Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|COINS|MEDALS|ARCHAEOLOGY|SEARCH|ACQUISITION|ABOUT US|CONTACT|TO ORDER|SALESCONDITIONS
Home

Welcome to the website of Munthandel G. Henzen. With the navigation-frame you can select a part of our collection.
If you click on a photo an enlargement will appear. Does a coin appeal to you then you can order it by clicking on order. The coins you wish to order will be collected on an order form. After you have completed your order you can simply e-mail the order form to us. We will confirm your order by sending an invoice. After receipt of full payment, the coin(s) will be sent to you. On request we can also sent you a PayPal invoice, in case you prefer to pay with PayPal. There is also the possibility to view the coins at our office in Amerongen by making an appointment.

We also offer many more coins  in our regular richly illustrated pricelists. You can receive it by filling out the order form.

We hope you will enjoy viewing our website and we hope you will find something of your interest.

Gijs  Henzen

News

We also regularly publish lavishly illustrated pricelists. 

Ask for a free copy by e.mail. Please, always mention what you collect exactly.

PAYMENT WITH PAYPAL IS POSSIBLE. JUST ASK FOR A PAYPAL INVOICE !


Search by product name

our monthly special offer

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.
De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.
Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Our latest acquisitions

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - Dubbele daalder van 10 schellingen 1687, Middelburg

gewicht 31,15gr. ; zilver Ø 42mm.
muntteken burcht
muntmeester Hendrik van Dusseldorp
Delmonte 1074 ; Verkade 90.4; HNPM.59 ;
van der Wiel 1 (JMP.1986) ; CNM.2.49.67 ; Davenport 4973

Kleine zwaktes van de slag, doch nauwelijks gecirculeerd exemplaar
met de originele muntkleur. Zeldzaam in deze mooie staat.
pr/unc

750,00 GERMANY - SACHSEN, HERZOGTUM - FRIEDRICH AUGUST III, 1763-1806 - 2/3 Taler 1783 I.E.C., Dresden

weight 13,94gr. ; silver Ø 32mm.
KM.- ; Slg.Merseburger- ; Schön 232 ; Buck 153 R
Rare date.
vf/xf

175,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Zilveren dukaat 1768, Utrecht

gewicht 27,99gr. ; zilver Ø 41mm.
Muntteken stadsschildje van Utrecht.
Delmonte 982 ; Verkade 106.1 ; HNPM.65 ; CNM.2.43.92 ;
van der Wiel- (JMP.1964) ; Davenport 1845
R4

Van der Wiel (1964) kende dit jaartal niet. Hij had het in geen enkele collectie
aangetroffen. Delmonte (1967) registreerde wel 1 exemplaar, dat zich bevond
in de collectie van het K.P.K. te Den Haag. Ongetwijfeld betreft het hier een
van de zeldzaamste zilveren dukaten van Utrecht. Hoogst zeldzaam.

Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr

1.350,00 ANTONINUS PIUS, 138-161 - AR Denarius, Rome (139)

weight 3,20gr. ; silver Ø 17mm.
obv. Bare head right  ANTONINVS AVG PIVS PP
rev. Fortuna standing left, holding rudder and cornucopiae
TR POT COS II
Cohen 859 ; RIC 49 ; BMC 100 ; Sear 4116
vf-

45,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - DUTCH EAST INDIES - V.O.C. - WEST-FRIESLAND - Duit 1792, Enkhuizen

gewicht 3,15gr. ; koper Ø 22mm.
muntteken roos
Scholten 257 ; Verkade 1093
Ietwat zwak geslagen, doch weinig gecirculeerd.
zfr/pr

25,00 MYSIA, IOLLA - AE 13, circa 350 BC

weight 1,72gr. ; bronze Ø 13mm.
obv. Laurated head of Zeus right
rev. Forepart of Pegasos right, ear of corn below, above IOΛ(ΛEΩN)
BMC 3 ; SNG.Copenhagen- ; SNG.von Aulock 1163 ;
McClean- ; SNG.Paris- ; Slg.Klein 257var.
RRR
vf

195,00 LYDIA, MAGNESIA - AE 15, circa 160 - 250 AD

weight 2,74gr. ; bronze Ø 15mm.
obv. Head of Zeus right
rev. Rivergod Hermos reclining left
BMC 19 ; SNG.von Aulock 2997 ; SNG.Copenhagen 248 R
vf-

85,00 PISIDIA, SELGE - AR Trihemiobol, 3rd century BC

weight 0,69gr. ; silver Ø 10mm.
obv. Head of Gorgoneion facing
rev. Head of Athena right in crested helmet,
astragalos below, spearhead behind
Sear 5479 ; BMC 28 ; SNG.Paris 1953 ;
SNG.Copenhagen 253 ; SNG.von Aulock 5279

vf-

80,00 ROMAN IMPERATORS - AULUS LICINIUS NERVA (ALLY OF JULIUS CAESAR) - AR Denarius, Rome (47 B.C.)

weight 4,01gr. ; silver Ø 18mm.
obv. Laurated head of Fides right, wearing earring and necklace,
FIDES before, NERVA behind
rev. One-armed horseman galloping right, with his right hand dragging by the hair
a naked warrior who holds sword and shield, A.LICINI below, III - VIR across field

The gens Licinia was a celebrated plebeian family at Rome, which appears from the earliest days of the Republic until imperial times, and which eventually obtained the imperial dignity. The first of the gens to obtain the consulship was Gaius Licinius Calvus Stolo, who, as tribune of the plebs from 376 to 367 BC, prevented the election of any of the annual magistrates, until the patricians acquiesced to the passage of the lex Licinia Sextia. This law, named for Licinius and his colleague, Lucius Sextius, opened the consulship for the first time to the plebeians. Licinius himself was subsequently elected consul in 364 and 361 BC, and from this time, the Licinii became one of the most illustrious gentes in the Republic. The reverse probably refers to an ancestor of this monetarius, Aulus Licinius Nerva, who defeated the Macedonians in 143-142 B.C. He had only one arm (!).

Aulus Licinius Nerva was appointed by Julius Caesar and member of the monetarii triumviraat ; Aulus Licinius Nerva, Antius Restio and Lucius Plautius Plancus. They were responsible for the coinage during Caesar′s extended stay in the East, which took place in temple of Juno Moneta on the Capitoline Hill.

Sear 430 ; Crawford 454-1 ; Sydenham 954-1 ; 
Sydenham 954b ; BMC 3999var. ; CRI.30 ; Albert 1410
R
xf-

895,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP VLAANDEREN - MARIA VAN BOURGONDIË, 1477-1482 - Dubbel vuurijzer 1478, Brugge

gewicht 2,50gr.; zilver Ø 25mm.
vz. Twee leeuwen zittend naar elkaar gericht, daarboven vuurijzer 
met afspattende vonken, ster in de afsnede, binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst;+MARIADVCISSABGCOFL
kz. Bourgondisch wapenschild in het centrum van een gebloemd 
kruis binnen een cirkel.In de buitencirkel de tekst;
SALVV’x - FACPP - LM′xTVV - DNЄ1477
van Gelder & Hoc 39-3a ; Dechamps de Pas XVIII, 70 ;
Vanhoudt 55.BG ; de Mey 431 ; Levinson II-29a

Kleine zwaktes van de slag
zfr-

235,00 VESPASIANUS (VESPASIAN), 69-79 AD - CAPPADOCIA, CAESAREA - AR Hemidrachm

weight 1,58gr. ; Ø 15mm.
BMC 17 ; SNG.Copenhagen 187 ; Sydenham 94
vf+ à vf/xf

145,00 ARCHAEOLOGICAL OBJECT - ROMAN - Bronze ring, circa 3rd / 5th century AD

weight 2,18gr. ; bronze circa Ø 17mm. (internal diameter)
Some decoration on the oval plate.
Dark patina.
intact

55,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 10 Cents 1823, Brussel

Schulman 309  R
zfr

475,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - KONINKRIJK HOLLAND - LODEWIJK NAPOLEON, 1806-1810 - Zilveren dukaat 1807, Utrecht

ietwat zwakke slage, doch nauwelijks gecirculeerd
exemplaar met de originele muntkleur
Schulman 122 R
pr/unc

985,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE PROVINCIËN - Zilveren penning 1766

Inhuldiging van Willem V als erfstadhouder op 8 maart 1766
gewicht 6,10gr. ; zilver Ø 27mm. 
vz. Hollandse tuin met Nederlandse maagd,leeuw en oranjeboom, links naar binnen
tredende Willem de Vijfde   UW FRISSE IEUGD IS NEERLANDS VREUGD
kz. TER INHULDIGING VAN SYNE DOORL:HOOGH:WILLEM.V ALS
STADTHOUDER CAPITEIN ADMIRAEL GENERAEL DER VEREENIGDE
NE= DERLANDEN OP DEN 8 MAART

Willem V, zichzelf noemend Willem Batavus, werd op 8 maart 1748 te ′s Gravenhage geboren als zoon van erfstadhouder Willem IV en Anna van Hannover. Toen hij 3 jaar oud was overleed zijn vader in 1751. Willem Batavus volgde hem op als stadhouder, onder regentschap en opvoeding van zijn moeder en Douwe Sirtema van Grovenstins en vanaf 1759 door de ″dikke″ hertog Lodewijk Ernst van Bunswijk-Wolfenbüttel. Op 8 maart 1766, meerderjarig verklaard, trad hij aan als regerend stadhouder. Ter gelegenheid van de inhuldiging, werd deze zilveren penning vervaardigd. De tien jaar oude Mozart was uitgenodigd en componeerde een quodlibet Gallimathias musicum (KV 32) dat op 11 maart werd uitgevoerd. Op 4 oktober 1767 huwde de prins in Berlijn met Wilhelmina van Pruisen, een nicht van Frederik de Grote, die in 1768 de stadhouderlijke familie bezocht op Het Loo. Met de komst van de Fransen in 1795, kwam een einde aan het stadhouderschap van Willem V (1751-1795).

Vervolg van Loon 388 ; KPK.3136
Fantastisch exemplaar met stempelglans
unc-

225,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - Provinciale driegulden 1687/84, Utrecht

gewicht 30,68gr. ; zilver Ø 43mm.
Jaartal 1687 gewijzigd uit 1684. Hoogst zeldzaam.
Delmonte - (vgl.1132) ; Verkade 110.3 ; van der Wiel- (JMP.1960) ;
HNPM.- (vgl.68) ; CNM.2.43.111
RRR
fr/zfr

495,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - DUTCH EAST INDIES - V.O.C. - GELDERLAND - Duit 1790, Harderwijk

gewicht 3,03gr. ; koper Ø 21,5mm.
muntmeesterteken korenaar
Scholten 277 ; Verkade 1083
zfr

20,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – X Stuivers 1749, Dordrecht

gewicht 5,15gr. ; zilver Ø 28mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Met gladde rand.
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107
zfr/pr à pr-

110,00 BRUTTIUM, KAULONIA - AR 1/3 Stater, circa 525-500 BC

weight 2,53gr. ; silver Ø 17,5mm.
obv. Naked Apollo walking right, holding laurel-branch in right hand
and extending his left hand, in front stag standing right, looking back,
on left side KAVΛ
rev. Incuse of the obverse
Normally Apollo holds a running Daimon in his left hand. Not on this coin.
His left hand is empty. Extremely rare cointtype.
BMC 15var.; SNG.Copenhagen 1702var. ; Lockett 583var. ; SNG.Delepierre- ;
Noe 204var. ; HN Italy 2039var. ; Gorinc 29,10var. ; SNG.München- ;
Babelon Pl.LXXI,6var. RRR
very attractive coin of beautiful archaic style
vf

3.250,00 BELGIUM, KINGDOM - LEOPOLD I, 1831-1865 - 1 Franc 1833

weight 4,88gr. ; Ø 23mm.
Mintage only 60.836 pieces. Rare.
KM.7.1 ; Morin 22 R
attractive coin with nice toning
vf

675,00 LYDIA, THE KAYSTRIANOI - AE 12, 2nd/1st century BC

weight 2,80gr. ; bronze Ø 12mm.
obv. Laurated head of Apollo right
rev. Lion skin draped over club  KAYSTPIANΩN, monogram in lower left and right field

The inhabitants of the middle and lower Kaystros valley were called Kaystrianoi, and of the upper valley Kilbianoi.
The Kaystros River, today Küçük Menderes, flows westward between the ranges of Mount Tmolos and Mount Messogis through “wide, thickly settled and productive” plains (Strabo 13.4.13), which were inhabited by the tribes of the Kilbianoi in the east and the Kaystrianoi in the west. Both had their own coinage in Hellenistic times. Ephesos was located on the mouth of the Kaystros river. The plains were first mentioned by Homer, Ilias 2.461. There was no actual town of this name. Stylistically the coin has much resemblance with the coinage of Sardes, in particular the coin type with the Apollo head on the obverse and the club on the reverse (cf. BMC 10-21).

BMC- ; SNG.Copenhagen- ; Weber collection- ; Lindgren collection- ; 
SNG.Tübingen- ; SNG.München- (cf. 201-202) ; McClean-
RRR
Coin of great rarity. Very attractive piece with dark patina.
vf

295,00 VITELLIUS, 2 jan.-20 dec.69 - AR Denarius, Tarracco (jan.-june 69)

weight 3,29gr. ; silver Ø 18mm.
obv. Laurated head right  A VITELLIVS IMP GERMAN
rev. Clasped hand  FIDES EXERCITVVM
Cohen 31 ; RIC 27 ; BMC 87 ; cf. Sear 2192 R
vf-

495,00 SPAIN, KINGDOM - AMADEO I, 1871-1873 - 5 Pesetas 1871(71) SD-M

weight 24,76gr. ; Ø 37mm.
KM.666 ; A.C.C.17447 ; Calicó 5
xf-

85,00 BYZANTINE EMPIRE - HERACLIUS, 610-641 - AV Solidus, Constantinopolis (641)

weight 4,31gr. ; gold Ø 19mm.
obv. Heraclius, Heraclius Constantine and Heraclonas standing facing, 
each holding globe with cross
rev. Cross potent on three steps, VICTORIA AVGUS, CONOB beneath,
in field to left monogram, K in field to right
Sear 771 ; cf. DOC 45b ; MIB 52 (Heraclius Constantine) ; Sommer 11.36 R
vf/xf à vf+

595,00 BYZANTINE EMPIRE - MAURICIUS TIBERIUS, 582-602 - AE Follis, Nikomedia (596-597)

weight 12,16gr. ; bronze Ø 28mm.
Officina A ; year  15 (596-597)
obv. Helmeted and cuirassed bust facing, holding globe with cross and shield
MAV P P PERP
rev. Large M between ANNO - XU, cross above, A below, NIKO in exergue
Sear 512 ; DOC 105 ; MIB 76D ; Sommer 7.43
Usual crude strike, but nice for type.

vf

80,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  The Netherlands  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org