Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.
Op verzoek kunt u ook een PayPalfactuur ontvangen indien u liever betaald met PayPal.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.

 


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.

De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.

Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Nieuwe aanwinsten

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - Zilveren dukaat 1779, Middelburg

gewicht 27,84gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken burcht
muntmeester Martinus Holtzhey Jr.
Delmonte 976 ; Verkade 87.1 ; HNPM.50 ; CNM.2.49.50 ;
Beuth 1779a (JMP.1955, pag..69) ; Davenport 1848

Gebruikelijke zwaktes van de slag.
zfr-

135,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - OVERIJSSEL - STAD ZWOLLE - Leeuwendaalder 1637

gewicht 27,00gr. ; zilver Ø 41mm.
muntmeester Johan van Romondt
muntmeesterteken roos

Het betreft hier een stedelijke leeuwendaalder van Zwolle van het twee type. Hierbij houdt de ridder het Zwolse wapen met Sint Michael voor zich en heeft de leeuw op de keerzijde een groot wapenschild van Zwolle op de borst. In de jaren 1637-1639 werden circa 15.850 stuks leeuwendaalders aangemunt, de halve leeuwendaalders inbegrepen. Omdat het jaartal 1639, van het derde type, veel vaker voorkomt, zal de productie vooral in dat jaar hebben plaatsgevonden. Het jaartal 1637 is zeer zeldzaam.

In the years 1637-1639 only circa 15.850 leeuwendaalders were minted (incl.1/2 leeuwendaalders). As leeuwendaalders from 1639 are much more common, the production of 1637 must have been very limited. Very rare.

Delmonte 865 ; Verkade 172.1 ; van der Wiel 97 ; 
CNM.2.52.51 ; HNPM.29 ; Davenport 4882
RR
Lichte zwaktes van de slag.
fr/zfr à zfr-

595,00 IONIA, MAGNESIA AD MAEANDRUM - AR Hemiobol, circa 350-300 BC

weight 0,58gr. ; silver Ø 8mm.

obv. Laureate head of Apollo right
rev. Forepart of Bull right  ΜΑΓ

BMC- ; SNG.von Aulock- ; SNG.Tübingen- ; SNG.Copenhagen-;
SNG.Tübingen- ; McClean- ; Slg.Klein 408
RR
f/f+

95,00 PHRYGIA, APAMEIA - ANTIPHON MENEKLEOUS, MAGISTRATE - AE 22, 133-48 BC

weight 7,81gr. ; bronze Ø 22mm.

obv. Bust of Athena right, wearing aegis and crested
Corinthian helmet ornameneted with griffin
rev. Eagle flying right above Maeander pattern between caps
of the Dioskouroi, APAMEΩN above, three star in field,
ANTIΦΩN MENEKΛEOYΣ below

BMC 44 ; SNG.Copenhagen 164 ; SNG.von Aulock- ;
Weber collection- ; McClean 8762 ; Winterthur cf. 4048 ;
SNG.Tübingen- ; SNG. München 110 ; cf. Sear 5119

Light traces of oxidation. Dark patina.
f/vf

55,00 SPAIN,KINGDOM - BARCELONA - JOSEPH NAPOLEON, 1808-1813 - 1 Peseta 1813

weight 5,68gr. ; silver Ø 27mm.
KM.70 ; Calico 48 ; Cayon 14681 R
vf/xf

335,00 BOLIVIA - REPUBLIC - 20 Centavos 1879, Potosi

weight 4,60gr. ; silver Ø 22,5mm.

This silver twenty centavos was struck in Potosi in 1879 to honor president Hilarion Daza (1840-94). It interrupted the normal issue of twenty centavos struck 1872-85, showing the portrait of Hilarión Daza Groselle;

Hilarión Daza Groselle was born 1840 in Sucre, member of an old creole family of Catalan, Basque, Corsican, Spanish, Italian, Portuguese, and Native American background. He followed a military career. Daza came to power on May 4, 1876 in a coup against the constitutional president Tomás Frías. After Chilean troops in February/March 1879  invated and occupied the "Bolivian Litoral" around Antofagasta and the Peruvian port of Pisagua a war was fought between Chili with Peru and Bolivia.  The Bolivian division "Camarones" -commanded by Narciso Campero- retreated before the combat began. The "Camarones" debacle led to the unseating of Daza Groselle on December 28, 1879, when a Council of State was convened. Daza remained briefly in Peru and then went into exile for 14 years mainly in France. In 1894, the ex-president decided to return from exile in France. Daza Groselle was murdered in the train station of Uyuni soon after entering Bolivian soil on February 27, 1894; he was 54 years old.

KM.166 S
Usual weak strike. Attractive for type. Scarce.
vf

75,00 ARCHAEOLOGICAL OBJECT - ROMAN - Bronze figure of and eagle, 1st / 3rd century AD

height 55mm. ; width 50mm. ; weight 78,05gr.

Eagle standing facing with spread wings. A wonderful and fierce cast-bronze figurine of a standing eagle with a raised head turned to its left. Fine feather detailing on the chest and wings.

The eagle was a highly-symbolic animal among the Roman military and was a great symbol of pride and victory in the eyes of the legions. Known as ″aquila″ in Latin, the eagle was a representation of honor, victory, and cohesiveness within a legion. One member of each legion was referred to as an aquilifer, or ″eagle-bearer,″ as it was their primary duty to carry and protect that legion′s designated eagle standard. If ever an aquila was lost or stolen, it was the primary obligation of the aquilifer to go to any lengths to recover the standard and see to its safe return. Losing an eagle standard was considered a grave omen for its respective legion and would typically lead to distrust and paranoia among the legionaries. To quote a piece of historical fiction set in Roman Britain entitled The Eagle of the Ninth (Rosemary Sutcliff, 1954), ″Eagle lost, honor lost; honor lost, all lost.″

Provenance: French private collection.
Acquired at the French art marked in the 1960′s.

attractive greenbrown patina
left paw missing, otherwise intact

1.250,00 GERMANY - DEUTSCHLAND - DANZIG, FREIE STADT - ½ Gulden 1932, Berlin

gewicht 3,01 ; nickel Ø 19,5mm.
KM.153 ; Jaeger D14 ; AKS.17
vf à vf+

35,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - STAD GRONINGEN - Dubbele jager of flabbe van 4 stuivers 1649

gewicht 3,17gr. ; zilver Ø 28mm.
muntmeester Rogier Albertsz. Ritsema
muntmeesterteken adelaarskop naar links

vz. Stadswapen van Groningen geplaatst op lang breedarmig kruis. 
In de buitencirkel de tekst; MOИET -  AИOV - AGRИ - IИGE en rijksadelaar
kz. Kort gebloemd kruis met in het hart een vierpas met het 
stadsschildje van Groningen. In de buitencirkel de tekst; 
SIT NOMEN DOMINI BENE 1649

Zoals gebruikelijk is voor dit jaartal, zijn alle letters N op de voorzijde in spiegelbeeld. Het betreft hier het laatste jaar dat flabbes werden aangemunt. Dit jaartal komt maar weinig voor in de handel en collecties. Wij hebben het nooit eerder verhandeld in de afgelopen 30 jaar. Zeer zeldzaam.

Verkade 186.3var. ; Puister 1.611k ; HNPM.10 ; 
CNM.2.21.44
RR
fr+ à fr/zfr

425,00 ENGLAND - UNITED KINGDOM - VICTORIA, 1837-1901 - 3 Pence 1843, London

weight 1,33gr. ; silver Ø 16mm.
Issued for colonial use only.
Spink 3914 ; KM.733
f/f+

10,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM II, 1840-1849 - 2 ½ Gulden 1846

muntmeesterteken lelie
Schulman 512
zfr

85,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BATAAFSE REPUBLIEK, 1795-1806 - UTRECHT - Dubbele gouden dukaat 1805, Utrecht

gewicht 6,93gr. ; goud Ø 27mm.
Delmonte 1170B ; Verkade 98.2 ; Schulman 12 ;
HNPM.90 ; CNM.2.43.31 ; Friedberg 315
R
Minieme justeersporen. Subliem ongecirculeerd prachtexemplaar.
unc

4.950,00 DIOCLETIANUS, 284-305 - BI Follis, Ticinum (300-303)

weight 7,91gr. ; billon Ø 26mm.

obv. Laureated head right  IMP C DIOCLETIANVS P F AVG
rev. Moneta standing left, holding scales and cornucopiae,
SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR, ST• in exergue

Cohen 436 ; RIC 45a ; Sear 12821
light traces of oxidation
vf/vf-

40,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - OVERIJSSEL - STAD DEVENTER - Daalder van 30 stuivers 1686

muntmeesterteken hondje

ridder met recht zwaard en met de waardeaanduiding alleen op de keerzijde
(deze is aanzienlijk zeldzamer dan het type met kromzwaard en waarde op beide zijden of voorzijde)

gewicht 15,49gr. ; Ø 38mm.
Delmonte 1092 ; Verkade 151.2 ; Fortuyn Drooglever 211 ;
HNPM.28 ; CNM.2.12.31
RR
zfr

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - X Stuivers 1606, Harderwijk

gewicht 5,83gr. ; zilver Ø 30,5mm.

Van dit attractieve eenjarige munttype werden slechts circa 405 stuks aangemunt. De koers van uitgifte was 10 stuivers. Alhoewel ze het jaartal 1606 dragen werden alle stukken geslagen op 18 september 1607. Volgens voorschrift was het gewicht en gehalte gelijk aan de “nieuwe schelling gemunt bij Coninck Jacob van Groot-Brittaenge” oftewel deze munt is geslagen op gelijke voet van de shilling van James I van Engeland. Dit munttype sloeg echter niet aan bij de handel en kreeg derhalve geen vervolg. Zeer zeldzaam.

Delmonte 1191 ; Verkade 206.5 ; de Voogt 119 ; Pannekeet 78 ; HNPM.92 RR
zfr/pr à pr-

2.450,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - ½ Gulden 1819, Utrecht

gewicht 5,38gr. ; zilver 893/1000 ; Ø 24mm.

Oplage slechts 43.342 stuks. Zeldzaam.
randschrift: positie A

Schulman 280 ; KM.54 R
zfr-pr/zfr

675,00 MAXIMINUS I THRAX, 235-238 - AE Sestertius, Rome (235-236)

weight 20,94gr. ; bronze  Ø 27,5mm.

obv. Laureate, draped and cuirassed bust right
IMP MAXIMINVS PIVS AVG
rev. Pax standing left, holding branch in right hand and
transverse sceptre in left hand  PAX AVGVSTI S C

Cohen 34 ; RIC 58 ; cf. Sear 8332
dark patina

vf-

135,00 AUGUSTUS, 27 BC - 14 AD - CARIA, PLARASA & APHRODISIAS - AE 14

weight 2,93gr. ; bronze Ø 13mm.

obv. Bare head of Augustus right (CЄBACTOC)
rev. Head of Aphrodite right, ΠΛAPA behind,  AΦPO in front

BMC- ; SNG.Copenhagen 76 ; SNG.von Aulock- ; Waddington 2526 ;
McClean- ; Ashmoleon Museum Collection- ; RPC.2837
R
f+

110,00 KINGDOM OF PERSIS - OXATHRES (VAHSHIR), circa 85-75 BC - AR Obol

weight 0,59gr. ; silver Ø 10mm.

obv. Diademed bust left within border of dots
rev. Vahsir standing left (very stylistic), holding scepter and
sacrificing before altar to left; blundered Aramaeic legend

Alram 581 or 584 ; cf. K&M 4/19 ; Tyler-Smith 118-21var. ; Sunrise 604var.
Lovely strike with excellent portrait. Rare this nice.
xf-

175,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Scheepjesschelling 1764, Utrecht

gewicht 4,87gr. ; zilver Ø 27mm.
muntmeester Johan Christoph Novisadi
muntteken stadsschildje van Utrecht

Van dit jaartal werden slechts 33.710 stuks aangemunt. Schaars.

Verkade 113.4 ; HNPM.84 ; CNM.2.43.137 S
minieme justeersporen
zfr/pr

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Driegulden 1695, Utrecht

gewicht 31,30gr. ; zilver Ø 41mm.
zonder munt- of muntmeesterteken
muntmeester Johan van Romond
Delmonte 1150  ; Verkade 111.1 ; van der Wiel 8 (JMP.1960) ;
HNPM.71 ; CNM.2.43.115 ; Davenport 4960
R
Ietwat zwakke slag, doch vrijwel ongecirculeerd exemplaar
met de originele muntkleur. Zeer zeldzaam in deze hoge kwaliteit.
unc-

950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Provinciale gulden 1681, Utrecht

gewicht 10,56gr. ; zilver Ø 31mm.
zonder muntteken
muntmeester Johan van Romondt

Het betreft hier de eerste provinciale zilveren gulden van Utrecht. Bij dit eerste jaar
staat het jaartal op de sokkel van het altaar. Dit eerste type is slechts op kleine schaal
aangemunt, met de schroefpers, en is zeer zeldzaam.

Delmonte 1174 ; Verkade 110.2 ; van der Wiel 1 (JMP.1960) ;
HNPM.69.2 ; CNM.2.43.112  RR
Weinig gecirculeerd exemplaar met nog enige stempelglans.
pr- à zfr/pr

1.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Roosschelling 1601, Utrecht

gewicht 4,51gr. ; zilver Ø 33mm.
muntmeester Hendrik Hendriksz. van Domselaar
muntteken stadsschildje van Utrecht

De roosschelling werd in 1601 ingevoerd door de provincie Holland. Dit initiatief van Holland kreeg nog in datzelfde jaar navolging van diverse andere provincies, namelijk West-Friesland, Zeeland, Utrecht en Gelderland, en de rijksstad Deventer. In Holland kreeg dit initiatief na 1601 geen vervolg, en ook in Utrecht aanvankelijk niet. In 1627 werd de productie van de roosschelling echter op bescheiden schaal hervat tot er in 1632 een definitief einde aan kwam. Daarna kwam de productie van schellingen in Utrecht voor lange periode stil te liggen, tot in 1675 de rijderschelling  werd ingevoerd.

Verkade 112.4 ; HNPM.80 ; CNM.2.43.130
Lichte zwaktes van de slag, doch voor dit munttype een net exemplaar.
zf
r-

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Gulden 1786, Utrecht

gewicht 10,44gr. ; zilver Ø 31mm.
muntteken stadsschildje van Utrecht
muntmeester Johan Sebastiaan van Naamen
Delmonte 1182 ; Verkade 111.2 ; CNM.2.43.121 ;
van der Wiel 47 (JMP.1960) ; HNPM.73 S
Minieme sporen van montage op de kabelrand. Schaars
zfr

90,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Gulden 1792, Utrecht

gewicht 10,41gr. ; zilver Ø 32mm.
muntteken stadsschildje van Utrecht
muntmeester Johan Sebastiaan van Naamen
Delmonte 1182 ; Verkade 111.2 ; CNM.2.43.121 ;
van der Wiel 53 (JMP.1960) ; HNPM.73

Voortreffelijk ongecirculeerd prachtexemplaar.
unc

285,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid