Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|COINS|MEDALS|ARCHAEOLOGY|SEARCH|ACQUISITION|ABOUT US|CONTACT|TO ORDER|SALESCONDITIONS
Home

Welcome to the website of Munthandel G. Henzen. With the navigation-frame you can select a part of our collection.
If you click on a photo an enlargement will appear. Does a coin appeal to you then you can order it by clicking on order. The coins you wish to order will be collected on an order form. After you have completed your order you can simply e-mail the order form to us. We will confirm your order by sending an invoice. After receipt of full payment, the coin(s) will be sent to you. On request we can also sent you a PayPal invoice, in case you prefer to pay with PayPal. There is also the possibility to view the coins at our office in Amerongen by making an appointment.

We also offer many more coins  in our regular richly illustrated pricelists. You can receive it by filling out the order form.

We hope you will enjoy viewing our website and we hope you will find something of your interest.

Gijs  Henzen

News

We also regularly publish lavishly illustrated pricelists. 

Ask for a free copy by e.mail. Please, always mention what you collect exactly.

PAYMENT WITH PAYPAL IS POSSIBLE. JUST ASK FOR A PAYPAL INVOICE !


Search by product name

our monthly special offer

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.
De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.
Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Our latest acquisitions

PHILIPPUS I ARABS (PHILIP I ARABS), 244-249 - AR Antoninianus, Rome (244-245)

weight 4,35gr. ; silver Ø 23mm.
obv. Radiate bust right, wearing cuirass and paludamentum
IMP  M IVL PHILIPPVS AVG
rev. Fides Militum standing front, holding sceptre in right
hand and transverse standard in  FIDES MILIT
Cohen 54 ; RIC 33 ; Sear-
Some minor weakness on reverse, but excellent portrait.
unc-/pr

110,00 PHILIPPUS I ARABS (PHILIP I ARABS), 244-249 - AR Antoninianus, Rome (244-245)

weight 4,66gr. ; silver Ø 22mm.
obv. Radiate bust right, wearing cuirass and paludamentum
IMP  M IVL PHILIPPVS AVG
rev. Fides Militum standing front, holding sceptre in right
hand and transverse standard in  FIDES MILIT
Cohen 55 ; RIC 32b ; Hunter 7 ; Sear 8932
vf-/f+

28,00 PHILIPPUS I ARABS (PHILIP I ARABS), 244-249 - AR Antoninianus, Rome (244-245)

weight 4,21gr. ; silver Ø 23mm.
obv. Radiate bust right, wearing cuirass and paludamentum
IMP  M IVL PHILIPPVS AVG
rev. Fides Militum standing front, holding sceptre in right
hand and transverse standard in  FIDES MILIT
Cohen 55 ; RIC 32b ; Hunter 7 ; Sear 8932
vf/vf+

42,00 PHILIPPUS I ARABS (PHILIP I ARABS), 244-249 - AR Antoninianus, Rome (247)

weight 5,53gr. ; silver 22mm.
obv. Radiate bust right, wearing cuirass and paludamentum

IMP M IVL PHILIPPVS AVG
rev. Felicitas standing left, holding cornucopiae and long caduceus
PM TR P IIII COS II P P
Cohen 136 ; RIC 4 ; Sear 8946
xf

80,00 PHILIPPUS I ARABS (PHILIP I ARABS), 244-249 - AR Antoninianus, Rome (247)

weight 3,09gr. ; silver 22mm.
obv. Radiate bust right, wearing cuirass and paludamentum
IMP PHILIPPVS AVG
rev. FELI / CITAS / IMP P in three lines within laurel-wreath
Cohen 39 ; RIC 60 ; Hunter 34 ; Sear 8926
Strong detail and a scarcer type. Near mintstate.
unc-

275,00 CALIGULA, 37-41 - AE Sestertius, Rome (39-40)

weight 26,62gr. ; bronze Ø 34mm.
obv. Pietas seated left, holding patera and resting left elbow on statuette,
C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT, in ex. PIETAS
rev. Garlanded hexastyle temple of Divus Augustus, before which Caligula
stand to left, sacrificing at altar, accompanied by two attendants
DIVO AVG S C
Cohen 9 ; RIC 36 ; BMC 41 R
Some light oxidation, though still very nice coin with good details.
vf-/vf

1.395,00 ATTIKA, ATHENE - AR tetradrachm, 449 - 413 BC

weight 17,12gr. ; Ø 23mm.
obv. Head of Athena right wearing crested helmet
ornamented with three olive-leaves  and floral scroll
rev. Owl standing right, head facing, to left olive-twig and crescent, 
to right AΘE within incuse square
BMC 62 ; SNG.Copenhagen 32 ; Starr Pl.XXII,7 ; cf. Svoronos pl.11,1
Wonderful portrait and with attractive light tone.
xf-

1.250,00 SPAIN - BARCELONA - JOSEPH NAPOLEON, 1808-1813 - 5 Pesetas 1810

weight 26,84gr.; silver Ø 39mm.
KM.69 ; Calicó 15 ; Cayón 14702 ; Davenport 310 R
minor planchetfaults, but very attractive coin with patina
vf+

595,00 ITALY - PARMA - ODOARNO FARNESE, 1622-1646 - Scudo 1628

weight 26,20gr. ; Ø 45mm.
Davenport 4120 ; MIR 1013/6 ; CNI.26 RR
vf/xf

1.695,00 RUSSIA ( RUSSLAND ) - NICHOLAS I, 1825-1855 - Gold ducat 1830, St.Petersburg

imitation of a dutch gold ducat
weigth 3,35gr. ; Ø 20mm.
Bitkin 23
xf-

735,00 NETHERLANDS - KONINKRIJK HOLLAND - LODEWIJK NAPOLEON, 1806-1810 - Gouden dukaat 1810, Utrecht

gewicht 3,51gr. ; goud Ø 19,5mm.
Schulman 133 ; Delmonte 1180 ; Friedberg 322 S
zfr/pr

965,00 FRANCE, EMPIRE - NAPOLEON I, 1804-1814 - 2 Francs 1811 W, Lille

weight 9,98gr. ; silver Ø 27mm.
KM.693.15 ; Gadoury 501
Very attractive lustrous coin. Very rare this nice.
unc-

1.295,00 ENGLAND, KINGDOM - WILLIAM III, 1694-1702 - ½ Crown 1698, London

weight 14,80gr. ; Ø 34mm.
obv.Laurated bust right  GVLIELMVS • III • DEI • GRA.
rev. Crowned cruciform shields; England, Scotland, France and Ireland,
and shield of Orange-Nassau in the centre, 16 - 98 on top,
•MAG - BR•FRA - ET•HIB - REX•  
with edge legend + +DECVS•ET•TVTAMEN•ANNO•REGNI•DECIMO
KM.494.2 ; Spink 3494
Very minor planchet fault. Superb lustrous quality, nearly as struck. Rare this nice.
unc-

1.650,00 ROMAN REPUBLIC - M. SERVILIUS C.F VATIA - AR Denarius, Rome (100 BC)

weight 3,75gr. ; silver Ø 20mm.
obv. Helmeted head of Roma right, R behind
rev. Two dismounted horseman engaged in combat, their horses in
background on either side, M•SERVEILI•C• F and H in exergue

This coin commemorates the hero acts of M. Servilius Pulux Geminus,
an ancestor of this monetarius. Scarce.

Sydenham 602 ; Crawford 327-1 ; Albert 1133 ; Sear 206 S
vf/xf à vf+

175,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - HERTOGDOM GELRE - PHILIPS II, 1555-1581 - Bourgondische kruisrijksdaalder 1568, Nijmegen

gewicht 29,03gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken Gelders kruis
muntmeester Hendrik Hansen
vz. Gekroond vuurijzer met vonken geplaatst op stokkenkruis
PHS•DEI•G•HISP•Z•REX•DVX•GEL ✥
kz. Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië omgeven door
keten van de Orde van het Gulden Vlies •DOMINVS•MI – HI•ADIVTOR•

De Philipsdaalder, die in 1557 was ingevoerd, was zwaarder en van hogere waarde dan de Duitse Taler, en sloot dus niet goed aan op het Duitse muntstelsel. Dit was voor de handel tussen de Nederlanden en het Duitse Rijk niet handig. Daarom werd de Bourgondische kruisrijksdaalder in 1567 ingevoerd, op gelijk gewicht en gehalte als de Duitse taler. Vanaf dat moment werd de productie van Philipsdaalders stilgelegd. Mede vanwege de oorlog tussen Spanje en de Nederlanden, waarin andere monetaire belangen gingen spelen, kwam de koninklijke regering van Philips II in 1571 terug op dit besluit. De aanmunting van de Philipsdaalders werd weer hervat en die van de Bourgondische kruisrijksdaalders gestaakt. In de periode van de onafhankelijke Staten en de Republiek heeft dit munttype nog korte periodes van aanmunting gekend (o.a. in 1580-1581, 1584-1585 en 1591-1593), maar daarna was het definitief voorbij.

In de jaren 1567-1570 werden voor Gelre in totaal 95.626 stuks Bourgondische kruisrijksdaalders aangemunt. Verreweg het grootste deel van die productie vond plaats in de jaren 1567-1568. Dit exemplaar werd geslagen in het jaar dat de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) begon.

Delmonte 92 ; van Gelder & Hoc 240-6 ; van der Chijs 27,32var. ;
CNM.2.17.38 ; Vanhoudt 290.NIJ

Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr+ à zfr/pr

375,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - WEST-FRIESLAND - Dubbele stuiver 1671, Enkhuizen

gewicht 1,38gr. ; zilver Ø 20mm.
muntmeester Gerrit van Romondt
zonder munt- of muntmeesterteken
Verkade 212.1 ; HNPM.62 ; CNM.2.46.74 ; Pannekeet 37 R
Deels zwak geslagen. Zeldzaam.
fr/zfr

55,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GRONINGEN & OMMELANDEN - Wapenstuiver 1681, Groningen

gewicht 0,65gr. ; zilver Ø 16mm.
muntmeester David Hagenet
vz. Provinciewapen gedekt door versiering van bladornamenten,
I - S ter weerszijden van het wapen
kz. GRON • / ET • OML / 1681 in drie regels

Het betreft hier het eerste type van de wapenstuiver, met een bladversiering boven het wapenschild. Dit type betaat ook met rozetten boven GRON, maar dit exemplaar heeft dat niet. Dit muntstempel was echter niet in lijn met het gebruikelijke gekroonde provinciewapen, en nog in datzelfde jaar heeft men dit gecorrigeerd; de bladornementne werden vervangen door een kroon. Waarschijnlijk werd dit ontwerp al spoedig na aanmunting afgekeurd, waardoor de productie zeer klein is gebleven. Zeer zeldzaam.

Verkade-  ; de Vries & van der Wiel 17 ;
vgl. HNPM.11 ; CNM.2.20.18
RR
Kleine muntplaatgebreken, doch voor dit munttype een net exemplaar.
zfr/zfr-

285,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - HEERLIJKHEID OVERIJSSEL - PHILIPS II, 1555-1581 - Statendaalder 1578, Hasselt

gewicht 24,04gr. ; zilver Ø 38mm.
muntteken wapenschildje van Hasselt
muntmeester Gerrit Jansz.
vz. Gekroond en geharnast borstbeeld van Philips II naar
links met scepter in zijn rechterhand binnen een cirkel,
daaronder 15 wapenschildje Hasselt 78.
In de buitencirkel de tekst; •PHS•D:G•HISP Z REX•DO•TRS•ISSVL′•
kz. Gekroond Oostenrijk-Bourgondisch wapenschild met daaromheen
keten met de Orde van het Gulden Vlies binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; • PACE • ET • IVSTITIA •

Na de Pacificatie van Gent in 1576 werd door de Staten-Generaal besloten tot de uitgifte van uniforme munten, de zogenaamde Statenmunten. Daarvan was de statendaalder het grootste zilverstuk. Deze statenmunten werden belangrijk boven intrinsieke waarde uitgegeven t.b.v. de oorlogskas in de strijd tegen Spanje. Philips II werd in naam, en dus ook op deze munten, nog wel erkend maar diens persoonlijke devies “DOMINVS MIHI ADVITOR” (de heer is mijn helper) werd vervangen door de politieke leus “PACE ET IVSTITIA” (vrede en rechtvaardigheid). De statendaalder werd aangemunt in de gewesten Brabant, Vlaanderen, Overijssel, Henegouwen, Gelre, Doornik en Utrecht. Daarvan hadden alleen de producties in Brabant en Vlaanderen een serieuze omvang. Bij de andere gewesten bleef het bij kleine producties van vaak niet meer dan enkele duizenden stuks. Uiterst zeldzaam.

Delmonte 117 ; van Gelder & Hoc 245-17 ; Verkade 140.3 ;
Vanhoudt 374.HS (R3) ; HNPM.9 ; CNM.2.38.19 ; Davenport 8519
RRR
Gesnoeid exemplaar. 
fr/zfr

2.350,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - PHILIPS II, 1555-1598 - Statendaalder 1578, Antwerpen

gewicht 30,32gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken hand
vz. Gekroond en geharnast borstbeeld van Philips II naar links met
scepter in zijn rechterhand binnen een cirkel, daaronder 15 hand 78.
In de buitencirkel de tekst; PHS•D•G•HISP•Z•REX•DVX•BRA•
kz. Gekroond Oostenrijk-Bourgondisch wapenschild met daaromheen
keten met de Orde van het Gulden Vlies binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; • PACE • ET • IVSTITIA •

Na de Pacificatie van Gent in 1576 werd door de Staten-Generaal besloten tot de uitgifte van uniforme munten. Deze werden belangrijk boven intrinsieke waarde uitgegeven t.b.v. de oorlogskas in de strijd tegen Spanje. Philips II werd in naam, en dus ook op deze munten, nog wel erkend maar diens persoonlijke devies “DOMINVS MIHI ADVITOR” (de heer is mijn helper) werd vervangen door de politieke leus “PACE ET IVSTITIA” (vrede en rechtvaardigheid).

Delmonte 110 ; van Gelder & Hoc 245-1 ;
de Witte 762 ; Vanhoudt 374.AN
R
attractief exemplaar van mooie gelijkmatige slag en met een fraai patina
zfr

1.850,00 DOMITIANUS (DOMITIAN), 81-96 - AE Sestertius, Rome (88 AD)

weight 22,32gr. ; orichalcum Ø 33mm.
Saecular Games Issue.
obv. Laureate head of Domitianus right
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P VIII CENS PER P P
rev. Domitian seated left on platform inscribed SVF PD,
reaching out towards citizen who reaches back, child at center with
hands raised toward emperor, tetrastyle temple in background.
COS XIIII LVD SAEC, S C in exergue

The Saecular Games (Latin: Ludi Saeculares, originally Ludi Terentini) was a Roman religious celebration involving sacrifices and theatrical performances, held in ancient Rome for three days and nights to mark the end of a saeculum and the beginning of the next. A saeculum, supposedly the longest possible length of human life, was considered as either 100 or 110 years in length. Some ancient authors traced official celebrations of the Games as far back as 509 BC, but the only clearly attested celebrations under the Roman Republic took place in 249 and in the 140s BC. They involved sacrifices to the underworld gods over three consecutive nights. The Games were revived in 17 BC by emperor Augustus. Later emperors held celebrations in AD 88 and 204, after intervals of roughly 110 years. However, they were also held by Claudius in AD 47 to celebrate the 800th anniversary of Rome′s foundation, which led to a second cycle of Games in 148 and 248. The Games were abandoned under later Christian emperors.

From historical sources, the basic ritual outline of the imperial Ludi Saeculares is clear. The festival began with nearly a week of preparatory events. First, the citizens brought gifts of agricultural produce (fruges) to various temples. On the following days, they received materials for the titual purification of private homes (suffimenta) from the priesthood in charge of organizing the Ludi Saeculares, the quindecimviri sacris faciundis (abbreviated XV S F), of which the emperor was a member. Then followed the six sacrifices at the heart of the celebration. They alternated between nighttime sacrifices to the Moirae (the Fates), the Ilithyiae (goddesses of childbirth), and Terra Mater ar riverside altars in the Tarentum, located on the point bar of the Campus Martius where the Tiber bends; and daytime sacrifices to Jupiter, Juno, Apollo, and Diana at temples on the Capitoline and Palatina Hills. During the same three days, 100 married women with children held sellisternia for Juno and Diana, ritual banquets at which images of the goddesses sat as honored guests. Theatrical performances in both Latin and Greek began the same night as the first sacrifice and continued for several days following the last sacrifice, along with chariot races, animal hunts, and other circus games.

Domitian′s Ludi Saeculares coinage (88 AD) violates the usual patterns of Roman mint production: one festival dominates all six denominations of gold, silver, and bronze. Consistency in legends and in reverse types across the issue suggests that unusual care was taken in designing these coins. One composition is even repeated in both silver and bronze. Ten events during the Ludi Saeculares, nine of them religious rituals prescribed by the Sibylline oracle, are depicted on the bronze coinage. Variations among specimens within each type, however, indicate that some details, such as the pedimental iconography of temples, were created by individual die carvers and must not have been specified in the original design. Using the textual evidence for other imperial celebrations of the Ludi Saeculares, previous scholars have focused on matching each coin type with a known event and each architectural background with a specific location in Rome. This article reveals the problems with such an approach and uses instead a variety of historical, iconographic, and numismatic methodologies to explore questions of design, audience, context, and interpretation. I conclude that, for a limited audience, these coins attempted to send a coherent message emphasizing the solemnity and ritual completeness of Domitian′s Ludi Saeculares and linking his celebration to Augustus′ Ludi Saeculares of 17 BC. But, because Domitian′s experiment in using the coinage for detailed communication was not subsequently imitated, this set of coins is unique. (ref. Melanie Grunow SobocinskiAmerican Journal of Archaeology 2006 of the Archaeological Institute of America)

Cohen 81 ; RIC 376 ; RICˡˡ 609  BMC 428 ; Sear 2764 RR
River patina. Very rare historical coin.
vf/vf-

3.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - PHILIPS II, 1555-1581 - Bourgondische kruisrijksdaalder 1568, Dordrecht

gewicht 29,20gr. ; zilver Ø 39mm.
muntteken roos
muntmeester Gerrit Pietersz. Dou
vz. Gekroond vuurijzer met vonken geplaatst op een stokkenkruis, 15 - 68 in het veld.
In de buitenrand de tekst; PHS:D:G:HISP:Z:REX:C:HOL ❀
kz. Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië omgeven door keten
van de Orde van het Gulden Vlies. In de buitenrand de tekst;
DOMINVS•MI – HI•ADIVTOR (“de heer is mijn helper”, lijfspreuk van Philips II)

Deze munt werd geslagen in het jaar dat de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) begon.

Delmonte 94 ; van Gelder & Hoc 240-11a ; van der Chijs XXXIII,58 ;
CNM.2.28.33 ; Vanhoudt 290.DO ; Davenport 8510

zfr

295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GRAAFSCHAP HOLLAND - PHILIPS DE SCHONE, 1482-1506 - Dubbele stuiver 1496, Dordrecht

gewicht 2,98gr. ; zilver Ø 29mm.
muntteken roos
vz. Gekroond Oostenrijk-Bourgondisch wapenschild binnen versiering 
van zes boogjes binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
xPhS+DЄI+GRA+ARChID+AVST+DVX+BG+CO+h
kz. Kort gebloemd kruis met vierbladige roos in opengewerkt hart binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; OMNIS+SPIRITVS+LAVDT+DOMINVM+ANNO1496 kroon
van der Chijs XXII,22-23 ; van Gelder & Hoc 111-6 ; Levinson III-247 ;
Frey 444 ; Stephanik 488-490 ; Vanhoudt 141.DO
R
Lichte zwaktes van de slag. Zeldzaam.
fr/zfr

175,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - MARIA VAN BOURGONDIË, 1477-1482 - Dubbel vuurzijder van 2 stuivers 1480, Antwerpen

gewicht 2,44gr. ; zilver Ø 26mm.
muntteken toren
vz. Twee leeuwen zittend tegenover elkaar met daarboven een vuurijzer, 
het geheel binnen een parelcirkel. in de buitencirkel de tekst;
+ MARIA:DЄI:G:DVCISS:BG:BR:Z:LI♖
kz. Bourgondisch wapenschild rustend op een lang gebloemd kruis,
in de buitenrand SALVV:FAC:PPLM:TW:DNЄ:Aº:1480
van der Chijs- (vgl.XVII,2) ; de Witte 517 ; van Gelder & Hoc 39-1b ;
Levinson II, 45 ; Frey 210 ; Stephanik 4709 ; Vanhoudt 55.AN 
R
Minieme sporen van oxidatie. Zeldzaam.
fr+

175,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - JAN III, 1312-1355 - Leeuwengroot z.j. (circa 1341-1346), Antwerpen (?)

gewicht 2,89gr. ; zilver Ø 28mm.
vz. Klimmende leeuw naar links, daarboven een adelaar, 
omgeven door de tekst MONЄTA•BRABAN’
In de buitenrand 12 lobben waarvan de bovenste met een 
klimmende leeuw naar links en de overige elf met een blad.
kz. Middellang gevoet kruis met in de hoeken de tekst; 
O′•DV - X•LO - T’•BR - AB′•I. In de buitenrand de tekst; 
+BNDICTV:SIT:NOMЄ:DNI:NRI:IHV:XPI

We zien dat Jan III op deze munt de titel van hertog van Lotharingen voert. Dit stamt uit een grijs verleden, waarin de landgraven van Brabant tevens hertog van Lotharingen waren. Op de Landdag van Schwäbisch Hall in 1190 na de dood van Godfried III van Leuven (landgraaf van Brabant) werd de titel "Hertog van Neder-Lotharingen" gezagsloos verklaard. De erfopvolger Hendrik I van Brabant, als eerste titel verkregen van hertog van Brabant sinds 1183, mocht het hertogelijk gezag slechts uitoefenen binnen zijn eigen gebieden en rijkslenen. De titel bleef evenwel tot op het einde van het Ancien Régime in het oorkondelijk protocol van de hertogen van Brabant en hun opvolgers bewaard.

Gezien de vele varianten bij dit munttype, moet de productie omvangrijk zijn geweest. De productie van Brabantse leeuwengroten vond zijn aanvang  in circa mei 1337, met vermelding van de muntplaats Brussel. De tweede emissie vond plaats eind 1339/begin 1340, met vermelding van de muntplaatsen Gent en Leuven. Dan volgt de derde emissie, vanaf circa februari 1341, zonder vermelding van de muntplaats, met in de buitenrand 12 lobben (11 met blad en 1 met leeuw). Ten slotte volgt een emissie, vanaf circa januari 1346,  zonder vermelding van de muntplaats, met in de buitenrand 13 lobben (12 met blad en 1 met leeuw). Deze laatste emissie heeft waarschijnlijk voortgeduurd tot aan de dood van Jan III in 1355. Bij de emissies vanaf 1341 zien we dat het kruis aan het begin van de buitenrandtekst op de keerzijde, en de X in het woord XPI, een ronde uitsparing hebben in het centrum. Ghyssens houdt het voor mogelijk dat dit het muntteken van Antwerpen is.

van der Chijs IX, 24var. ; de Witte 360. ; Vanhoudt 269var. ; 
vgl. Boudeau 2378 ; Ghijssens Type IV g, plaat V, no.10
Torongo/Oosterhout type III-g ; R.Serrure 35

Barstje en licht buiglijntje.
zfr-

150,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - JAN II, 1294-1312 - ½ Groot z.j. (1294-1300), onbekend atelier

gewicht 2,11gr. ; zilver Ø 23mm.
vz. Wapenschild van Brabant-Limburg binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; +MONЄTA:IOHANNIS:DVCIS
kz. Kort gevoet kruis binnen een cirkel.
In de middelste cirkel de tekst; +IOHANNЄS:DVX
In de buitencirkel de tekst; NOMЄN.DOMINI.SIT.BЄNЄDICTVM

Opmerkelijk genoeg wordt op de voorzijde de hertogsnaam aangegeven
als Johannis, terwijl dit op de keerzijde aangegeven wordt als Johannes.

de Witte 291 ; van der Chijs VII, 7 (Jan III) ; Ghijssens p.10, 1 ; 
de Mey 143 ; Vanhoudt G.214
RR
Dit munttype komt slechts hoogst sporadisch voor, en dan meestal nog
in en zeer matige kwaliteit. Behoudens een klein stukje uit de rand, 
is dit een mooi exemplaar voor dit zeer zeldzame munttype.
zfr

850,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  The Netherlands  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org