Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.
Op verzoek kunt u ook een PayPalfactuur ontvangen indien u liever betaald met PayPal.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.


Maandaanbieding

NETHERLANDS, KINGDOM - 10 Cents 1827, Utrecht

Willem I, 1815 - 1840
Schulman 307
unc

130,00 Nieuwe aanwinsten

LOW COUNTRIES - HENEGOUWEN (HAINAUT) - Gouden leeuw z.j. (1454-1455), Valenciennes

Philips de Goede, 1433 - 1467
gewicht 4,21gr. ; goud Ø 30mm.
muntteken vuurijzer
variant; BЄNЄDICVM i.p.v. het correcte BЄNЄDICTVM (zeer zeldzaam)
vz.  Leeuw zittend naar links onder Gothische baldakijn,
twee vuurstalen met afspattende vonken ter weerszijden
PHS:DЄI:GRA:DVX:BVRG:COMЄS:HANOIЄ
kz.  Bourgondisch wapenschild rustend op gebloemd kruis
binnen een dubbellijnige cirkel, in de buitenrand de tekst 
+ SIT: NOMЄN:DOMINI:BЄNЄDICVM:AMЄN: en vuurijzer

De gouden leeuw werd in 1454 tijdens het bewind van Philips de Goede ingevoerd. De munt had het hoge gehalte van 958/1000 en werd uitgegeven op koers van 30 stuivers. Het werd aangemunt in de gewesten Brabant (muntplaats Mechelen), Vlaanderen (muntplaats Brugge en Gent), Holland (muntplaats ′s Gravenhage) en Henegouwen (muntplaats Valenciennes). In de periode 1454-1455 werden in totaal 260.682 stuks gouden leeuwen te Valenciennes aangemunt. De muntslag bleef beperkt tot de periode 1454-1455. Alleen te Vlaanderen is de productie nog tot 1460/1462 doorgegaan, en daar is de productie dan ook het omvangrijkst geweest met een totaal oplage van 569.639 stuks.

Delmonte 303 ; Chalon 157 ; van Gelder & Hoc 3-3 ; Lucas 183 ; 
de Mey 175 ; Vanhoudt 16.VA ; Friedberg 269
R
zfr/pr à zfr+

2.150,00 LOW COUNTRIES - HENEGOUWEN (HAINAUT) - Dubbele groot ot thuyne z.j., Valenciennes

Willem IV van Beieren, 1404 - 1417
gewicht 2,75gr. ; zilver Ø 31mm.
vz. Leeuw zittend naar links binnen een omheining met hek met voor zich het wapenschild van Beieren-Henegouwen. In de buitenrand de tekst GVILM:DX:DЄI:GR:COM:HANOIЄ:HOL:Z:ZЄ′
kz. Lang gevoet kruis met vier boogjes binnen cirkel
+ MONЄT - A:NOVA: - FAC:IN: – VALЄNC

Op de keerzijde is een instempeling “rad” aangebracht door de stad Osnabrück. De Westfaalse steden werden overspoeld door buitenlands geld o.a. uit de Nederlanden. In diverse steden werden de stukken die qua gehalte en gewicht aan de voorschriften voldeden voorzien van een instempeling “rad”, zo ook in Osnabrück. Zo wist de bevolking in Westfalen welke munten ze als betaling konden accepteren en welke niet. (zie kennepohl 152g en Krusy O2,6j)

Chalon 137 ; de Mey 149 ; van der Chijs 9,17 (Holland) ; Lucas 160 ; Vanhoudt G.559
zfr

425,00 NETHERLANDS - GELDERLAND - Dubbele wapenstuiver 1785, Harderwijk

Republiek, 1581 - 1795
gewicht 1,66gr. ; zilver Ø 18mm.
muntmeesterteken korenaar
Verkade 17.6 ; de Voogt 561 ; Pannekeet 133 ; HNPM.108 ; CNM.2.17.174
fr/zfr à zfr-

10,00 NETHERLANDS - OVERIJSSEL - STAD KAMPEN - Rijderschelling 1686

Republiek, 1581 - 1795
gewicht 4,64gr. ; zilver 28mm.
muntmeesterteken ruiter
Verkade 166.1 ; HNPM.52 ; CNM.2.30.71
gebruikelijke slorige en zwakke slag
fr

25,00 NETHERLANDS, KINGDOM - ½ Gulden 1919

Wilhelmina, 1890 - 1948
Schulman 840
unc-/unc

125,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Postbus 42  |  3958 ZT  |  Amerongen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid