Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN
Home

Welkom op de website van Munthandel G. Henzen. Via de navigatiebalk wordt u op eenvoudige wijze door
onze website heengeleid. Als u op foto’s klikt verschijnt een uitvergroting. Bevalt een munt u, dan kunt u
het bestellen door op ‘Bestellen’ te klikken. De gewenste munt of munten worden verzameld op een bestelformulier.
Is uw bestelling compleet, dan kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen. U krijgt dan van ons per e-mail een
bevestiging toegezonden in de vorm van een factuur. Het bestelde wordt na ontvangst van betaling toegezonden.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons, op afspraak, te bezoeken. U kunt dan hetgeen waarin u geïnteresseerd
bent ten kantore in Amerongen bekijken.

Naast onze website bieden we ook veel munten aan via onze regelmatig verschijnende rijk geïllustreerde prijslijsten.
Deze kunt u ook aanvragen via ons bestelformulier.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website en wij hopen dat er iets van uw gading bij zal zitten.

Gijs Henzen


Nieuwswaardigheden

Regelmatig geven wij ook rijk geïllustreerde prijslijsten uit.

U kunt deze prijslijsten gratis aanvragen met vermelding van uw verzamelgebied.

Heeft u munten te koop, losse stukken of complete collecties, dan neem contact met ons op.
Wij betalen zeer goede prijzen voor uw munten ! 

 


Zoeken op productnaam

Maandaanbieding

WORLD COINS

LOT: 176 various unsorted world coins, mainly from the period 1900-1980.
Mainly in base metal, but also a few silver.
Various qualities. Sold as is. No returns.
SURPRISE LOT. NO PHOTOS AVAILABLE !

50,00 Nieuwe aanwinsten

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - KAREL V, 1506-1555 - Vierstuiverstuk 1542, Dordrecht

gewicht 5,64gr. ; zilver Ø 30mm.
Willem Blasiusz. Boucquet
muntteken roos

vz. Gekroonde dubbelkoppige rijksadelaar binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; KAROLVSxDxGxROMxIMPxZxHISxREX•1542
kz. Wapen van Oostenrijk-Bourgondië rustend op Bourgondisch takkenkruis
binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
❀DA - MIHIxVIR - TVxCON - TR′xHOSxT - VOS

Dit munttype stond ook wel bekend als vlieger of krabbelaar.

van Gelder & Hoc 189-6a ; van der Chijs - ; Vanhoudt 226.DO RR
Zwaktes van de slag, doch exemplaar met een mooi patina en scherpe details.
zfr à zfr+

495,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - PHILIPS DE SCHONE, 1482-1506 - Stuiver 1499, Dordrecht

gewicht 2,38gr. ; zilver Ø 28mm.
muntmeester: Blasius Boucquet
muntteken roos

vz. Gekroond Oostenrijk-Bourgondisch wapenschild
binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
+Ph′S+DЄI+GRA+ARChID′+AVS(T+DVX+BG+C)O+hO′
kz. Lang kruis geplaatst over een parelcirkel waarbinnen een vierpas,
een roos in het ruitvormige hart van het kruis. In de buitencirkel de tekst;
(SIT+NOM) - ЄN+DNI - BNЄDIC - TVM+14(99)

Blasius Boucquet trad in 1496 aan als muntmeester aan de grafelijke Munt te Dordrecht. Blasius trouwde met Jenne Ghijsbertsdr. van der Schueren, de weduwe van zijn kinderloze voorganger Anthonis de Louckere en bleef tot 1522 in functie.

van der Chijs XXIII, 38 ; van Gelder & Hoc 120-6c ;
Levinson III-271a ; Stephanik 505-510 ; Vanhoudt 152.DO

lichte zwaktes van de slag
fr/zfr

95,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - PHILIPS DE SCHONE, 1482-1506 - Groot z.j. (1489-1492), Dordrecht

gewicht 1,43gr. ; zilver Ø 23mm.
muntmeester Anthonis de Louckere
muntteken roos
initiaalteken voorzijde: met kruizen aan de uiteinden

vz. Rond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië, in het hart een schildje
met de gedeelde wapens van Maximiliaan en Philips, binnen een parelcirkel.
In de buitencirkel de tekst; ✥ PHSxARCHxDVXxAVSTxBGxCOxHO
kz. Lang gevoet kruis geplaats over een parelcirkel, roos in ruitvormig hart,
in de kwadranten; roos / klimmende leeuw naar rechts / roos / lelie.
In de buitencirkel de tekst: BЄNЄ - DICxA - IAxMЄ - A+DNO

Omdat zijn moeder Maria van Bourgondië (1478-1482) in 1482 vroegtijdig overleed, was de 4-jarige Philips nog te jong om te regeren. Zijn vader Maximiliaan van Oostenrijk(1482-1494) nam het regentschap op zich tot Philips′ meerderjarigheid in 1494. Van der Chijs en Van Gelder & Hoc plaatsten dit type wat jonger, namelijk geslagen in de periode 1493-1496. De datering van Vanhoudt (1489-1492) is meer aannemelijk. Zeldzaam.

van der Chijs XXI, 9 ; van Gelder & Hoc 102-6 ; Vanhoudt 130.DO R
zwaktes van de slag
fr+

110,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - PHILIPS DE SCHONE, 1482-1506 - Hollandse penning z.j. (1482-1487), Dordrecht

gewicht 0,40gr. ; biljoen Ø 13mm.
muntmeesters Anthonis de Louckere & Ambrosius Diergaard
muntteken roos

vz. Roos binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
lelie MO AR DVC AVST B CO HOL
kz. Lang gevoet kruis geplaatst over een parelcirkel, roos in
een ruitvormig hart, in de kwadranten om en om een lelie en kroon.
In de buitencirkel de tekst; lelie IN NOMINE DNI ❀

Omdat zijn moeder Maria van Bourgondië (1478-1482) in 1482 vroegtijdig overleed, was de 4-jarige Philips nog te jong om te regeren. Zijn vader Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1494) nam het regentschap op zich tot Philips′ meerderjarigheid in 1494. In deze periode zien we veelal geen naam vermeld van de landsheer, zo ook bij dit munttype. Dit munttype werd alleen in Holland geslagen. Uiterst zeldzaam.

van der Chijs - ; van Gelder & Hoc 58-6 ; Vanhoudt 79 (R3) RRR
Zwaktes van de slag en stukje uit rand gebroken.
Licht geoxideerd vondstexemplaar.
fr à fr+

295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - PHILIPS DE SCHONE, 1482-1506 - Philippusgoudgulden z. j. (1499-1506), Dordrecht

gewicht 3,28gr. ; goud Ø 25mm.
muntmeesters: Blasius Boucquet, Mahieu de Tilly & Jan van Waesbrouck
muntteken: roos
interpunctie: lelie

vz. Borstbeeld van de heilige Philippus licht naar rechts gewend, 
nimbus om zijn hoofd, in zijn rechterhand een kruisstaf en de linker
een opengeslagen evangelieboek, voor hem het gekroond wapenschild
van Oostenrijk-Bourgondië, dit alles binnen een versiering van boogjes
binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst; 
SЄ• - PHЄ•INTЄRCЄD• - •PRO•NOBIS• (interpunctie: lelies)
kz. Kort drielijnig gebloemd kruis met vierpas in het hart waarbinnen een roos,
in de kwadranten om en om een lelie en kroon, binnen een parelcirkel.
In de buitencirkel de tekst; ❀PH′S•DЄI•GRA′•ARCID′•AVS′•DVX•BG•CO•HOL′

De apostel Philippus was de schutsheilige van de landvorst Philips de Schone.

Delmonte 756 ; van Gelder & Hoc 115-6b ; van der Chijs XXI,2 ; 
Vanhoudt 146.DO ; Friedberg 133

(vgl. Schulman veiling 364, lot 488 in zfr ; 1.700 + 20%)
Kleine zwaktes van de slag, doch weinig gecirculeerd.
zfr/pr à pr-

1.195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - PHILIPS DE GOEDE & JACOBA VAN BEIEREN - ½ Bourgondisch schild z.j. (1429-1430), Zevenbergen of Dordrecht

gewicht 1,57gr. ; goud Ø 23,5mm.
muntmeesters: Jan Nemerij (Dordrecht) & Jan van Brabant (Zevenbergen)

vz. Gekroonde graaf zittend frontaal op een Gotische zetel, met zwaard
in de rechterhand, geflankeerd door het Bourgondisch wapenschild (links)
en het Hollands-Beiers wapenschild (rechts) binnen een versiering van
dubbel gelijnde lobben binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
✠ PHS:DVX:BVRG  - xIACOB - DVC:BA:CO:HOL
kz. Kort gebloemd kruis binnen een versiering van vier bogen, met roosjes 
bij de dieptepunten van de bogen, binnen een cirkel. In de buitencirkel de
tekst; ✠ XPC:VINCIT:XPC:REGNAT:XPC:IMPERAT

De keerzijde tekst luidt voluit; 
CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT,
vertaald; Christus overwint, Christus heerst, Christus gebiedt

Jacoba werd geboren in 1401 als dochter van graaf Willem VI van Beieren en Margaretha van Bourgondië. Op 14-jarige leeftijd huwde zij te ′s Gravenhage met de Franse prins Jean de Touraine. Zowel Willem VI als Jean de Touraine overleden in 1417. Op dat moment brak een strijd uit om de erfenis van Willem VI. Met name de hertog van Bourgondië maakte ook aanspraak op deze erfenis en de titel van graaf van Holland en Henegouwen. Om haar positie te versterken huwde Jacoba in 1418 met Jan IV van Brabant. Dit leidde echter tot protesten en het huwelijk werd ongeldig verklaard. Jacoba vertrok naar Engeland en huwde aldaar in 1422  met Humprey van Glouchester, in de hoop dat hij haar in de strijd zou bijstaan. Ook Humprey liet het echter afweten. Jacoba kwam onder steeds grotere politieke en militaire druk te staan en werd in 1425 zelfs gevangen gezet te Gent. Na enige strijd was Jacoba in 1428 gedwongen om tot een akkoord met Philips de Goede te komen. Bij de Zoen van Delft werd Jacoba op 3 juli 1428 in naam als wettige landsvrouwe erkend, doch de macht bleef feitelijk in handen van haar neef Philips de Goede. Dit blijkt ook uit de geslagen munten, die beider namen vermelden.

In 1433 werd zij gedwongen terug te treden ten gunste van Philips de Goede en gingen Holland en Henegouwen definitief over in Bourgondische handen. Na de overdracht van haar landen verbleef ze op de landen die haar waren toebedeeld. In het voorjaar van 1434 trad ze in het huwelijk met Frank van Borssele. Dit huwelijk was economisch voor beide partijen gunstig, al was voor Jacoba ook liefde in het spel. Lang heeft ook dit huwelijk niet geduurd. In 1436 werd ze ziek. Na een ziekbed van enkele maanden op het slot Teylingen, stierf zij op 9 oktober 1436 op 35-jarige leeftijd aan tuberculose. De wens van Jacoba van Beieren te worden begraven in de kerk van Sint-Maartensdijk is niet ingewilligd. Zij werd begraven bij haar voorouders in de Hofkapel op het Binnenhof in Den Haag onder het koor in de kerk. Bij de teraardebestelling van Jacoba in 1436 was de Hofkapel op het Binnenhof vol mensen.

Dit munttype komt maar sporadisch voor. Zeer zeldzaam

van der Chijs XIII, 3var. ; Delmonte 742 ; van Gelder 92 ; 
Grolle 20C.1.3a ; Friedberg 122
RR
Buiglijntje en stukje uit rand gebroken. 
zfr-

1.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - PHILIPS DE GOEDE, 1434-1467 - ½ Groot z.j. (1466-1467), Dordrecht

gewicht 0,72gr. ; zilver Ø 19mm.
muntteken roos

vz. Gekwartierd Bourgondisch wapenschild met in het hart een schildje
met de Hollandse leeuw binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
✠PHS:DЄI:GRA:DVX:BVRG:C:HOL:Z
kz. Lang gevoet kruis geplaatst over een parelcirkel met in de kwartieren
om en om een lelie en klimmende leeuw en in een ruitvormig opengewerkt
hart een roos. In de buitencirkel de tekst: 
✠MONЄ - TA:NOVA: - COM:HO - LD:Z:ZЄ

van der Chijs XIV, 13 ; van Gelder & Hoc 11-4 ;
Vanhoudt 5.DO
R
Licht gesnoeid exemplaar. Zeldzaam.
fr+

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - WILLEM V VAN BEIEREN, 1354-1389 - Oude Dortse- of Wilhelmusgoudgulden z.j.(1386-88), Dordrecht

gewicht 3,46gr. ; goud Ø 22mm.
muntmeesters Pieter van Assche en Willem Paedze
type met een spitse G (1386-1388)

vz. Hertog Willem staande frontaal in maliënkolder met zwaard in rechterhand,
ruitersporen aan de schoenen en roosje tussen zijn voeten, in het linker veld de
Hollandse leeuw en in het rechterveld het wapenschildje van Beieren, binnen
een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst; GVILL✿ DVX - COMES✿HOL′
kz. Wapenschild van Beiereren-Holland binnen versiering van acht boogjes binnen
een parelcirckel. In de buitencirkel de tekst +FLORINI⁑DЄ⁑HOLAND⁑Z⁑ZEL′

Na de dood van zijn vader Lodewijk IV van Beieren in 1347 werd Willem V in naam reeds hertog van Beieren. In 1349, bij de tweede Beierse deling, kreeg Willem, samen met zijn broer Albrecht, Beieren-Straubing toebedeeld. 

Dit is de eerste goudgulden van de graven van Holland die in grote getale is aangemunt. Zoals voor de meeste Nederlandse middeleeuwse goudguldens geldt, dankt ook deze goudgulden haar beeldenaar aan Duitse voorbeelden. Zo is de voorzijde ontleend aan de conventiegulden (ca.1370) van Ruprecht I van Pfalz en Gerlach von Nassau, terwijl de keerzijde bijna identiek is aan de Achtpaßgulden van Ruprecht I van Pfalz (ca.1372-1380). In de periode 1378-1388 werden in totaal waarschijnlijk zo′n 3 miljoen stuks aangemunt. Het werd uitgegeven op koers van 20 oude groot (em.1354/1363) of 30 nieuwe of lichte groot (em.1378). In de loop van die jaren bleef het voorschreven gewicht van 3,496 gram gelijk, maar het gehalte werd geleidelijk teruggebracht van 22 ¼ karaat in 1378 tot 19 karaat in 1386. Grote onderscheidende kenmerken tussen de verschillend emissies zijn er niet, maar de de vroege exemplaren uit de periode 1378-1385, met een goudgehalte van 20 karaat of hoger, hebben een ronde G (in GVILL) terwijl de exemplaren uit de periode 1386-1388, van 19 karaat, een spitse G hebben. Verreweg de meeste exemplaren die we thans in collecties en de handel tegenkomen hebben een spitse G.

van der Chijs V, 7 ; van Gelder 6 ; Delmonte 725 ;
Grolle 17.9.Ba ; Friedberg 105
S
kleine zwaktes van de slag
zfr-

1.150,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - ALBRECHT VAN BEIEREN, 1389-1404 - Groot voetdrager, jangelaar of adelaarsgroot z.j. (emissie van na 15 mei 1393), Geertruidenberg

gewicht 2,18gr. ; zilver Ø 26mm.
muntmeester Hendrik Adelyn

vz. Adelaar frontaal, met de kop naar links, in zijn klauwen de
wapenschilden van Beieren-Holland en Holland, tussen de wapens
een roos, binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
ALBЄRTVS⋮DVX⋮COM’⋮HOLA⋮Z⋮ZЄLAN′
kz. Lang gevoet kruis geplaatst over een parelcirkel met in de
kwadranten de letters: H′- L - A - D′. In de buitencirkel de tekst;
BNDICT - Q⋮VЄNIT - IN⋮NOMI⋮ - NЄ⋮DNI

Tegen de zin in van de stad Dordrecht, had hertog Albrecht de stabiele geldpolitiek van 1388 in de loop van 1389/1390 geheel verlaten; verlaging van gewicht en gehalte van de uitgegeven munten. Deze instabiele geldpolitiek leidde ertoe dat de positie van Dordrecht tegenover andere steden aangaande het stapelrecht sterk verzwakte. Tijdens muntconferenties op 18 januari en 12 maart 1392 te ′s Gravenhage trachtte men een oplossing te vinden voor dit probleem. Hertog Albrecht en de stad Dordrecht wisten dit echter niet te bereiken. Blijkbaar was de halstarrige houding van Dordrecht voor Albrecht een doorn in het oog. Hij liet zijn vorstelijk gezag gelden door de Munt later in 1392 te verplaatsen van Dordrecht naar Geertruidenberg, net als 50 jaar eerder al eens gebeurd was. Volgens ordonnantie van 15 mei 1393 vond vervolgens muntslag plaats te Geertruidenberg. Het belangrijkste zilverstuk van de emissie was deze adelaarsgroot. De verantwoordelijk muntmeester was Hendrik Adelyn, die demonstratief een opvallende roos, het muntteken van Dordrecht, op deze groten liet afbeelden. Reeds in september 1393 werden deze groten in Brabant en Vlaanderen verboden omdat de zilverinhoud beneden het voorgeschreven gehalte lag. Als tegenreactie weerde Holland op zijn beurt al het Brabantse en Vlaamse geld uit de circulatie. In de loop van mei 1394 werd de Hollandse Munt weer overgebracht naar Dordrecht, dat zich met de hertog had verzoend.

van der Chijs VIII, 12 ; van Gelder 31, noot 12 ; Grolle 18.3.2Ba
Kleine zwaktes van de slag. Mooi patina.
zfr

425,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - FLORIS V, 1256-1296 - Tourse groot z.j. (1286-1291), Dordrecht

gewicht 2,91gr. ; zilver Ø 23mm.

vz. Gestileerd kasteel omringd door de tekst:
✠ TVROИVS CIVIS, binnen een parelcirkel.
In de buitenrand twaalf dubbel gelijnde lobben met daarbinnen een lelie.
kz. Kort kruis binnen een parelcirkel omringd door een tweede parelcirkel
waarbinnen de tekst; ✠ FLORETI′COMES. In de buitencirkel de tekst;
✠BИDICTV⋮SIT⋮NOMЄ⋮DИI⋮NRI⋮DЄI⋮IHVXPII

Floris V werd waarschijnlijk geboren in het grafelijke Huize Lokhorst te Leiden op 24 juni 1254 als zoon van de Rooms-koning Willem II en Elizabeth van Brunswijk. Reeds in 1256 werd hij graaf van Holland en Zeeland onder regentschap van Floris de Voogd (tot 1258) en Aleida van Holland. In 1266 werd hij op twaalfjarige leeftijd meerderjarig verklaard en werd hij regerend graaf van Holland. Vanwege zijn succesvolle ontginningswerken en zijn geliefdheid bij de boeren kreeg hij de bijnaam ″Der Keerlen God″, hetgeen zoveel betekent als ″de God van de boeren, van de gewone burger″. Daarentegen was hij bepaald niet geliefd bij de edelen. Tijdens zijn regering werden een aantal markante gebouwen voltooid, zoals het grafelijke Hof te ′s Gravenhage, de dwangburcht (later ′Radboud′ genoemd) in Medemblik en het Muiderslot bij Muiden.

In zijn buitenlandse politiek was hij aanvankelijk Engels gezind, maar in 1296 sluit hij een verbond met Philips IV van Frankrijk waarvoor hij 4000 pond Tournoois ontving. De Engelse koning Edward I en de Hollandse edelen voelen zich verraden en beramen een complot. Op 23 juni 1296 wordt Floris tijdens een valkenjacht ten noorden van Utrecht gevangen genomen door de edelen Herman van Woerden, Gijsbrecht van Aemstel en Gerard van Velzen. Hij wordt gevangen gezet in het Muiderslot met de bedoeling hem vanuit Muiden te verschepen naar Engeland.Op weg naar het schip te Muiden, op 27 juni 1296,trachten boeren Floris te bevrijden uit handen van de edelen. Uit angst en woede maakten de edelen daarbij een einde aan het leven van de Hollandse graaf. Aanvankelijk wordt hij begraven in de grote kerk te Alkmaar. Later zou hij worden herbegraven in Rijnsburg, alwaar de meesten van de Hollandse graven hun laatste rustplaats vonden.

De Hollandse Tourse groot werd uitgegeven op en koers van 7 ½ Hollandse penning. Het is een navolging van de Franse Tourse groot, die in 1266 werd ingevoerd door Louis IX “de heilige”van Frankrijk op een koers van 12 deniers tournois. De twaalf lelies op de voorzijde refereren daar nog aan. Het was het eerste grotere zilverstuk van de middeleeuwen.

van der Chijs III, 6var. ; van Hengel 43 ; Grolle 11.7.3a RR
Licht gesnoeid exemplaar. Zeer zeldzaam.
zfr

1.295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - FLORIS IV, 1222-1234 - Penning of kopje z.j. (1222-1234) , Dordrecht

gewicht 0,56gr. ; zilver Ø 12mm.

vz. Portret met gravenmuts naar rechts binnen een cirkel,
In de buitencirkel de tekst; xFLORENS
kz. Kort dubbel gelijnd kruis binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst;  xHOLLANT

Voor dit munttype een uitzonderlijk mooi exemplaar
met een scherp portret van graaf Floris IV.

Van der Chijs I, 2-4 ; van Hengel 15 ; Grolle 9.1a
zfr/pr à pr-

250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - HENDRIK IV, 1056-1105 - Penning z.j. (circa 1070-1080) , onbekende koninklijke muntplaats, mogelijk Vlaardingen

gewicht 0,81gr. ; zilver Ø 18mm.

vz. Gekroond portret van Hendrik IV frontaal met zwaard in het linkerveld
en een speerpunt in het rechterveld binnen een parelcirkel. In de buitencirkel
een niet leesbare tekst.
kz. Gebouw met drie torens, een kruis binnen het middelste gebouw,
eronder een muur met een poortingang binnen een cirkel.
In de buitencirkel een onleesbare tekst.

Ten tijde van Dirk V(1061-1091) heeft op kleine schaal grafelijke muntslag plaatsgevonden. Aangezien de Hollandse graven in die tijd vooral te Vlaardingen resideerden en zij van daaruit het graafschap bestuurden is het meest aannemelijk dat grafelijke muntslag ook aldaar heeft plaatsgevonden. Veelal ging het daarbij om imitaties van Utrechtse en Friese munttypen. In deze zelfde periode zijn ook koninklijke munten geslagen in dit gebied. Waar dit atelier was gevestigd is niet bekend, maar meest waarschijnlijk ook te Vlaardingen dat in die tijd toch als bestuurlijk centrum van Holland fungeerde. Mogelijk hield die koninklijke muntslag verband met het feit dat in 1064 Rooms-Koning Hendrik IV besloot om Dirk V zijn supra-regionale bevoegdheden te ontnemen, waarmee ook het recht van muntslag, die de Hollandse graven zich hadden toegeëigend, kwam te vervallen. Ilisch registreerde van dit munttype slechts 1 exemplaar. Deze munt zou daarmee het tweede bekende exemplaar zijn. Hoogst zeldzaam.

Ilisch pag. 178, no. 15.2 (JMP.1997/1998) ;
Dannenberg- (keerzijde vgl.1232) 
RRRR
Gebruikelijke zwaktes van de slag.
zfr

5.500,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - WILLEM V VAN BEIEREN, 1345-1389 - Labaye of witte groot z.j. (em.1388), Dordrecht

gewicht 2,07gr. ; zilver Ø 27mm.
muntmeesters Pieter van Assche en Willem Paedze


vz. Wapenschild van Beieren-Holland binnen een driepas met uitstekende
punten tussen de lobben en ∴ bij de snijpunten, binnen een parelcirkel.
In de buitencirkel de tekst; GVILLЄLM⋮DVX⋮COM′⋮HOLAND⋮Z⋮ZЄLA
kz. Kort gevoet kruis geplaats over een kleine parelcirkel met in de hoeken
de tekst; MON - ЄTA - HOL - AND, binnen een parelcirkel. In de buitencirkel
de tekst; BЄNЄDICTV⋮SIT⋮NOMЄ⋮DNI⋮NRI⋮IHV⋮XPI


Tijdens de Zoen van Bergen op Zoom, op 7 december 1354, verzoent Margaretha zich met haar zoon en staat hem Holland, Zeeland en Friesland af. Na haar dood op 23 juni 1356 erft hij ook Henegouwen. Willem heeft feitelijk maar korte periode als graaf geregeerd.  Na een incident tijdens een drinkgelag, waarbij Willem een van zijn vazallen dood stak, werd hij op last van zijn broer Albrecht in 1358 krankzinnig verklaard en gevangen gezet in het kasteel van Le Quesnoy in Henegouwen. Daar overleed hij in maart 1389. Het is zeer de vraag of Willem werkelijk krankzinnig was of slechts dronken tijdens het incident. Het daadwerkelijk bestuur kwam in ieder geval in handen van zijn broer Albrecht van Beieren, die hem in titel pas in 1389 zou opvolgen.

van der Chijs VI, 23 ; van Gelder 20 ; Grolle 17.10.1a R
Lichte zwaktes van de slag. Zeldzaam.
fr/zfr

235,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - WILLEM V VAN BEIEREN, 1354-1389 - Plak of zilveren leeuw z.j. (em. 1376), Dordrecht

gewicht 2,96gr. ; zilver Ø 32mm.
muntmeesters Maheu va Lueze en Jacomart van Assche
stempeleigenschappen: interpunctie dubbele ruit,
A′s op voorzijde zonder dwarsstreepjes (dus Λ) en met ZELANDIЄ
vz. Gekroonde leeuw zittend naar links met helmteken omgeven
door boogjes binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
GVILLЄLMVS:DVX:COMЄS:HOLΛ:Z:ZЄLΛNDIЄ
kz. Kort gebloemd kruis binnen een cirkel omgeven door twee tekstcirkels.
In de middelste cirkel de tekst; ✠MONETA♧DE♧h′LANDIA 
(interpunctie selderijblad met steel naar rechts)
In de buitencirkel de tekst; ✠BЄNЄDICTVS:QVI:VЄNIT:IN:NOMINЄ:DOMINI

Dit munttype werd al eerder aangemunt, als dubbele groot, in de periode 1368-1375. Bij de emissie van 1376 werd zowel het gewicht als de zilverinhoud verlaagd. De nieuwe plakken, die spoedig bekend zouden staan als ″plackemeeuw″ kregen dan ook een lagere koers, namelijk 8 penningen i.p.v. de vroegere 12 penningen (= 2 groot). We kunnen bij dit munttype dan ook niet meer spreken van dubbele groot.

van der Chijs V, 9 ; van Gelder 12 ; Grolle 17.8.1
zwaktes van de slag en stukjes van de rand afgebrokkeld
fr+ à fr/zfr

85,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1911

gewicht 1,40gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 890 ; KM.145
unc

90,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1910

gewicht 1,39gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 889 ; KM.145
unc-

165,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1905

gewicht 1,39gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 887 ; KM.136
Zeer mooi exemplaar met  de volle stempelglans.
unc

250,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1905

gewicht 1,35gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 887 ; KM.136
fr+ à fr/zfr

27,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1905

gewicht 1,39gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 887 ; KM.136
zfr

60,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1904

gewicht 1,36gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 886 ; KM.136
fr+

13,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1898

gewicht 1,39gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 883 ; KM.119
mooi patina     
zfr/zfr+

75,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1896

gewicht 1,39gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 881 ; KM.116
fr/zfr à zfr-

26,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1898

gewicht 1,40gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 883 ; KM.119
enkele lichte krasjes
zfr/zfr+

65,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1898

gewicht 1,39gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 883 ; KM.119
zfr/pr à pr-

115,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 10 Cents 1897

gewicht 1,40gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 15mm.
Schulman 882 ; KM.116
Subliem exemplaar met de volle stempelglans. Zeer mooi.
fdc

125,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid