Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.
Op verzoek kunt u ook een PayPalfactuur ontvangen indien u liever betaald met PayPal.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.

 


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.

De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.

Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Nieuwe aanwinsten

TIBERIUS, 14-37 - AE Sestertius, Rome (35-36 AD)

weight 25,50gr. ; orichalcum Ø 33mm.

obv. Empty horse-drawn triumphal quadriga, marching right,
ornamented with trophy, Victory crowning trophy and captive.
rev. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST PM TR POT XXXVII
surrounding large S C

This coin seems to refer to Tiberius′ military successes. Tiberius was a brilliant military commander who expanded the empire and provided it with a defensible border with his younger brother Drusus and nephew Germanicus. The artist took considerable pains to render the form and decoration of the currus triumphalis. The car itself is of the ″slow″ type, which is a high, cylindrical shell with straight side edges. From the left we see a trophy consisting of a suit of armor on a pole, crowned with a helmet and hung on either side with an oval shield, followed by a winged Victory and again a trophee. Below, above the wheel, a bust of a barbarian is shown. It probably refers to Tiberius′ successes between 16-7 BC in the Danube area and his triumph of 6-9 AD. The German Marcomanni confederation had established a strong kingdom in modern Bohemia. Tiberius and another Roman general launched a two-pronged attack that devastated the Marcomanni. In 6 AD, Tiberius was called away from the Danube to prevent a German breakthrough after the Roman defeat at Teutoberg Forest. He accomplished this mission and was then called back to the Danube frontier. The Great Illyrian Revolt of 6-9 AD saw all the tribes in the western Balkans rise in rebellion. This was one of the greatest revolts against Rome in the history of the Empire, and the rebels could muster an army of 100.000 men. Tiberius and his nephew Germanicus eventually suppressed the rebellion, which earned them both Augustus and Rome′s gratitude. Tiberius was a great commander, and historians have neglected his accomplishments. He annexed two new provinces, established a frontier on the Danube that was not penetrated by invaders for almost two centuries. Tiberius′ greatest military achievement was his role in the suppression of the Great Illyrian Revolt.

Cohen 66 ; RIC 60 ; BMC 113 ; Sear 1765  R
Attractive dark patina. Rare.
vf à vf/xf

1.895,00 TIBERIUS, 14-37 - AR Denarius, Lugdunum (16-37)

weight 3,83gr. ; silver Ø 18mm.

obv. Laureate head of Tiberius right, surrounded by the legend;
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS
rev. Female (Livia ?) seated right on chair with plain legs above double line,
holding sceptre and olive branch, PONTIF before, MAXIM behind

This type is commonly referred to as the ″Tribute Penny″ of the bible after the well-known New Testament story in St.Matthew′s Gospel (22,17-21). The tribute penny was the coin that was shown to Jesus when he made his famous speech ″Render unto Caesar...″ The phrase comes from the King James Version of the gospel account: Jesus is asked, ″Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?″ (Mark 12:14) and he replies, ″bring me a penny, that I may see it″ (Mark 12:15).The Greek text uses the word dēnarion, and it is usually thought that the coin was a Roman denarius with the head of Tiberius. The inscription reads ″Ti[berivs] Caesar Divi Avg[vsti] F[ilivs] Avgvstvs″(″Caesar Augustus Tiberius, son of the Divine Augustus″), claiming that Augustus was a god. The reverse shows a seated female, usually identified as Livia depicted as Pax.

Cohen 16 ; RIC 30 ; BMC 48 ; Sear 1763var.
Attractive coin with excellent characteristic portrait.
Fantastic coin. Rare this nice.

xf

1.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - RIJKSSTAD NIJMEGEN - FREDERIK I BARBAROSSA, 1152-1190 - Penning z.j.

gewicht 0,50gr. ; zilver Ø 14mm.

vz. Gekroonde keizersbuste frontaal met kruisscepter 
met vaan in zijn rechterhand en een palmtak in de linker

kz. Kort kruis, met kleine anuletten in de hoeken, binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; +IC+IT+IV+IR (?)

De Rooms-Duitse Keizer Frederik Barbarossa geeft in de twaalfde eeuw opdracht om de Nijmeegse Palts te herstellen en om te bouwen tot een echte versterkte burcht. Baksteen was nog niet beschikbaar; de burcht werd helemaal uit tufsteen opgetrokken, aangevoerd via Rijn en Waal uit de Duitse Eifel. Uit een bewaarde gedenksteen blijkt dat het werk in het jaar 1155 voltooid moet zijn. Middelpunt van de Barbarossa-burcht vormde wel de Donjon, later ook Reuzentoren genoemd. Deze toren was een massief bouwwerk, zonder ramen en deuren op de begane grond en eerste verdiepingen en dus ideaal voor de verdediging tijdens een belegering. Er was altijd genoeg proviand opgeslagen en zeer waarschijnlijk was er een waterput. Het is in deze tijd dat er te Nijmegen ook keizerlijke muntslag heeft plaatsgevonden, waarvan deze munt een voorbeeld is.

De palmtak wordt in deze periode vaak afgebeeld op munten van heersers die hebben deelgenomen aan een kruistocht. Omdat Frederik pas in 1189 met zijn leger vertrok, kan dit in dit geval niet de betekenis zijn. Immers, de munt moet ruimschoots voor 1190 zijn geslagen en van een voltooide kruistocht door Frederik was helemaal geen sprake. De Christelijke symboliek van de palmtak zal in dit geval dus wat algemener zijn; een verwijzing naar vrede en overwinning.

van der Chijs- ; Slg.Bonhoff- ; vgl.JMP.1980.p.133,52 ;
vgl.Buchenau Sp.5620 ;
vgl. Hävernick 766 ; vgl. Hohenstaufer 1099 R
Bijzonder attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr+/zfr

350,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP VLAANDEREN - PHILIPS VAN DE ELZAS, 1168-1191 - Kleine penning of maille z.j. , Atrecht (Arras)

gewicht 0,34gr. ; zilver Ø 11mm.
muntmeester Simon

vz. Twee lelies naar elkaar gericht, daarboven ster, eronder halve maan,
binnen een parelcirkel. In de buitencirkel anulet op ieder kwart
kz. Kort kruis geplaats over diagonaal kruis met om en om halve maan en
kogel aan de uiteinden, binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
✠ S I M O N

Haeck 133 ; Gaillard 35-37 ; Ghijssens 101-113 ; Vanhoudt G.2388
fr/zfr

95,00 GERMANY - BRANDENBURG IN FRANKEN - GEORG OF ANSBACH & ALBRECHT THE YOUNGER OF BAYREUTH, 1527-1543 - Taler 1542, Schwabach

weight 28,76gr. ; silver Ø 39,5mm.
mintmaster Wolf Ulbeck

obv. Armored busts of Georg and Albert facing each other,
✶1542 ✶above, within circle. In outer circle the legend;
✠D⁑G⁑GEOR⁑Z⁑ALBERT⁑MARCHION⁑BRAND⁑Z⁑SL•
rev. Hochmeister′s cross as a floral cross covered with the one-headed
imperial eagle (symbol of the enfeoffment with Prussia), in the corners
the coats of arms of Brandenburg (eagle), Hohenzollern (square),
burgraviate Nuremberg (framed lion) and Pomerania (griffin), within circle.
In outer circle the legend; ✠SI⁑DEVS⁑PRONOBIS⁑QVIS⁑CONTRA⁑NOS

Franconia (German: Franken) was located in northern Bavaria. The Ansbach family rule began with Friedrich VI of Hohenzollern, burgrave of Nuremberg, who because elector Friedrich I of Brandenburg (1415-1440). The Franconian margraves call themselves ″Margraves of Brandenburg″ although they only rule in Franconia. What is remarkable is this extensive joint coinage, which extends from 1537 to 1545, two years after George′s death. For the year 1538 alone 42 stamps can be identified. Georg won the silver by confiscating the secularized monastery property and minting the monastery treasures. The Ansbach family died out in 1603.

von Schrötter 705 ; Slg. Wilmersdörffer 447 ; Schulten 218 ;
Slg. Grüber (Auktion Künker 267) 3221var. ; Davenport 7967

Attractive patina.
vf

535,00 LUCANIA, METAPONTION - SINGED WORK BY THE ARTIST ARISTOXENOS - AR Nomos or tridrachm, circa 375-350 BC

weight 7,74gr. ; silver Ø 19mm.

obv. Head of Demeter (or Persephone) to left, wearing ampyx,
necklace with bifurcate pendant, earring and sphendone ornamented with
eight fout-pointed stars. Short locks of looses hair are above the ear and  
the sphendone. A tiny spray of barley behind her head, tip downwards.
On the tranche of the neck APIΣTO. The whole is in an linear circle.
rev. Ear of barley, META to left

The dies of this masterpiece is made by the artist diecutter Aristoxenos. The influence of the Syracusan tetradrachms as per Tudeer 48 and 51 is evident in this coin. The outstanding quality of his work is a signature in itself, but we can also see (parts) of his signature APIΣTO on the neck tranche.

Another remarkability, typical for Aristoxenos, are the dotted letters ETA in META. Why the M is  liniair and the letters ETA are dotted can probably only answered by Aristoxenos.The dies signed by Aristoxenos are among the finest in the whole Metapontine series; his work is also known at Heraklea and must date from circa 375 BC. Extremely rare.

SNG.ANS.- ; Noe 336 ; cf. SNG.Copenhagen - ;
SNG München - ; Historia Numorum, Italy 1521 ;
Jameson - ; Holloway 2 ; McClean- ;
Sear- ; HGC.1045
RRR
xf-

13.500,00 CALABRIA, TARAS (TARENTUM) - SODAMOS, magistrate - AR Stater or didrachm, circa 272-240 BC

weight 6,40gr. ; silver Ø 22mm.

obv. The Dioscuri on horses charging left, the nearer rider holds staff (?)
and his chlamys is flying out behind, monogram between their heads,
ΣΩΔAMOΣ below
rev. Phalanthos seated on dolphin left, holding wreath bearing Nikè in
right hand and two small spears and circular shield with serpent in left,
ΓY in front, TAPAΣ to right, waves below

The dies of this coin were made by a real artist with great
feeling for style and elegance. A wonderful masterpiece. Very rare.

SNG.Copenhagen 892 ; SNG.München - ; SNG.Tübingen 404 ; Côte 408 ; 
SNG.ANS.1121-1128 ; SNG.Milano 194-196 ; SNG.Hungary 73; 
Vlasto 773-777 ; Evans VII, D.1 (Pl.XI, no.9) ; Historia Numorum, Italy 1011 ; 
HGC 885 (R2) ; SNG.Paris 1911-1914 ; McClean 633 ; Jameson 202
RR
A bright and attractive example, struck on a broad flan. Nearly as struck.
unc-

2.850,00 CALABRIA, TARAS (TARENTUM) - PHILIARCHOS, magistrate - AR Nomos or tridrachm, circa 302-280 BC

weight 7,95gr. ; silver Ø 22mm.

obv. Naked boy seated on horse standing right, which he crowns
with his right hand, in upper field to left ΣA, below  ΦIΛI APXOΣ
rev. Naked Phalanthos seated on dolphin left, holding bunch of grapes,
TAPAΣ on right, AΓA below

BMC 131 ; SNG.Copenhagen 865 ; SNG.Oxfold 300 ; SNG.München 656 ;
SNG.ANS.1051 ; SNG.Milano 149 ; Evans VI,A.3 ;  SNG.Paris 1871
Vlasto 673 ; Historia Numorum, Italy 960 ; Jameson- ; HGC 813

A bit soft strike, but wonderful coin of fine classical style.
xf/unc

1.650,00 CALABRIA, TARAS (TARENTUM) - AR 1/10 Nomos or litra, circa 470-450 BC

weight 0,74gr. ; silver Ø 10mm.

obv. Scallop-shell within circle
rev. Female head left, hair rolled

BMC 389 ; SNG.Copenhagen 791 ; SNG.München 722 ; Côte 56 ;
McClean- ; SNG.Paris 1638 (same dies) ; Vlasto 1162 ; HGC.843 ;
Jameson 100 ; SNG.Delepierre- ; Historia Numorum, Italy 840

vf

265,00 TRAJANUS (TRAJAN), 98-117 - AE Semis, Rome (105)

weight 3,56gr. ; bronze Ø 18mm.

obv. Laureate head right, slight drapery on far left shoulder
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG
rev. Prize-table (of games) on which stands an urn with a palm frond
and a wreath; on front and side, panels with gryphons, S C below

Under earlier emperors quadrantes did not have portraits. Under Trajan they
sometimes do. However, the larger size of this one allows us to decide it is a semis.

cf. Cohen 349 ; RIC 687 ; Hill 232 (issue 10, donative AD 105) ;
BMC 1068 ; Woytek 597b ; Sear 3247 (as quadrans) 
S
Very attractive coin with fine details. 
Rare in this outstanding quality.
xf-/xf

550,00 TRAJANUS (TRAJAN), 98-117 - AE Sestertius, Rome (116)

weight 27,35gr. ; orichalcum Ø 33mm.

obv. Laureate and draped bust of Trajanus right
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P
rev. Felicitas, draped, standing left, holding up caduceus in right hand and cornucopiae
in left  SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS, S C across field

Cohen 352 ; RIC 672 ; BMC 1023 ; MIR 534var. ; Sear 3192
Wonderful example with excellent portrait and attractive dark patina.
xf/xf-

2.950,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - 1 Cent 1967

gewicht 2,00gr. ; brons Ø 17mm.
Schulman 1252 ; KM.180
Met de volledig originele muntkleur.
unc

3,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 25 Cents 1944 P, Philadelphia

gewicht 3,53gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 19mm.
muntmeesterteken eikel

Deze 25 cents werd geslagen in de U.S.A., toen Nederland bezet was door de Duitsers.

Schulman 1057 ; KM.164

unc-

12,00 BELGIUM, KINGDOM - BOUDEWIJN, 1951-1993 - 5 Ecu 1987

weight 22,86gr ; silver 833/1000 ; Ø 37mm.
mintage: 15.000 pieces
KM.166 ; Morin M/EC5
proof

45,00 BELGIUM, KINGDOM - ALBERT II, 1993-2013 - 250 Francs 1994 “BENELUX”

weight 18,93 ; silver 925/1000 ; Ø 33mm.
KM.195 ; Morin 860

unc

12,00 BELGIUM, KINGDOM - BOUDEWIJN, 1951-1993 - 500 Francs 1980 FR

weight 25,00gr ; silver 510/1000 ; Ø 37mm.
mintage: 52.700 pieces
KM.161a ; Morin 804
proof

20,00 BELGIUM, KINGDOM - BOUDEWIJN, 1951-1993 - 250 Francs 1976 VL

weight 25,02gr ; silver 835/1000 ; Ø 37mm.
Silver Jubilee of King Boudewijn
Reeded edge.
KM.158.1 ; Morin 783
unc/unc-

16,00 BELGIUM, KINGDOM - BOUDEWIJN, 1951-1993 - 250 Francs 1976 FR

weight 24,72gr ; silver 835/1000 ; Ø 37mm.
Silver Jubilee of King Boudewijn
Reeded edge.
KM.157.1 ; Morin 782
xf/unc

15,00 BELGIUM, KINGDOM - BOUDEWIJN, 1951-1993 - Medal 1993

weight 28,17gr ; copper-nickel Ø 40mm.
The medal commemorates the death of king Boudewijn
(7 September 1930 - 31 July 1993)
unc

12,00 BELGIUM, KINGDOM - LEOPOLD II, 1865-1909 - 5 Centimes 1902 FR

weight 2,54gr. ; copper-nickel Ø 19mm.
KM.47 ; Morin 258
unc-

40,00 BELGIUM, KINGDOM - LEOPOLD II, 1865-1909 - 10 Centimes 1904 VL

weight 4,00gr. ; copper-nickel Ø 22mm.
KM.53 ; Morin 252
unc/unc-

15,00 BELGIUM, KINGDOM - LEOPOLD II, 1865-1909 - 5 Francs 1875

weight 24,99gr. ; silver Ø 37mm.
KM.24 ; Morin 155
xf-/xf

55,00 BYZANTINE EMPIRE - JUSTINIANUS I, 527-565 - AV Solidus, Thessalonika (527-537)

weight 4,46gr. ; gold Ø 22mm.
no officina letter

obv. Bust slightly turned to right, wearing helmet with plume,
trefoil ornament and pearl-diadem the ties if which show to left,
tunic and cuirass. With his right hand he holds a spear behind his head,
on left shoulder he holds a shield with device of horseman right spearing
fallen enemy, surrounded by the legend; D N IVSTINIANVS PP AVG
rev. Victory standing left, holding long jewelled cross, in field to left and
right a star, surrounded by the legend; VICTORIA AVGGG, CONOB in exergue

Wonderful coin with excellent details. Remarkable ″Thessalonikan″ style.
Extremely rare.

Sear 173A ; DOC- ; BMC- ; Ratto- ;
Tolstoj 528 ; MIB 20 ; Sommer 4.32
RRR
unc- à xf/unc

6.500,00 LUCANIA, METAPONTION - AR Nomos or tridrachm, circa 440-430 BC

weight 7,86gr. ; silver Ø 22mm.

obv. Ear of barley, META to left, within dotted border
rev. Nude Apollo standing left, holding laureltree in his right hand and bow in his left.

This coin is minted in a transition period, between the incuse coinage and the beginning of the series with heads of deities on the obverse which then became characteristic of Metapontion. On the obverse we still see the usual ear of barley, but the reverse now depicts the elegant figure of a nude Apollo. Although this cointype is numerous presented in museal collections, we do not see it often offered, certainly not in this wonderful state of preservation. Very rare.

SNS.ANS.277 ; Noe 315 ; cf. SNG.Copenhagen 1185 ; 
SNG München 949 ; Historia Numorum, Italy 1496 ;
Jameson 266 ; Holloway 2 ; McClean 919 ;
Kraay page 179, no.597 ; Sear- (cf. 398) ; HGC.1035
RR
xf-

12.500,00 KINGDOM OF MACEDONIA - KASSANDER, 319-297 BC - AE 15

weight 3,91gr. ; bronze Ø 15mm.

obv. Head of young Herakles wearing Nemean lion-skin headdress
rev. Lion lying right, KAΣΣAN above, ΔΡOY below, A in front

cf. SNG.Copenhagen 1140 ; cf. AMNG.1 ; Weber collection 2161 ;
cf. Lindgren collection 1297 ; cf. SNG.Tübingen 1159 ;
cf. SNG.München 999 ; cf. SNG Alpha Bank 878 ; Sear 6753 R
Attractive dark patina. Rare.
vf-

80,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid