Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.
Op verzoek kunt u ook een PayPalfactuur ontvangen indien u liever betaald met PayPal.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.
De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.
Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Nieuwe aanwinsten

ANTONINUS PIUS, 138-161 - AR Denarius, Rome (161)

weight 3,09gr. ; silver Ø 18mm.
obv. Laurated head right  DIVVS ANTONINVS
rev. Eagle standing right, head turned back,
on garlanded altar  CONSECRATIO

Cohen 156 ; RIC 431 ; BMC 48 ; Sear 5192
vf

80,00 GERMANY - BAYERN, KÖNIGREICH - OTTO, 1886-1913 - 3 Mark 1910 D, München

weight 16,67gr. ; silver Ø 33mm.
KM.915 ; Jaeger 47 ; AKS.202
unc-

55,00 FRANCE, KINGDOM - LOUIS XVI, 1774-1792 - 1 Sol 1791 A, Paris

weight 11,78gr. ; copper Ø 29mm.
KM.578.1 ; Gadoury 350 ; Droulers 816
dot below D in LUD (2nd semester) 
f/vf

30,00 GERMANICUS, brother of Claudius - AE As, Rome (50-54)

weight 11,68gr. ; copper Ø 28mm.
obv. Bare head right  GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N
rev. TI CLAVDIVS CAESAR AVG GERM PM TR P IMP PP around large S C
Cohen 9 ; RIC 106 ; BMC 215 ; Sear 1905
vf-

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN - TACHTIGJARIGE OORLOG, 1568-1648 - PROVINCIE HOLLAND - BERGEN OP ZOOM DOOR PRINS MAURITS ONZET, 22 OKTOBER 1622 - Zilveren penning 1622

gewicht 52,34gr. ; zilver Ø 55mm
medailleur W. van Bylaer
kz. Zicht op de fortificaties van de stad Bergen op Zoom in vogelvlucht, daarboven
in cartouche de tekst;  BERGEN•OP•ZOOM HISP•FVG•2•OCTB •ANNO•1622•
kz. Harnashelm geplaatst op een trommel omgeven door allerhande wapentuig
binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
HOSTIBVSxMAVRITIOxDVCExFVGATISxIEHOVAExVICTORIA• ❀ •

In 1622 werd Bergen op Zoom belegerd door de Spaanse veldheer Ambrosius Spinola (1569-1630). Hij was van oorsprong een rijke bankier uit Genua, die ook de financiën voor de koning van Spanje regelde. In 1602 leidde hij samen met zijn broer Frederik Spinola een groot leger, die orde op zaken moest stellen in de Nederlanden. Philips II stelde dat Ambrosius stadhouder van Friesland kon worden, hetgeen uiteindelijk nooit gebeurde. In de opvolgende decennia belegerde Ambrosius Spinola vele steden, zoals Oostende, Goor, Oldenzaal, Groenlo, Rijnberk, Lingen, Gulik, Breda en Goes. Ook Bergen op Zoom werd op 18 juli 1622  door hem tevergeefs belegerd. De stad kon stand houden doordat het bevoorraad kon worden vanuit de zee aan de westkant. Een jonge Michiel de Ruyter deed begin september per schip Bergen op Zoom aan, en nam het kamp van Spinola als kanonnier vuur. Door de verdediging vanuit de stad en beschietingen uit zee verloor Spinola veel manschappen. Op 2 oktober arriveerde Maurits van Oranje en werd de stad ontzet. Na meer dan 25 jaar strijd in de Nederlanden reist hij in 1628 naar Madrid om aldaar vrede met de Noordelijke Nederlanden te bepleiten. Zijn voornemen om als rijk man uit de Nederlanden terug te keren was jammerlijk mislukt, integendeel, hij had veel vermogen verloren. De koning van Spanje en diens militaire adviseurs wilden echter niets van vrede met de Noordelijke Nederlanden weten, en Spinola keerde terug naar Italië alwaar hij op 25 september 1630 stief. Daarmee stierf een groot veldheer, die voor Maurits van Oranje-Nassau een geduchte tegenstander was.

van Loon II,149,2 ; JMP.1953,46 R
Bijzonder attractief exemplaar. Zeldzaam.
pr

3.450,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HENEGOUWEN - PHILIPS II, 1555-1598 - ½ Statendaalder 1577, Bergen

gewicht 14,93gr. ; zilver Ø 35mm.
muntteken stadspoort
vz. Gekroond en geharnast halflang lichaam van Philips II naar links met 
scepter in zijn rechterhand, en zijn linkerhand rustend op het wapenschild
van Oostenrijk-Bourgondië dat hij voor zich houdt
In de buitencirkel de tekst; PHS•D:G•HISP Z REX•CO HANO
kz. Viervoudige gekroonde PH in kruisvorm met daartussen 16 – S – S,
in de hoeken bladerornamenten. In de buitencirkel de tekst; 
• PACE • ET • IVSTITIA • 15 stadspoort 77

Na de Pacificatie van Gent in 1576 werd door de Staten-Generaal besloten tot de uitgifte van uniforme munten. Deze werden belangrijk boven intrinsieke waarde uitgegeven t.b.v. de oorlogskas in de strijd tegen Spanje. Philips II werd in naam, en dus ook op deze munten, nog wel erkend maar diens persoonlijke devies “DOMINVS MIHI ADVITOR” (de heer is mijn helper) werd vervangen door de politieke leus “PACE ET IVSTITIA” (vrede en rechtvaardigheid). De Statendaalder werd uitgegeven op een koers van 32 stuiver, gelijk aan de Bourgondische kruisrijksdaalder, maar bevat 16% minder zilver dan Bourgondische kruisrijksdaalder. In de jaren 1577-1578 werden slechts 98.006 stuks ½ statendaalders aangemunt. Zeldzaam.

Delmonte 123 ; van Gelder & Hoc 246-10b ;
Chalon 170 ; de Mey 189 ; Vanhoudt 375.MO
R
zfr

1.150,00 KINGDOM OF PARTHIA - PHRAATES IV, 38-2 BC - AR Drachm, Ekbatana (Hamedan, Iran)

weight 3,36gr. silver Ø 18mm.
obv. Diademed bust of Phraates left, eagle with wreath in beak behind,
wart on his forehead
rev. Archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow, BAΣIΛEΩΣ
BAΣIΛEΩN EYEPΓETOY ΔIKAIOY EΠIΦANOYΣ ΦIΛEΛΛHNOΣ around

Phraates IV (son of Orodes II), ruled the Parthian Empire from 37–2 BC. He was appointed successor to the throne in 37 BC, after the death of his brother Pacorus I. He soon murdered his father and all his thirty brothers. Phraates was attacked in 36 BC by the Roman general Mark Antony, who marched through Armenia into Media Atropatene, and was defeated and lost the greater part of his army. Antony, believing himself betrayed by Artavasdes, king of Armenia, invaded his kingdom in 34 BC, took him prisoner, and concluded a treaty with another Artavasdes, king of Media Atropatene. But when the war with Octavian broke out, Antony could not maintain his conquests; Phraates recovered Media Atropatene and drove Artaxias, the son of Artavasdes, back into Armenia. But by his many cruelties Phraates had roused the indignation of his subjects, who raised Tiridates II to the throne in 32 BC. Phraates was restored by the Scythians, and Tiridates fled into Syria.

The Romans hoped that Augustus would avenge the defeat of the Roman general Marcus Licinius Crassus on the Parthians, but in 20 BC he contented himself with a treaty, by which Phraates gave back the prisoners from the recent fighting and the captured battle standards from the Battle of Carrhae; the kingdom of Armenia also was recognized as a Roman dependency. Soon afterwards Phraates, whose greatest enemies were his own family, sent five of his sons as hostages to Augustus, thus acknowledging his dependence on Rome (the hostages included Tiridates III, whom the Romans later tried to install as a vassal king in AD 35). This plan he adopted on the advice of an Italian woman, a gift of Caesar, "Thea Musa" whom he made his favored wife; her son Phraates V, commonly called Phraataces (a diminutive form), he appointed successor. About 2 BC he was murdered by Musa and her son.

BMC 57 ; Sellwood 52/7 ; SNG.Copenhagen 142 ;
Mitchiner 644a ; Mitchiner ACW.588 ; Sear 7472 ; Shore 278

Attractive portrait and appealing tone and fine details.
xf-/vf+

175,00 KINGDOM OF PARTHIA - PHRAATES IV, 38-2 BC - AR Drachm, Ekbatana (Hamedan, Iran)

weight 3,68gr. ; silver Ø 18mm.  
obv. Diademed bust of Phraates left, eagle with wreath in beak behind
wart on his forehead
rev. Archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow, BAΣIΛEΩΣ
BAΣIΛEΩN EYEPΓETOY ΔIKAIOY EΠIΦANOYΣ ΦIΛEΛΛHNOΣ around

Phraates IV (son of Orodes II), ruled the Parthian Empire from 37–2 BC. He was appointed successor to the throne in 37 BC, after the death of his brother Pacorus I. He soon murdered his father and all his thirty brothers. Phraates was attacked in 36 BC by the Roman general Mark Antony, who marched through Armenia into Media Atropatene, and was defeated and lost the greater part of his army. Antony, believing himself betrayed by Artavasdes, king of Armenia, invaded his kingdom in 34 BC, took him prisoner, and concluded a treaty with another Artavasdes, king of Media Atropatene. But when the war with Octavian broke out, Antony could not maintain his conquests; Phraates recovered Media Atropatene and drove Artaxias, the son of Artavasdes, back into Armenia. But by his many cruelties Phraates had roused the indignation of his subjects, who raised Tiridates II to the throne in 32 BC. Phraates was restored by the Scythians, and Tiridates fled into Syria.

The Romans hoped that Augustus would avenge the defeat of the Roman general Marcus Licinius Crassus on the Parthians, but in 20 BC he contented himself with a treaty, by which Phraates gave back the prisoners from the recent fighting and the captured battle standards from the Battle of Carrhae; the kingdom of Armenia also was recognized as a Roman dependency. Soon afterwards Phraates, whose greatest enemies were his own family, sent five of his sons as hostages to Augustus, thus acknowledging his dependence on Rome (the hostages included Tiridates III, whom the Romans later tried to install as a vassal king in AD 35). This plan he adopted on the advice of an Italian woman, a gift of Caesar, "Thea Musa" whom he made his favored wife; her son Phraates V, commonly called Phraataces (a diminutive form), he appointed successor. About 2 BC he was murdered by Musa and her son.

BMC 110, 57 ; Sellw.52/7 ; SNG.Copenhagen 142 ; Shore 278 ;
Mitchiner 644a ; Mitchiner ACW.588 ; Sear 7472

vf

100,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - Zilveren rijder 1670, Harderwijk

gewicht 32,40gr. ; zilver Ø 44mm.
muntmeester Paulus Sluysken
muntmeesterteken hondje

Bij het jaartal bevindt zich een zwakte van de slag. Hierdoor is het jaartal wat
moeilijk leesbaar. Mede op basis van het stempel gaat het echter om 1670.

Delmonte 1009 ; Verkade 4.3 ; de Voogt 310 ; HNPM.75 ; CNM.2.17.130 R
Kleine oude beschadiging op de voorzijde, desondankt mooi exemplaar. Zeldzaam.
zfr/pr à zfr+

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BISDOM UTRECHT - BERNOLD, 1027-1054 - Penning z.j., Groningen (circa 1040-1054)

gewicht 0,78gr. ; zilver Ø 18mm.
vz. Borstbeeld van de heilige Bonifatius frontaal met kromstaf,
rechts daarvan drie stippen, binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; + A•CI•VS ACIEIEPS  
(verbastering van + SCS•BONIFACIVS•ARCHIEPS)
kz. CRV / ON•NI / CЄ• binnen een cirkel.
In de buitencirkel verbastering van de tekst ; + BERNOLDVS•EPS•XIV
van der Chijs II,19var. ; vgl. Dannenberg 558 ;
Ilisch 18.1var. ; de Mey 90-92var.
R
Minieme zwaktes van de slag. Zeldzaam.
zfr-

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - FLORIS IV, 1222-1234 - Penning of kopje z.j. (1222-1234) , Dordrecht

gewicht 0,46gr. ; zilver Ø 13mm.
vz. Portret met gravenmuts naar rechts binnen een cirkel,
In de buitencirkel de tekst; xFLORENS
kz. Kort dubbel gelijnd kruis binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst;  xHOLLANT
Van der Chijs I, 2-4 ; van Hengel 15 ; Grolle 9.1a
Mooi portret van Floris IV.
zfr

135,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - OVERIJSSEL - STAD DEVENTER - MATTHIAS I, 1612-1619 - Florijn van 28 stuiver 1618

muntmeesterteken klaverblad
jaartal boven de kroon
gewicht 19,66gr. ; Ø 38mm. 
Delmonte 1107 ; Verkade 153.2var. ; Fortuyn Drooglever 106 ;
de Bruijn 22 ; HNPM.30 ; CNM.2.12.37

mooi patina
zfr-

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren dukaat 1747, Utrecht

gewicht 27,93gr. ; zilver Ø 42mm.
muntteken stadsschildje Utrecht
met gladde rand

In de jaren 1742-1749 werden zo′n 1.576.000 zilveren dukaten aangemunt, voornamelijk bestemd voor de Oostzeehandel. Zilveren dukaten uit deze periode zijn desondanks zonder uitzondering zeldzaamheden. Ze komen maar sporadisch in collecties of de handel voor. De jaren 1742,1743,1744 en 1745 zijn wel geslagen, maar tot op heden niet opgedoken. Het lijkt erop dat de meeste zilveren dukaten uit deze periode verloren zijn gegaan. Uiterst zeldzaam.

Delmonte 982 (R3) ; Verkade 106.1 ; HNPM.65 ;
CNM.2.43.92 ; van der Wiel 35 (JMP.1964)
RRR
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr

950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Gouden dukaat 1758, Utrecht

gewicht 3,50gr. ; goud Ø 21,5mm.
muntteken stadsschildje van Utrecht
Delmonte 965 ; Verkade 98.4 ; HNPM.27 ; CNM.2.43.46 ;
van der Wiel 151 (JMP.1975-1977) ; Friedberg 285

pr-

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - 1/8 Zilveren dukaat 1781, Middelburg

gewicht 3,43gr. ; zilver Ø 22mm.
muntteken burcht
Verkade 87.4 ; HNPM 54 ; CNM.2.49.55
zfr+ à zfr/pr

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - WEST-FRIESLAND - Zilveren rijder 1790/66, Hoorn

zonder muntmeesterteken
Delmonte 1022 ; Verkade 62.1 ; HNPM. 32 ; Davenport 1834 RRR
zfr

475,00 VETRANIO, march-oct. 350 - BI Centenionalis, Siscia

weight 4,91gr. ; billon Ø 24mm.
obv. Laurated, draped and cuirassed bust right
DN VETRANIO P F AVG, A in left field
rev. Vetranio standing facing, head left, holding two labara, star
above   CONCORDIA MILITVM, A in left field, ΔSIS in exergue
Cohen 1 ; RIC 271 R
Minor flan crack. Nearly uncirculated with excellent details.
unc-

675,00 CLAUDIUS, 41-54 - AE Sestertius, Rome (41-54)

weight 23,32gr. ; bronze Ø 32mm.
obv. Laurated head right  TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TR P IMP
rev. EX SC - O B - CIVES - SERVATOS within aok-wreath
Cohen 39 ; RIC 96 ; BMC 115
Very attractive sestertius, with excellent portrait of Claudius.
xf/vf+

1.750,00 CARACALLA, 198-217 - PISIDIA, ANTIOCHIA - AE 22

weight 4,28gr. ; bronze Ø 22mm.
obv. Laurated head right (IMP CAES) M AVR ANTONI AV
rev. Genius of Antiochia standing left, holding olive-branch
and cornucopiae  ANTIOCH GEN COL CA
SNG.Copenhagen 45var.
vf-

75,00 GORDIANUS III, 238-244 - AR Denarius, Rome (241-242)

weight 3,25gr. ; silver Ø 21mm.
obv. Laurated and draped bust right  IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
rev. Venus standing left, holding helmet and sceptre and resting on shield
VENVS VICTRIX
Cohen 347 ; RIC 131
coin with nice toning
fr-vf/vf

45,00 HADRIAN,117-138 - PONTOS, AMISOS - AR Drachm (136-137 AD)

weight 2,85gr.; silver Ø 19mm.
obv. Portrait of Hadrian, bare, right
AVT KAI TPA AΔPIANOC CЄB ΠΠ VIII
rev. Demeter standing left, holding patera and torch
AMICOY EΛEVΘERAC ETOVC PZH
BMC- ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock- ;
SNG.Tübingen- ; Sear GIC.-
RRR
Not published in the important reference litarature. Extermely rare.
f/vf

325,00 SEPTIMIUS SEVERUS, 193-211 - AR Denarius, Rome (195-196)

weight 3,22gr. ; silver Ø 17mm.
obv. Laurated head right  L SEPT SEV PERT AVG IMP VII
rev. Fortuna standing left, holding rudder and cornucopiae 
PM TR P III COS II PP

Cohen 404 ; RIC 69 ; Sear-
vf

55,00 CONSTANTIUS I CHLORUS as Caesar, 293-305 - BI Follis, Lugdunum, 303-305

weight 10,06gr. ; billon Ø 26mm.
obv. Laurated and cuirassed bust left  CONSTANTIVS NOB C
rev. Naked Genius standing left, holding patera and cornucopiae,
flaming altar in front, star in left field GENIO POPVLI ROMANI,
PLG in exergue
Cohen 121 ; RIC 180a
Nearly uncirculated coin with excellent details.
unc-

295,00 KINGDOM OF MACEDONIA - ANTIGONOS MONOPTHALMUS, CIRCA 306-301 BC - AR Tetradrachm, Antigoneia ad Orontem, circa 306-301 BC

weight 16,69gr. ; silver Ø 27mm.
obv. Head of  young Herakles clad in a lion skin
rev. Zeus enthroned left, holding eagle and scepter, X on left,
Φ beneath seat of throne  AΛEΞANΔPOY on right

Antigonos Monopthalmus was born in 382 B.C. in Elimeis in Macedonia as member of a noble family. He became general and  servered  under Alexander the Great. When Alexander died in 336 B.C, Antigonos was satrap over a large area in Asia Minor; Lycia, Pamphylia, Phrygia, Pisidia and Paphlagonia. In 305 B.C. he and his son Demetrios Poliorketes proclaimed themselves as the new kings of  the Macedonian Empire.

Before the decisive Battle of Ipsos in 301 B.C, which gave Seleukos dominion of Syria, Demetrios Poliorketes also tried to conquer this country at the expense of his rival Seleukos. In 307 B.C. Antigonos Monopthalmus, the father of  Demetrios Poliorketes, was busy at a certain spot in the rich Orontes valley, founding and building what he intended should become the capital of his empire, Antigoneia ad Orontem. Here, as soon as possible, a mint was put into operation. In the years 306-301 B.C. a small serie of tetradrachms , only five different types, were struck in this mint. All of the well-known Alexandertype. In 301 B.C. Antigonos was killed in the battle of Ipsos. His city was abandoned., but already in 300 B.C. it was Seleukos I who took possession of the city and  renamed in in Antiocheia, in honor to his father Antiochos. This city soon became the most important city in Syria and in the 2nd century B.C. it became the capital of  the Seleukid Empre. Nowadays we know it as Antakya, an important city in south-east Turkey, near the border of Syria. Very rare and interesting coin.

Müller 803 ; Price 3192 ; Newell WSM.page 84, no.2
vf-

1.850,00 SATRAPS OF CARIA - HEKATOMNOS, 395-377 BC - AR Tetartemorion, Mylasa

weight 0,217gr. ; silver Ø 6mm.
obv. Forepart of lion left
rev. Head of Apollo facing
BMC- ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock 1820 ; SNG.Tübingen 3312-3314 ;
cf. Sammlung Klein 507 ; cf.SNG.Kayhan 867 ; McClean- ; Troxell p.250,2C ;
SNG.Keckman 856 ; cf. Aufhäuser Aukion 9, lot 172 
RR
Obverse struck off-centre. Very rare coin type.
vf

140,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid