Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|COINS|MEDALS|ARCHAEOLOGY|ACQUISITION|ABOUT US|CONTACT|TO ORDER|SALESCONDITIONS
Home

Welcome to the website of Munthandel G. Henzen. With the navigation-frame you can select a part of our collection.
If you click on a photo an enlargement will appear. Does a coin appeal to you then you can order it by clicking on order. The coins you wish to order will be collected on an order form. After you have completed your order you can simply e-mail the order form to us. We will confirm your order by sending an invoice. After receipt of full payment, the coin(s) will be sent to you. On request we can also sent you a PayPal invoice, in case you prefer to pay with PayPal. There is also the possibility to view the coins at our office in Amerongen by making an appointment.

We also offer many more coins  in our regular richly illustrated pricelists. You can receive it by filling out the order form.

We hope you will enjoy viewing our website and we hope you will find something of your interest.

Gijs  Henzen

News

We also regularly publish lavishly illutrated pricelists. 

Ask for a free copy by e.mail. Please, always mention what you collect exactly.

PAYMENT WITH PAYPAL IS POSSIBLE. JUST ASK FOR A PAYPAL INVOICE !


our monthly special offer

NETHERLANDS, KINGDOM - 10 Cents 1827, Utrecht

Willem I, 1815 - 1840
Schulman 307
unc

130,00 Our latest acquisitions

LOW COUNTRIES - HENEGOUWEN (HAINAUT) - Gouden leeuw z.j. (1454-1455), Valenciennes

Philips de Goede, 1433 - 1467
gewicht 4,21gr. ; goud Ø 30mm.
muntteken vuurijzer
variant; BЄNЄDICVM i.p.v. het correcte BЄNЄDICTVM (zeer zeldzaam)
vz.  Leeuw zittend naar links onder Gothische baldakijn,
twee vuurstalen met afspattende vonken ter weerszijden
PHS:DЄI:GRA:DVX:BVRG:COMЄS:HANOIЄ
kz.  Bourgondisch wapenschild rustend op gebloemd kruis
binnen een dubbellijnige cirkel, in de buitenrand de tekst 
+ SIT: NOMЄN:DOMINI:BЄNЄDICVM:AMЄN: en vuurijzer

De gouden leeuw werd in 1454 tijdens het bewind van Philips de Goede ingevoerd. De munt had het hoge gehalte van 958/1000 en werd uitgegeven op koers van 30 stuivers. Het werd aangemunt in de gewesten Brabant (muntplaats Mechelen), Vlaanderen (muntplaats Brugge en Gent), Holland (muntplaats ′s Gravenhage) en Henegouwen (muntplaats Valenciennes). In de periode 1454-1455 werden in totaal 260.682 stuks gouden leeuwen te Valenciennes aangemunt. De muntslag bleef beperkt tot de periode 1454-1455. Alleen te Vlaanderen is de productie nog tot 1460/1462 doorgegaan, en daar is de productie dan ook het omvangrijkst geweest met een totaal oplage van 569.639 stuks.

Delmonte 303 ; Chalon 157 ; van Gelder & Hoc 3-3 ; Lucas 183 ; 
de Mey 175 ; Vanhoudt 16.VA ; Friedberg 269
R
zfr/pr à zfr+

2.150,00 LOW COUNTRIES - HENEGOUWEN (HAINAUT) - Dubbele groot ot thuyne z.j., Valenciennes

Willem IV van Beieren, 1404 - 1417
gewicht 2,75gr. ; zilver Ø 31mm.
vz. Leeuw zittend naar links binnen een omheining met hek met voor zich het wapenschild van Beieren-Henegouwen. In de buitenrand de tekst GVILM:DX:DЄI:GR:COM:HANOIЄ:HOL:Z:ZЄ′
kz. Lang gevoet kruis met vier boogjes binnen cirkel
+ MONЄT - A:NOVA: - FAC:IN: – VALЄNC

Op de keerzijde is een instempeling “rad” aangebracht door de stad Osnabrück. De Westfaalse steden werden overspoeld door buitenlands geld o.a. uit de Nederlanden. In diverse steden werden de stukken die qua gehalte en gewicht aan de voorschriften voldeden voorzien van een instempeling “rad”, zo ook in Osnabrück. Zo wist de bevolking in Westfalen welke munten ze als betaling konden accepteren en welke niet. (zie kennepohl 152g en Krusy O2,6j)

Chalon 137 ; de Mey 149 ; van der Chijs 9,17 (Holland) ; Lucas 160 ; Vanhoudt G.559
zfr

425,00 NETHERLANDS - GELDERLAND - Dubbele wapenstuiver 1785, Harderwijk

Republiek, 1581 - 1795
gewicht 1,66gr. ; zilver Ø 18mm.
muntmeesterteken korenaar
Verkade 17.6 ; de Voogt 561 ; Pannekeet 133 ; HNPM.108 ; CNM.2.17.174
fr/zfr à zfr-

10,00 NETHERLANDS - OVERIJSSEL - STAD KAMPEN - Rijderschelling 1686

Republiek, 1581 - 1795
gewicht 4,64gr. ; zilver 28mm.
muntmeesterteken ruiter
Verkade 166.1 ; HNPM.52 ; CNM.2.30.71
gebruikelijke slorige en zwakke slag
fr

25,00 NETHERLANDS, KINGDOM - ½ Gulden 1919

Wilhelmina, 1890 - 1948
Schulman 840
unc-/unc

125,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Postbus 42  |  3958 ZT  |  Amerongen  |  The Netherlands  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org