr. ; silver Ø 19mm.

obv. Laureate head of Caracalla right
ANTONINVS PIVS AVG
rev. Mars, helmeted, standing right, right foot drawn back, holding
spear in right hand and shield in left hand PONTIF TR P XI COS III

Cohen 447 ; RIC 100 ; BMC 270,569 ; Sear 6867
vf

60,00 GORDIANUS III, 238-244 - MESOPOTAMIA, EDESSA - ABGAR X, 242-244 - AE 34 (242-244)

weight 21,02gr. ; bronze Ø 34mm.

obv. Laurated, cuirassed and draped bust right, seen from back
AVTOK K M ANT ΓOPΔIANOC CEB
rev. Gordian, holding scepter, seated right on chair set on platform ;
receiving Abgar, who stands left with tiara and sword, offering Nikè to Gordianus
AVTOK ΓOPΔIANOC ABΓAPOC BACILEVC

BMC 138 ; SNG.Copenhagen 223 ; Sear GIC.5743 R
f/vf

195,00 CALABRIA, TARAS (TARENTUM) - DAKIMOS, magistrate - AR Nomos or tridrachm, circa 302-280 BC

weight 7,46gr. ; silver Ø 20mm.

obv. Naked man seated on prancing horse to right, brandishingspear
with right hand and holding and two more spears in left, Σ I to left,
ΔAKIMOΣ below
rev. Naked Phalanthos on dolphin left, with stretched right arm,
and holding cornucopiae in left, TAPAΣ in field to right, ΔA below

At the time of Vlasto only one 1 example was known. Very rare.

BMC- ; SNG.München- ; SNG.Copenhagen- ; Fischer-Bossert - ;
Vlasto 696 (“presumed unique”) ; Historia Numorum, Italy 967 ; 
SNG.Paris- ; SNG.ANS.1071 ; HGC.816 (R2)
RR
Minor traces of oxidation on obverse. 
vf

950,00 LYCIA, PHASELIS - AR 1/3 Stater or tetrobol, circa 500-440 BC

weight 3,52gr. ; silver Ø 13mm.

obv. Prow of a galley to right, with ram in shape of forepart of a boar.
Three dots above.
rev. Stern of galley right; Φ left above, Α right below, within incuse square

Settlers from nearby Rhodes established a colony in 690 BC, which would become the city of Phaselis.In fact is was the only purely Greek city within Lycia. With three separate natural harbors the city soon became a major trading center. Phaselis was incorporated into the Persian Empire in 546 BC and then conquered by the Athenians under Kimon in 469 BC. In the 4th century BC Persian rule was re-established and Phaselis was allied with the satrap Mausollos from Halicarnassos. In 333-334 BC, during his campaign against the Persians, Alexander the Great and his naval fleet led by his admiral Nearchos was welcomed at Phaselis where he remained for the winter. After the death of Alexander, Phaselis was ruled in turn from Ptolemaic Egypt, Seleucid Syria and Rhodes, until 160 BC when it was absorbed into the Lycian confederacy under Roman domination.

The people from Phaselis sailed far afield from an early date, for they played a part in the trading station at Naucratis in Egypt from early in the sixth century BC or before. Their coinage was certainly one of the earliest in the area, and from the start its type bears witness to the maritime interests of Phaselis. It is the prow of a warship, which is constructed to resemble the forepart of a boar. The Phaselis tradesmen were well-known in ancient times in famous cities from Athens to Rome and Alexandria to Rhodes. But actually they didn′t have a really good reputation. A comment of the famous Greek orator Demosthenos reflects this; he characterizes the people of Phaselis as treacherous and inhumane. The famous harpist Stratonikos replied to the question of ″which people are most unreliable″, he answered ″in Pamphylia the people of Phaselis, across the world the people of Side″ . This also illustrates the rivalry between the cities of Side, in Pamphylia, and Phaselis.

Pirates under the command of Zenecites overran Phaselis and nearby Olympos in the 1st century BC until Rome re-established control in 78 BC. During the Roman civil wars, Brutus bullied Phaselis into contributing funds. When emperor Hadrian visited the city in 131, Phaselis was adorned with new statues, monuments and buildings in his honor.

BMC- ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock 4396 ; McClean- ;
cf. SNG.Berry 1199-1200 ; Heipp-Tamer 67 ; cf. Sear 5330
R
Rare archaic coin, perfectly centered. Very attractive for type.
vf

425,00 HIEROPOLIS-KASTABALA - AE 19, 2nd /1st century BC

weight 5,22gr. ; bronze Ø 191mm.

obv. Turreted and veiled head of Tyche right; monogram to left
rev. Goddess seated left on throne, holding sceptre; under throne, eagle standing left
IEPOΠOΛITΩN in field to right,  TΩΝ ΠΡΟC TΩI / ΠΥΡΑΜΩI in field to left

Kastabala was one of the cities of the Late Hitite period, situated in the valley of the Pyramus river (modern Ceyhan river). The name Kastabala was probably of Luwian origin. The city was captured by Achaemenid Empire and became part of the Cilician satrapy and then by Alexander the Great. During the Hellenistic age it was called Hieropolis. During the Roman Empire the city was a part of Cappadocia Province. But after the Cilician pirates were defeated, Tarkondimotos, a pardoned pirate leader, became the governor of the region. The city was important enough in the Roman province of Cilicia Secunda to become a suffragan of its capital Anazarbus′s Metropolitan Archbishopric, but would fade.

BMC 1 ; SNG.von Aulock 5568 ; SNG.Copenhagen 141 ;
Ziegler 1273-6 ; SNG.Paris 2209 ; SNG Levante 1564
Dark patina.
vf-

75,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid