Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.

Heeft u munten te koop, losse stukken of complete collecties, dan neem contact met ons op.
Wij betalen zeer goede prijzen voor uw munten ! 

 


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

WORLD COINS

LOT: 176 various unsorted world coins, mainly from the period 1900-1980.
Mainly in base metal, but also a few silver.
Various qualities. Sold as is. No returns.
SURPRISE LOT. NO PHOTOS AVAILABLE !

50,00 Nieuwe aanwinsten

DOMITIANUS (DOMITIAN), 81-96 - AR Cistophoros, Ephesos (95)

weight 9,85gr. ; silver Ø 25mm.

obv. Laureate head right, surrounded by the legend;  IMP CAES DOMITIANVS
rev. Six ears of corn tied together in bundle,  AVG - GERM across field

This cistophoros was struck at the mint of Rome for circulation in Asia Minor.
It had the value of 3 denarii.


Cohen 22 ; RIC 852 ; BMC 254 ; RPC.874 R
good vf

1.150,00 TIBERIUS, 14-37 - LYDIA - MAGISTRATE SAKANTES - AE 17, Hypaepa

weight 4,61gr. ; bronze Ø 17mm.

obv. Laureate head of Tiberius right  TIBEPION ΣEBAΣTON
rev. Zeus standing left, holding patera (?) and wreath or branch
YΠAIΠHNΩN ΣAKANTHΣ

Tiberian coinage for Hypaepa is poorly known, as there are very few
specimens, which are usually hard to read. In RPC only 1 example is
listed for the type offered here. Extremely rare.

BMC- ; SNG. von Aulock- ; SNG.Copenhagen- ;
Weber collection- ; RPC.2573A (1 example)
RRRR
Attractive coin with dark patina.
vf+

775,00 KINGDOM OF THRACE - LYSIMACHOS, 305-281 BC - AV Stater, probably Byzantion

weight 8,41gr. ; gold Ø 18mm.

obv. Diademed head of Alexander the Great to right,
with horn of Ammon over his ear
rev. Athena enthroned left, holding Nikè and resting left arm on shield,
transverse spear resting against her right side, ornamented trident below,
ΒΑΣΙΛΕΩΣ to right, ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ to left

This is a particularly appealing lifetime issue of Lysimachos. The style is elegant and the head of Alexander is beautifully modeled. As the ornamented trident is often seen on the coins of Byzantion, this is most likely the mint of this gold stater. It seems to be unpublished. Extremely rare.

Müller- ; SNG.Copenhagen- RRR
vf+/vf

6.350,00 CONSTANTINE I THE GREAT, 307-337 - BI Centenionalis, Tessalonika (326-328)

weight 3,50gr. ; billon Ø 18mm.

obv. Laureate head of Constantine right,
around the text;  CONSTANTINVS AVG
rev. Two-turreted gateway of military camp, star above, dot in right field,
around the text: PROVIDENTIAE AVGG, SMTSA in exergue

Cohen 454 ; RIC 153 ; Sear 16254
xf

75,00 GORDIANUS (GORDIAN) III, 238-244 - AR Denarius, Rome (241)

weight 3,13gr. ; silver Ø 20mm.

obv. Laureate bust right, wearing cuirass and paludamentum,
around the text; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
rev. Apollo, nude to waist, seated left, holding branch in extended right hand
and resting left elbow on lyre, around the text; PM TR P III COS II PP

Cohen 238 ; RIC 114 ; Hunter p.lxxxiv ; Sear 8679
vf+

70,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren dukaat 1779, Utrecht

gewicht 27,65gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken stadsschildje Utrecht
met kabelrand
Muntmeester Carel Frederik Wesselman

De enkele exemplaren die van dit jaartal bekend zijn hebben een bloemrand.
Dit exemplaar heeft een kabelrand. Als zodanig ongepubliceerd. Hoogst zeldzaam.

Delmonte 982 ; Verkade 106.1 ; HNPM.- (vgl.65) ;
CNM.- (vgl.2.43.92) ; vgl. van der Wiel 60 (JMP.1964)
RRR
lichte zwakte van de slag
zfr/pr à zfr+

tteken stadsschildje Utrecht

met kabelrand

Muntmeester Carel Frederik Wesselman
De enkele exemplaren die van dit jaartal bekend zijn hebben een bloemrand. Dit exemplaar heeft een kabelrand. Als zodanig ongepubliceerd. Hoogst zeldzaam.
Delmonte 982 ; Verkade 106.1 ; HNPM.- (vgl.65) ;

CNM.- (vgl.2.43.92) ; vgl. van der Wiel 60 (JMP.1964) RRR

lichte zwakte van de slag
zfr/pr à zfr+
1.150,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - OVERIJSSEL - Nobel op Vlaamse voet 1583, Kampen

gewicht 6,73gr. ; goud Ø 34mm.
Geslagen onder autoriteit van de Staten van Overijssel (1582-1593)
Muntmeester:  Melchior en Balthasar Wijntgens jr.
Stempelsnijder: Gijsbert Kloss (1578-1585)

vz. Gekroonde en geharnaste vorst met een geschouderd zwaard in de rechterhand
en een schild met het Overijsselse wapen in de linker, frontaal staande in een schip.
Op het achtersteven een vaan met een klimmende leeuw, N - T terweerszijden van
het hoofd van de vorst. In de buitencirkel de tekst; 
MO - NE•NOV•AVRE•ORDIN•TRANSISSV - LANIAE
kz. Leliekruis binnen een achtpas met in elke hoek een gekroonde luipaard, binnen
een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
NISI•TV•DOMINE•NOS•SERVAVERIS•TRVSTRA•83 en klimmende leeuw naar links

De keerzijde tekst betekent ″Indien Gij, o Heer ons niet behoudt, is alles tevergeefs″.
Het refereert waarschijnlijk aan de oorlogssituatie waarin de Noordelijke Nederlanden
zich op dat moment bevonden. 

De Vlaamse nobel was een imitatie van de Engelse nobel met vergelijkbare beeldenaar, ingevoerd door Philips de Stoute (1384-1404) in 1388 (7,73 g, 0,99) tegen een koers van 102 groten. Na de revaluatie van 1389 werd de koers 72 groot. In 1416 werden gewicht en gehalte van de Vlaamse nobel verlaagd (6,80 g, 0,98) en de koers teruggebracht tot 60 groot. In 1426 en 1428 werden gewicht en gehalte licht gewijzigd, zonder dat de hoeveelheid fijn goud daardoor noemenswaardig veranderde. Wel liep door de inflatie de koers in groten op: 84 groot in 1426 en 96 groot in 1428. De aanmunting eindigde met de invoering van de Bourgondische unificatie in 1433; Bourgondische Nederlanden. De Vlaamse volksleider Jan van Hembyze oefende tussen 1578 en 1584 samen met François van Ryhove een revolutionair of protestants bewind uit over de stad Gent in het graafschap Vlaanderen, de  zogeheten ′Gentse Republiek′. Al in 1580 had de stad bewerkt dat binnen haar muren een tweede Vlaamse Munt, naast de oude te Brugge, werd geopend waar aanvankelijk, con form de regeling van 1579, kleine hoeveelheden munten op naam van Filips II, later op naam van de nieuwe soeverein,  hertog Frans van Anjou werden uitgegeven. Weldra nam het calvinistische stadsbestuur, dat vooraan stond in de strijd tegen Spanje, het beheer van deze Munt geheel in eigen hand, gaf zelfstandig instructies aan de muntmeester en liet, evenals dat gebeurd was tijdens de opstand tegen koning Maximiliaan in de jaren 1488-1492, de naam van de stad als muntheer op de geldstukken plaatsen. In die periode van opstand nam Gent het initiatief tot hervatting van aanmunting van de Vlaamse Nobel. Op 11 november 1581 nam de stadsregering het besluit tot aanmunting van deze Vlaamse Nobel door muntmeester Jan Ghyselbrecht. Dit voorbeeld zou spoedig worden gevolgd door Zeeland, Overijssel, Gelderland en de stad Kampen. In eigentijdse bronnen werden deze stukken spoedig aangeduid als ″nieuwe Vlaamse nobels″. Zij werden tegen dezelfde koers uitgegeven als de ″oude″ Vlaamse nobels en de toen nog circulerende Engelse nobels: bij emissie voor 24 schellingen en 4 groten (= 7 gulden en 6 stuiver) en spoedig daarna voor 7½ gulden (= 7 gulden en 10 stuiver). In 1586 werd met het plakkaat van Leicester de koers van de Vlaamse nobel teruggebracht tot 6 gulden en 7 stuiver.

This is the first coin of an independant Overijssel. Philips II of Spain
was no longer recognized as a ruler of the Northern Netherlands.
This very rare coin is practically as struck. Extremely rare this nice.

Delmonte 1039 ; Verkade 133.2 ; HNPM.16 ; 
CNM.2.28.36 ; Friedberg 263a 
RR
Minieme zwaktes van de slag, doch vrijwel als geslagen. Zeer zeldzaam.
unc-

15.000,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren dukaat 1754, Utrecht

gewicht 27,18gr. ; zilver Ø 42mm.
muntteken stadsschildje Utrecht
muntmeester Johan Ernst Novisadi
met gladde rand

Toen H.J. van der Wiel in 1964 zijn naslagwerk schreef over de Utrechtse zilveren dukaten was hem dit jaartal nog volstrekt onbekend. Ook A.Delmonte (1967) kende het niet. Tot op heden zijn slechts enkele exemplaren opgedoken met dit jaartal, steeds met een kabelrand. Dit exemplaar heeft nog de gladde rand en is tot op heden niet eerder gesignaleerd. Van de hoogste zeldzaamheid.

Delmonte- (vgl.982) ; Verkade 106.1 ; vgl. HNPM.65 ;
vgl. CNM.2.43.92 ; van der Wiel- (JMP.1964)
R4
Enkele lichte krasjes op de voorzijde.
zfr-/zfr

1.350,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - WEST-FRIESLAND - Zilveren dukaat 1660, Medemblik

gewicht 27,94gr. ; zilver Ø 42mm.
muntmeester Gerrit van Romondt Dzn.
muntmeesterteken bloem
Delmonte 970 ; Verkade 65.1 ; HNPM.35 ;

CNM.2.46.33 ; Pannekeet 53 ; Davenport 4906

Kleine zwaktes van de slag, doch weinig gecirculeerd exemplaar met goede details.
pr-

595,00 ANTONINUS PIUS, 138-161 - AR Denarius, Rome (July-October 138)

weight 3,10gr. ; silver Ø 18mm.

obv. Bare head of Antoninus right, surrounded by the legend;
ANTONINVS AVG PIVS PP IMP II
rev. Concordia standing left, holding patera and cornucopia,
resting elbow on column, surrounded by the legend; TRIB POT COS

Due to a disagreement with the Roman Senat, Antoninus kept his titel as caesar
during the first months of his reign. This rare denarius was struck during this
very short episode.

Cohen 1060 ; RIC 2725 (Hadrian) ; BMC 1010 (Hadrian) ; Sear 4135  R
Attractive example with lovely iridescent tone.
vf+

165,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Koggerdaalder 1687, Leeuwarden

gewicht 18,75gr. ; zilver Ø 39,5mm.
muntmeester Daniël Valckenier
variant: alle letters N in spiegelschrift

vz. Gekroond provinciewapen tussen 30 - ST, het jaartal 1687 boven
de kroon, omringd door de tekst; ANTIQVA.VIRTVTE.ET.FIDE
(met de moed en de trouw van weleer)
kz. Gekroonde wapens van Oostergo, Westergo, Sevenwolde en de elf steden
in kruisvorm gerangschikt, daartussen de letters OG - WG - SW - ST,
pijlenpundel in het open centrum, omringd door de tekst;
CONCO .- FRISI. - LIBER -. TAS... (de eendracht van Friesland betekent vrijheid)

De beeldenaar van deze munt is duidelijk ontleend aan de Friese landdagpenningen,
die al vanaf 1601 werden geslagen.

Delmonte 1089 ; Verkade 125.3 ; HNPM.55 ;
Jasek 65B ; CNM.2.16.74
R
Centrum ietwat zwak geslagen, verder mooi exemplaar met patina.
zfr à zfr+

485,00 SEPTIMIUS SEVERUS, 193-211 - AE Sestertius, Rome (195)

weight 22,82gr. ; bronze Ø 30mm.

obv. Laureate head right  L SEPT SEV PERT AVG IMP VII
rev. Septimius Severus, in military attire, standing left, holding Victory
on globe in extended right hand and spear in left hand, being crowned
by Roma, helmeted, draped, holding parazonium in left hand
DIVI M PII F P M TR P III COS II P P S C

Cohen 128 ; RIC 702a ; BMC 141,574 ; Sear 6410 R
Attractive dark brown patina. Rare.
vf-

375,00 RUSSIA (RUSSLAND) - ANNA, 1730-1740 - ¼ Kopeke or Polushka 1731, Krasny Dvor (Red Mint, Moscow)

weight 3,62gr. ; copper  Ø 20,5mm.
KM.187 ; Bitkin 302 ; Uzdenikov 2486

vf-/vf

30,00 KINGDOM OF CAPPADOCIA - ARIARATHES V EUSEBES PHILOPATOR, 163-130 - AR Drachm, Eusebeia-Mazaka (132-131 BC)

weight 4,22gr. ; silver Ø 19mm.
reign year 31 (132-131 BC)

obv. Diademed head of Ariarathes to right
rev. Helmeted Athena standing left, holding Victoria, spear and shield 
set on ground, surrounded by the legend; BAΣIΛEΩΣ APIAPAΘOY 
EYΣEBOYΣ, monogram to inner left, monogram to outer right, AΓ below

This coin type from year 31 in combination with these monograms is 
lacking in most collections and reference literate. Extremely rare as such.

The capital of tha Cappadocian Kingdom, Mazaka, was given the Greek name of Eusebeia in honor of the Cappadocian king Ariarathes V Eusebes Philopator of Cappadocia (163–130 BC). To distinguish it from Tyana, which was also refounded with the dynastic name Eusebeia, the city was known as Eusebeia at the Argaeus.

BMC- ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock- ; 
Simonetta page 23, no.10 ; HGC- (cf. 811)
RRR
vf

550,00 MAXIMIANUS HERCULIUS, 286-310 - BI Follis, Rome (circa 299)

weight 8,81gr. ; billon Ø 27mm.

obv. Laureate head right  IMP C MAXIMIANVS P F AVG
rev. Genius wearing modius standing left, holding patera and cornucopiae,
GENIO POPVLI ROMANI, S* in exergue

Cohen 179 ; RIC 94b ; Sear 13255
vf

55,00 ITALY, KINGDOM - UMBERTO I, 1878-1900 - 2 Centesimi 1898 R, Rome

weight 2,07gr. ; bronze Ø 20mm.
KM.30
unc-

28,00 BRUTTIUM, KAULONIA (CAULONIA) - AR 1/3 Nomos or drachm, circa 475-425 BC

weight 2,64gr. ; silver Ø 14mm.

obv. Naked Apollo advancing, holding laurel branch in right hand 
and bearing on his left arm a small Daimon running right, to right stag  
standing right with head turned back, KAV (retrograde) to left 
rev. Stag standing right, laurel branch to right, KAV (retrograde) above

BMC 38 ; SNG.Copenhagen 1708 ; SNG.ANS.217 ; McClean 1606 ;  
SNG.München 1416var. ; Noe 212b ;  Historia Numorum, Italy 2047 ;
Sear 464 ; HGC 1, no.1424 (R2)
R
f+

155,00 TRAJANUS (TRAJAN), 98-117 - LYDIA, PHILADELPHIA - I. SEVERIANOS, magistrate - AE 20

weight 7,37gr. ; bronze Ø 20mm.

obv. Laureate head of Trajanus right, around the text;  
(….) KAICAP TRAIANOC (??)
rev. Isis in long chiton standing left, holding sistrum in her
extended right hand, resting with her left hand on sceptre,
around the text; ΕΠΙ Ι ϹΕΒΗΡΙ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΝ)

Cf. RPC III 2375 RRR
Attractive dark patina. Extremely rare.
vf-

225,00 BOLIVIA - REPUBLIC - 1 Boliviano 1864 FP

weight 24,75 ; silver Ø 36mm.

Variety with error : BOLIVIANA over BOLIVIANO. Very rare.

KM.152.1
RR

vf

795,00 CARIAN ISLANDS, RHODOS - DAMAS, magistrate - AR Hemidrachm, circa 125-88 BC

weight 1,02gr. ; silver Ø 12mm.

obv. Radiate head of Helios facing slightly right
rev. Rose with stalk with bud at right, between P - O, ΔAMAΣ above, 
bunch of grapes in lower left field, all within incuse square

BMC 297 ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock - ; McClean- ; 
Weber collection- ; SNG.Delepierre- ; SNG.Tübingen- ; Sear- ;
SNG.Finland (Keckman collection) - ; HGC 6, no.1463
R
Minor traces of oxidation. Rare.
vf-/vf

125,00 IRELAND (IRLAND) - HENRI VIII, 1509-1547 - Groat n.d. (1540), London

weight 2,46gr. ; silver Ø 23,5mm.
First Coinage (1534-1540)
mintmark crown

obv. Crowned arms within circle placed over long cross.
In outer circle the legend; HENR - IC′+VIII - D′‡G′‡R - AGL′+
rev. Crowned harp dividing crowned H - R, within circle. In outer
circle the legend; ♕FRANCЄ‡ x DOMINVS x HIBЄRNIЄ′x x

No coins were struck in Ireland for the first twenty-six years of Henry′s reign although from 1534 onwards groat were being struck in London and Bristol and shipped to Ireland, because Henry was in favour of central control of the money supply. These groats, which had a value of either four or six pence, were known as harp groats as a large harp can be found on the reverse.

Spink 6475 ; Coincraft IH84D-020
Some weakness of strike. Scarce.
vf-/vf

350,00 GERMANY - SACHSEN, KURFÜRSTENTUM - ALBERTINISCHE LINIE - MORITZ, 1541-1553 - Taler 1551, Freiberg

weight 28,69gr. ; silver Ø 40mm.
mintmark 6-pointed star

Type with dot between date. Extremely rare.

Schnee 692 (same reverse die) ; Keilitz-Kahnt 11.2 (= same coin as Schnee 692) ;
cf. Schulten 3247 ; Krug 721 ; cf. KM.MB.100 ; cf. Davenport 9787
RRRR
Some very minor flan cracks, but overall very attractive coin.
Much nicer then the published example in Schnee / Keilitz-Kahnt.
vf

2.950,00 FRANCE - KINGDOM - LOUIS XIII, 1610-1643 - ½ Ecu 1643/2 A, Paris

weight 12,33gr. ; silver Ø 32mm.
engraver; Jean Warin

The dated 1643 is altered from 1642. Unpublished variety. Very rare.

obv. Laurated and draped bust right  LVDOVICVS•XIII•D•G•FR•ET•NAV•REX
rev. Crowned arms of France, small rose above, •A• below,
around SIT•NOMEN•DOMINI - BENEDICTVM•1643

In the years of 1640 and 1641, two new coins were launched in Paris that would soon gain importance far beyond the borders of France. The first was a gold coin that was called Louis d′or, after the image of King Louis XIII (1610-1643) on the obverse. In the following year, the Louis d′argent or écu blanc came out, a coin reminiscent of the German talers. Of the Louis d′or and the Louis d′argent, several divisions existed. This half Louis d′argent was produced in Paris – in the Louvre, where the mint was located at that time.

cf. KM.135.1 ; cf. Gadoury 50 ; cf. Duplessy 1350 ;
cf. Droulers 118 ; cf. DFW.83
RR
vf

950,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 1 Gulden 1840, Utrecht

gewicht 9,80gr. ; zilver 945/1000 ; Ø 28mm.
randschrift: positie B
Schulman 278 ; KM.65 S
fr/zfr

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP BERGH - OSWALD II, 1511-1546 - Daalder z.j. (1544), ‘s Heerenbergh

gewicht 27,79gr. ; zilver Ø 40mm.

vz. het borstbeeld van graaf Oswald II naar links, gekleed in hermelijnen mantel
en met baret als hoofddeksel, binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
OSWALD′xC - OM′xDxMON - T′x  DNSxDxB′x  - WISxZxH′.
Op 3, 6, 9 en 12 uur resp. de wapenschildjes van Egmond, Culemborg,
Saarwerden/Meurs en Bergh. (opm. het wapen van Bergh met de klimmende
leeuw naar rechts is feitelijk onjuist. De leeuw dient naar links gewend te zijn.)
(voluit: Oswaldus Comes De Monte Dominus De Biland Wisch en Homoet -
vertaald; Oswald graaf van Bergh, heer van de Bijland, Wisch en Homoet.)
kz. Gekwartierd wapenschild van graaf Oswald, samengesteld uit de wapens
van Bergh, Egmond, Culemborg en Saarwerden/Meurs, gedekt door twee
gekroonde helmen met cimiers en lambrekijns, binnen een parelcirkel.
In de buitencirkel de tekst; DNS′⋆PROTECTOR⋆VITE⋆MEE⋆A⋆QVO⋆TREPID
voluit: Dominus Protector Vite Meae A Quo Trepidabo (Psalm 27 van David)
vertaald: De Heer waakt over mij, voor wie zou ik angst hebben ?

Het betreft hier het enige munttype dat op naam van graaf Oswald II is geslagen. Het is tevens de eerste munt waarop het portret van een graaf van Bergh is afgebeeld, in renaissance stijl. Van dit munttype zijn maar weinig exemplaren bekend, meest in museale collecties. Uiterst zeldzaam.

Delmonte 568 (R3) ; van der Chijs XVII, 1 ; Serrure 23 ; Davenport 8576  RRR
Licht geoxideerde voorzijde.
zfr-

8.750,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid