Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|COINS|MEDALS|ARCHAEOLOGY|SEARCH|ACQUISITION|ABOUT US|CONTACT|TO ORDER|SALESCONDITIONS
Home

Welcome to the website of Munthandel G. Henzen. With the navigation-frame you can select a part of our collection.
If you click on a photo an enlargement will appear. Does a coin appeal to you then you can order it by clicking on order. The coins you wish to order will be collected on an order form. After you have completed your order you can simply e-mail the order form to us. We will confirm your order by sending an invoice. After receipt of full payment, the coin(s) will be sent to you. On request we can also sent you a PayPal invoice, in case you prefer to pay with PayPal. There is also the possibility to view the coins at our office in Amerongen by making an appointment.

We also offer many more coins  in our regular richly illustrated pricelists. You can receive it by filling out the order form.

We hope you will enjoy viewing our website and we hope you will find something of your interest.

Gijs  Henzen

News

We also regularly publish lavishly illustrated pricelists. 

Ask for a free copy by e.mail. Please, always mention what you collect exactly.

Payment with PayPal is also possible.

 Search by product name

our monthly special offer

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.
De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.
Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Our latest acquisitions

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Gouden dukaat 1743, Utrecht

gewicht 3,53gr. ; goud Ø 22,5mm.
muntmeester Johan Ernst Novisadi
muntteken stadsschildje van Utrecht
Delmonte 965(R3) ; Verkade 98.4 ; HNPM.25 ; CNM.2.43.46 ;
van der Wiel 136 (JMP.1975-1977) ; Friedberg 285 RR
Nauwelijks gecirculeerd prachtexemplaar. Zeer zeldzaam.
pr/unc à unc-

950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Gouden dukaat 1614, Utrecht

gewicht 3,50gr. ; goud Ø 23mm.
muntmeester Hendrik Hendrikz van Domselaar
muntteken stadsschildje van Utrecht 

Dit jaartal komt slechts sporadisch voor.  Zeer zeldzaam.

Delmonte 963 ; Verkade 98.3 ; HNPM.24 ; CNM.2.43.44 ;
van der Wiel 26 (JMP.1975-1977) ; Friedberg 284 
RR
miniem gegolfd muntplaatje 
pr-/zfr+

750,00 JULIA MAMAEA, mother of Severus Alexander - AR Denarius, Rome (231)

weight 3,33gr. ; silver Ø 19mm.

obv. Draped bust right  IVLIA MAMAEA AVG
rev. Pietas standling left, sacrificing over altar and holding box of  incense
PIETAS AVGVSTAE

Cohen 48 ; RIC 346 ; BMC 821
xf-/vf+

85,00 AUGUSTUS, 27 BC- 14 AD - AR Cistophoros, Pergamon or Ephesos (27-26 BC)

weight 11,81gr. ; silver Ø 24,5mm.
obv. Bare head of Augustus right, lituus before, IMP•CAESAR behind
rev. Six ears of corn tied together in bundle, deviding AVGV - STVS

This traditional denomination of the province of Asia, the cistophoros, with origins dating back to the time of the later Pergamene Kings, was minted extensively under Augustus. Production was more restricted under most of his successors and Claudius was the only other emperor amongst the Julio-Claudians to issue cistophori. There was a resumption of production from later Flavian times until Hadrian, the volume of whose Asian silver rivalled that of Augustus himself, but thereafter there was an abrupt cessation of minting. An isolated late revival came early in the 3rd century under Septimius Severus.

Cohen 32 ; RIC 490 (R2) ; RPC.2209 RR
vf-/vf

1.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - OVERIJSSEL - 1/50 Leicesterreaal of stuiver 1595, Kampen

gewicht 1,21gr. ; zilver Ø 21mm.

Met MONE•BELGICA•TRANSIS.  Deze kleine denominatie komt slechts hoogst sporadisch voor en is derhalve uiterst zeldzaam.

Verkade 136.3 ; HNPM.40 ; CNM.2.38.57 RRR
zfr-

1.150,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - KONINKRIJK HOLLAND - LODEWIJK NAPOLEON, 1806-1810 - Zilveren penning 1809 m.b.t. het Nut van het Algemeen

gewicht 8,20 gr. ; zilver Ø 34,5mm.
vz. Vrouw in klassiek gewaad zittend naar links met toorts,
daarboven VOOR ALLEN, eronder TOT NUT VAN T ALGEMEEN  H.L.:F
kz. 25 JAREN BESTAAN 18 - 11/16 – 09 binnen krans, daaronder H.LAGEMAN FECIT
ontwerp van  de medailleur H.Lageman.

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen of kortweg Het Nut, werd op 16 november 1784 in de Doopsgezinde pastorie van Edam opgericht. Daarbij speelde Ds.Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806) een voortrekkersrol. Deze sociaal betrokken man was getroffen door de idealen van de Verlichting evenals zijn zoon en mede oprichter Martinus Nieuwenhuyzen (1759-1793). Doel is het welzijn, in de breedste zin van het woord, van de individu en de gemeenschap te bevorderen. Daarbij moet men vooral denken aan onderwijs, cultuur, maatschappelijke discussie, financiële zaken, die onder de lagere bevolking dienden worden bevorderd, zeker in de eerste 150 jaar. Er ontstonden overal ten lande plaatselijke afdelingen en ook werden belangrijke Nutsinstellingen opgericht zoals de Nutsspaarbank (1818), de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen, de Nutsscholen- en volksuniversiteiten. In de 20e eeuw werden de meeste van deze taken overgenomen door de overheid of het bedrijfsleven, maar de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen bestaat nog steeds en is sinds 1981 weer gevestigd te Edam.

ref. Nahuys I,pl.XI,78 ; Slg.Julius 2223 ; Bramsen 928 ; K.P.K.3882 
pr-

175,00 MACEDONIA, MENDE - AR Trihemitetartemorion, circa 480-460 BC

weight 0,24gr. ; silver Ø 6mm.

obv. Ass′s head left
rev. Quadripartite incuse square

BMC- (cf. 3) ; cf. SNG.Copenhagen 203 ; SNG.ANS.316 ;
AMNG.- ; Weber collection- (cf. 1933) ;
Slg.Klein- ; McClean- RR
vf

235,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 10 Gulden 1825, Brussel

gewicht 6,72gr. ; goud 900/1000;  Ø 22,5mm.
randschrift: positie B

variant; lichte correctie in het stempel van de waarde aanduiding 10 - G. Waardoor de cijfers wat versprongen lijken te zijn. Het gaat hier niet om een dubbelslag, want dan hadden ook andere delen in het stempel versprongen moeten zijn.

Schulman 191 ; KM.56
pr/unc à unc-

1.050,00 MAXIMIANUS I HERCULIUS, 286-310 - AE Follis, Ticinum (summer 306)

weight 8,37gr. ; bronze Ø 27mm.

obv. Imperial buste right  DN MAXIMIANO FELICISSIMO SEN AVG
rev. Providentia and Quies standing  PROVIDENTIA DEORVM QVIES
AVGG, TT in exergue

Cohen 489 ; RIC 62b R
vf-, flancrack

65,00 KINGDOM OF MACEDON - PHILIPPOS (PHILIP) III ARRHIDAEUS, 323-319 BC - IONIA - AR Drachm, Magnesia ad Maeandrum, circa 323-319 BC

weight 4,20gr. ; silver Ø 17mm.

obv. Head of  young Herakles clad in lion′s skin
rev. Zeus enthroned left, holding eagle and scepter, legs crossed,
ATI-monogram on left side, cornucopiae beneath throne,
ΦIΛIΠΠOY on right side

Müller P61a ; Price P.61; SNG.Copenhagen 1102
attractive tone
vf+

165,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - Gulden 1762, Harderwijk

muntmeesterteken boom
Delmonte 1178 ; Verkade 14.2 ; de Voogt 508 ; HNPM.88 ; CNM.2.17.155
zfr-

55,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - FLORIS V, 1256-1296 - Penning of kopje z.j. (1293-1296) , Dordrecht

gewicht 0,47gr. ; zilver Ø 13mm.

vz. Portret naar links binnen cirkel + F COMЄS OLLANDIЄ
kz. Lang gevoet kruis met roosjes in de hoeken  MON - ETA - DOR - D′CI

van der Chijs 3,9  ; van Hengel 29-37 ; Grolle 11.9.1
Licht decentrisch geslagen.
zfr-

115,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren dukaat 1747, Utrecht

gewicht 27,93gr. ; zilver Ø 42mm.
muntteken stadsschildje Utrecht
met gladde rand

In de jaren 1742-1749 werden zo′n 1.576.000 zilveren dukaten aangemunt, voornamelijk bestemd voor de Oostzeehandel. Zilveren dukaten uit deze periode zijn desondanks zonder uitzondering zeldzaamheden. Ze komen maar sporadisch in collecties of de handel voor. De jaren 1742,1743,1744 en 1745 zijn wel geslagen, maar tot op heden niet opgedoken. Het lijkt erop dat de meeste zilveren dukaten uit deze periode verloren zijn gegaan. Uiterst zeldzaam.

Delmonte 982 (R3) ; Verkade 106.1 ; HNPM.65 ;
CNM.2.43.92 ; van der Wiel 35 (JMP.1964)
RRR
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr

950,00 ROMAN EMPIRE - ANTHEMIUS, 467-472 - AV Solidus, Rome (468)

weight 4,23gr. ; gold Ø 19mm.
obv. Helmeted, diademed, cuirassed bust facing, holding spear
over shoulder and shield  DN ANTHEMIVS P F AVG
rev. Anthemius and Leo I standing, facing, each holding spear
and together cross on globe, Chi-Rho monogram between them
SALVS REIPVBLICAE, COMOB in exergue

Anthemius, in full Procopius Anthemius, was a Western Roman emperor who reigned from April 12, 467, to July 11, 472. The son-in-law of the Eastern emperor Marcian, Anthemius was appointed to his office by Marcian′s successor, Leo I, who wanted help in attacking the Vandals in North Africa. The powerful patrician Ricimer, kingmaker of the Western Empire, accepted Anthemius with the stipulation that his daughter, Alypia, marry Ricimer. Anthemius′s popularity in Italy suffered, however, because as a Greek and a philosopher he was suspected of wanting to restore paganism. The vast expedition against the Vandals ended in utter defeat for the Romans in 468. Ricimer and Anthemius quarreled, and, in 472, the patrician besieged the emperor in Rome. Anthemius′s forces were defeated; he was found disguised as a beggar and beheaded.

Unlike at any other time in Roman history up until this point, following the death of Libius Severus there was no one to take his place in imperial succession. Ricimer was the powerful general in charge of the army and for over a year and a half he handled the administrative duties of the empire. Not that that changed anything. Ricimer had been the real power in the Western Empire for several years. Severus had just been his charade of an emperor placed there to appease the Senate and the rest of the Roman world which expected a Roman leader (Ricimer himself being of barbarian descent). However, Ricimer had no one else in mind as window dressing after Severus′passing. Still, appearances or no an emperor had to be formally named sooner or later. In the camp of Ricimer a Roman of barbarian sympathies, Olybrius, had been proposed and it seemed as though he would be elevated. But out east Leo I had had ample time to hear of the developments in Rome. Being far more powerful politically and militarily, he decided to appoint a puppet of his own, Anthemius, to head the Western court. Deciding not to risk a civil war he could definitely not win, Ricimer stepped aside and welcomed Anthemius. But Anthemius was no idle pretender. He had served Leo faithfully as a general and had won several key battles on his behalf. In fact, he was so popular over there that he was expected to be the one to succeed Marcian. So Leo in effect rid himself of a future potential problem by both promoting Anthemius and removing him from the spotlight. But the new emperor was like a fish out of water. He lacked the resources to mount an effective campaign to regain Gaul or Spain and the whole of Africa had now been decidedly lost to the Romans following the fiasco of the expedition led by Basiliscus. He ruled for five uneasy years with Ricimer until tensions strained past the breaking point. Ricimer marched towards Rome at the head of a large army and laid siege to a weakened Rome. As expected, the meager forces of Anthemius gave way and the emperor was captured and executed.

RIC 2816 (R2) ; Lacam 61 ; Depeyrot 60 RR
Some clipping. Very rare.
vf-

2.950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - Gouden dukaat 1596, Middelburg

gewicht 3,42gr. ; goud Ø 22mm.
muntteken burcht

De productie van gouden dukaten in Zeeland is vrij beperkt gebleven, zeker als met dat vergelijkt met de productie in provincies als Utrecht en Holland. De dukaten van Zeeland komen dan ook aanmerkelijk minder voor in collecties en de handel.

Delmonte 883 ; Verkade 78.5 ; HNPM.20 ; CNM.2.49.25 ; Friedberg 307 R
minieme randoneffenheid en kleine zwaktes
zfr-

425,00 FRANCE, KINGDOM - HENRI III, 1574-1589 - Franc au col fraisé 1585 M, Toulouse

weight 13,78gr. ; silver Ø 35mm.

obv. Laureate head right, M below, within circle
HENRICVS •III•D•G•FRANC•ET•POL•REX / •1585•
rev. Short flowered cross with fleur-de-lis et the ends, H in the centre
*•SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTVM•S:•

Duplessy 1130A ; Ciani 1434 ; Lafaurie 970 : Sombart 4720
For this cointype a very attractive piece.
vf/vf+

375,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 5 Gulden 1826, Brussel

gewicht 3,38gr. ; goud 900/1000;  Ø 28,5mm.
Schulman 197 ; KM.60
Fantastisch ongecirculeerd exemplaar met de volle stempelglans.
Zeldzaam in deze hoge kwaliteit. Rare in this high quality.
fdc

1.500,00 RUSSIA ( RUSSLAND ) - NICHOLAS I, 1825-1855 - Gold ducat 1835/2, St.Petersburg

weight 3,53gr. ; gold Ø 20mm.

Imitation of a Dutch gold ducat. Original Dutch gold ducats
from this date do not exist, only the Russian imitations.

The date 1835 has been altered from 1832. Extremely rare.

Bitkin-  (cf. 28) RRR
Attractive coin with fine details. Hard to find this nice.
xf-

4.750,00 PHOENICIA, ARADOS - GEROSTRATOS, circa 350-332 BC - AR Shekel, regnal year 15, circa 335 BC

weight 10,29gr. ; silver Ø circa 20mm.
obv. Laureate and bearded head of Ba′al-Arwad (Lord of Arados) right
rev. Phoenician bireme (war galley) right on three lines of waves, figure
of Pataikos right on prow, row of shield on bulwalk. Phoenician letters
“Mem Aleph” (= Melech Arad = King of Arados) and numeral LIIIII (=  15) above

Early coins of Arados have the Aramaic letters mem aleph (read from right to left) above the galley, abbreviating Melech Arad (meaning King of Arados), sometimes followed by the king′s initial, and sometimes by the Phoenician regnal year date.

Arados (modern Arwad, Syria) is located on an island about 2 miles off the eastern Mediterranean coast. Although not as large as its fellow Phoenician cities Sidon and Tyre, it has an equally long history. It was captured by the Egyptian pharaoh Thutmose III in 1472 BC, and is mentioned in the campaign records of Ramesses II; it is also mentioned in the Biblical books of Genesis and Ezekiel. Like the rest of Phoenicia, it was subject to the Achaemenid Persians, and it formed a loose league with Sidon and Tyre. It began issuing coins in the late fifth century. Arados submitted to Alexander the Great without a fight, and even sent ships to help him conquer Tyre. (So much for their alliance.) The city continued to be of some importance through Seleucid and Roman times, but has declined since then.

The Phoenicians, a Semetic people, developed remarkable proficiency in shipbuilding, seafaring and trade, as the prophet Ezekiel (lived circa 622 – 570 BC) observed. Phoenicians invented the alphabet, which their Greek neighbours and trading partners adopted and transmitted to us. In turn, they acquired the idea of coinage from the Greeks, and the coins of the half-dozen Phoenician city-states give us a window into their history and beliefs. Like so many things in ancient numismatics, the date and identity of the first Phoenician coins are uncertain. The earliest date generally accepted by scholars is about 450 BC. Initially, the coins were all silver–from distant mines in Spain and possibly Sardinia–with weights based on variations of the Babylonian shekel of 7.2 grams. Very small fractions were issued, down to 1/24 shekel (about half a gram, and 10 mm in diameter).

BMC 68 ; SNG.Copenhagen - (cf. 23) ; cf. Mitchiner ATAEC 1270 (= jr.18)
Usual irregular flan, but exceptional nice and well-struck for type. Rare.
vf/xf à xf-

1.850,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Gouden dukaat 1610, Utrecht

gewicht 3,41gr. ; goud Ø 22mm.
muntmeester Hendrik Hendriksz van Domselaar
muntteken stadsschildje van Utrecht
Delmonte 963 ; Verkade 98.3 ; HNPM.24 ; CNM.2.43.44 ;
van der Wiel 22 (JMP.1975-1977) ; Friedberg 284  R
Exemplaar met een zeer scherp geslagen ridder.

pr-/zfr+

585,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - NEDERLANDS OOST-INDIË (DUTCH EAST INDIES) - V.O.C. - WEST-FRIESLAND - Driegulden 1786, Hoorn

gewicht 31,55gr. ; zilver Ø 41mm.
muntmeester Hessel Slijper

variant; het lofwerk rond het V.O.C. embleem raak de letter F in FOE.

Delmonte 1164 ; Scholten 63b ; Verkade 1090 ; KM.140 S
Kleine muntplaatimperfecties en lichte zwakte van de slag,
doch ook nog behoorlijk veel stempelglans.
zfr+ à zfr/pr

1.050,00 THEODOSIUS II, 402-450 - AR Light Miliarense, Thessalonika (408-423)

weight 4,30gr. ; silver Ø 21mm.
obv. Draped ans cuirassed bust right, wearing pearl-diadem 
DN THEODOSIVS P F AVG
rev. Theodosius standing facing, head left, holding scepter and leaning on shield,
star in left field GLORIA ROMANORVM, CON in exergue

The miliarense was originally struck during the reign of Constantine I, probably as a donative issue for military officers. Two distinct series evolved, one “heavy” at about 5.45 grams and one “light” at 4.55 grams. By the reign of Theodosius II, however, “heavy” and “light” had become purely notional. Now, the weights overlap, although the Emperor left / Emperor with globe type is generally heavier than the Emperor right / Emperor with spear and shield. The mint attribution is also disputed. DOC and MIRB see the mint mark as a distorted CON for Constantinople, while RIC reads it as COM, indicating Thessalonica. RIC also places the heavier type at Constantinople and the lighter at Thessalonica. There is a wide variation in style within this series.

RIC 392 (R4) ; MIRB 59 (Constantinople) ; DOCLR 348 (Constantinople) RRR
Very minor weakness near edge. Wonderful coin with fine details. Extremely rare.
xf-

2.750,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 1 Gulden 1824, Utrecht

gewicht 10,77gr. ; zilver 893/1000 ; Ø 30mm.
randschrift: positie A

Variant met streepje tussen kroon en wapen. De reden voor het aanbrengen van dit streepje, dat we ook zien bij de drieguldens uit 1824, is tot op heden onverklaard gebleven. De productie van gulden met het jaartal 1824 is omvangrijk geweest, namelijk 1.096.250 stuks. In het jaar 1824 zelf werden maar 91.500 stuks geslagen. Als gevolg van opgelopen zilverprijs werd aanmunting van grotere zilverstukken later dat jaar gestaakt, hetgeen voor de langere duur bleek te zijn. In de jaren 1825-1827 werden aangaande het zilvergeld, alleen 25, 10 en 5 centstukken geslagen. Pas in 1828 zien we een hervatting van aanmunting van guldens. Ook die productie bleef bescheiden, namelijk 193.200 stuks met het jaartal 1824 en 61.600 met het jaartal 1828. In 1829 werd helemaal geen zilvergeld aangemunt. Pas vanaf november 1830 zien we een enorme toename in de productie van het groter zilvergeld, en de guldens met het jaartal 1824 zijn dan ook voor het overgrote deel (811.550 stuks) in de periode december 1830 - mei 1831 geslagen.

Schulman 264a ; KM.55
unc-/unc

995,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - STAD NIJMEGEN - Stedelijke gulden 1687

gewicht 10,19gr. ; zilver Ø 31mm.
muntmeester Gerard van Harn
muntmeesterteken morenkop

In 1687 werden 69.607 stuks guldens aangemunt. Zeldzaam.
variant; alle N′s in spiegelschrift (retrograde)

Delmonte 1168 (R2); Verkade 22.2 ; Passon 77Db  ; 
HNPM.10 ; CNM.2.36.27 ; Pannekeet 23 (R2)
R
zfr-

295,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLAND) - GRAAFSCHAP VLAANDEREN - PHILIPS DE SCHONE, 1482-1506 - Dubbele stuiver z.j. (1496-1499), Brugge

gewicht 2,82gr. ; zilver Ø 28mm.
muntteken lelie
initiaalteken; leeuwtje naar links
vz. Gekroond wapen van Oostenrijk-Bourgondië binnen een versiering van boogjes.
In de buitencirkel de tekst; PHSARCHIDAVSDVXBGCOF
kz. Kort gebloemd kruis, met in het centrum een vierpas met lelie, binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; OMNISSPIRITVSLOVDETDOMINVMx en leeuwtje

Deze munt vertoont een ongebruikelijke variant in de tekst. Zo is het gebruikelijke LAVDET op deze munt gespeld als LOVDET. De bekende naslagwerken vermelden deze variant niet. Als zodanig uiterst zeldzaam.

vgl. van Gelder & Hoc 111-5 ; vgl. Dechamps de Pas VI, 74 ;
vgl. de Mey 570 ; vgl. Vanhoudt 141.BG

Kleine zwaktes van de slag.
zfr

335,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  The Netherlands  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org