Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|COINS|MEDALS|ARCHAEOLOGY|SEARCH|ACQUISITION|ABOUT US|CONTACT|TO ORDER|SALESCONDITIONS
Home

Welcome to the website of Munthandel G. Henzen. With the navigation-frame you can select a part of our collection.
If you click on a photo an enlargement will appear. Does a coin appeal to you then you can order it by clicking on order. The coins you wish to order will be collected on an order form. After you have completed your order you can simply e-mail the order form to us. We will confirm your order by sending an invoice. After receipt of full payment, the coin(s) will be sent to you. On request we can also sent you a PayPal invoice, in case you prefer to pay with PayPal. There is also the possibility to view the coins at our office in Amerongen by making an appointment.

We also offer many more coins  in our regular richly illustrated pricelists. You can receive it by filling out the order form.

We hope you will enjoy viewing our website and we hope you will find something of your interest.

Gijs  Henzen

News

We also regularly publish lavishly illustrated pricelists. 

Ask for a free copy by e.mail. Please, always mention what you collect exactly.

Payment with PayPal is also possible.

 Search by product name

our monthly special offer

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1948-1980 - gouden dukaat 1974 - Medailleslag

gewicht 3,49gr. ; goud 983/1000 ; Ø 21mm.

De gouden dukaat 1974 werd in muntslag geslagen, d.w.z. kopstaand.
Een klein deel, circa 2000 stuks, werd wel in de gebruikelijke medailleslag
geslagen. De variant is dan ook zeldzaam.

Schulman 1080a ; KM.190.1 R
prooflike

495,00 Our latest acquisitions

NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 2 ½ Gulden 1940

weight 24,89gr. ; silver 720/1000 ; Ø 38mm.
Schulman 792 ; KM.165
unc-/unc

90,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Leicesterrijksdaalder of unierijksdaalder 1587, Leeuwarden

gewicht 29,01gr. ; zilver Ø 42mm.
muntmeester Lodewijk Alewijn
muntteken leeuwtje

vz. Gelauwerd en geharnast borstbeeld van de landvoogd Leicester, met in zijn
rechterhand een zwaard en in de linker een pijlenbundel, binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; CONCORDIA•RES•PARVAE•CRESCV′FRI• en leeuwtje
kz. Samengesteld wapenschild met de wapens van de zes verenigde provinciën; 
Gelderland, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland, daarboven 1587,
fleurons aan de zijden, binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
MO•ORD•PROVIN•FOED•BELG•AD•LEG•IMP x

Robert Dudley (1532-1588) werd geboren op 24 juni 1532 als zoon van John Dudley, eerste hertog van Northumberland, en Jane Guildford. Samen met zijn vader en broer werd hij in 1553 gevangen gezet in de Tower van Londen. Zij zouden er namelijk voor gezorgd hebben dat de 15-jarige Jane Grey, een schoondochter van John Dudley, koningin van Engeland werd. Reeds negen dagen later deed ze al weer afstand van de troon. Maria Tudor werd de nieuwe koningin. Zij liet John Dudley, Jane Grey en ook haar vader Henry Grey onthoofden. Ook Robert Dudley was ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie. Hij zou aan Spaanse zijde deel nemen aan de Slag bij St. Quentin, een koos daarmee partij voor Maria Tudor en diens man Philips II van Spanje. Na de dood van Maria Tudor in 1558 en het aantreden van Elizabeth I als nieuwe koningin werd hij benoemd tot koninklijk stalmeester en tal van eervolle functies volgden. Hij werd vertrouweling en favoriet van Elizabeth I en er gingen geruchten dat hij een relatie met haar had. In 1564 werd hij benoemd tot de eerste graaf van Leicester. Toen de Noordelijke Nederlanden de hulp inriepen van Engeland, stuurde zij hem in 1585 om hier te lande de strijd tegen de Spaanse troepen te leiden. Dit was ook in het belang van Engeland, want er gingen al enige tijd geruchten dat Spanje via de Nederlanden een landing in Engeland voorbereidde. Robert Dudley was ook leider van de Calvinistische fractie aan het Engelse  hof en wellicht heeft dat ook een rol gespeeld, dat hij naar de Calvinistische Nederlanden werd gestuurd. Hij werd aangesteld als landvoogd over de Noordelijke Nederlanden. Tegen de zin in van Elizabeth I trok hij te veel macht naar zich toe. Hij ambieerde zelfs om vorst te worden van de Noordelijke Nederlanden. Hij was echter geen groot strateeg. Zo liepen zijn militaire campagnes tegen de Spanjaarden uit op een fiasco. Zware verliezen werden geleden in de Slag bij Warnsveld op 22 september 1586, waarbij zijn officieren een dubieuze rol hadden gespeeld. Deventer ging verloren aan de Spanjaarden. Reeds in 1587 werd hij door Elizabeth ontboden om terug te keren naar Engeland, alwaar hij op 4 september1588 stierf.

In 1586 werd tijdens het bewind van Leicester besloten tot het slaan van nieuwe munttypen, volgens het zogenaamde muntplakkaat van Leicester van 4 augustus 1586, die uniformiteit moesten brengen in de muntslag in de verschillende provincies. Het waren dus de eerste generaliteitsmunten; de Leicesterreaal, de gelijkwaardige tegenhanger van de Philipsdaalder, en daarnaast de leicesterrijksdaalder en de kleinere denominaties van deze muntstukken. De stempels werden centraal vervaardigd in de Munt de Dordrecht door de bekwame graveur Gerard van Bylaer. Daar Robert Dudley geen soeverein vorst was, mocht hij niet met naam en toenaam op de munten vermeld worden. We zien echter onmiskenbaar het wat jeugdiger portret van Robert Dudley op de nieuwe munttypen. Met recht kregen ze dan ook de naam Leicesterreaal en Leicesterrijksdaalder.

Robert Dudley (1532-1588), a long standing favourite of Elizabeth I, was appointed Earl of Leicester by her in 1564. A well knownladies’ man,he had a string of liaisons which led to him being banished from court but,eventually restored to Elizabeth’s favour, he was placed in command of the Dutch campaign of 1585 to aid the rebels and afforded the title Governor-General of the Dutch Republic. Leicester’s rebels laid siege to Zutphen, defended by a Spanish garrison under prince Alexander of Parma. The Spanish sent a relief column and on 22 September 1586 Leicester attempted to intercept it. He was forced to retire after suffering considerable losses,including the death of his own nephew, Sir Philip Sidney, and returned to England in disgrace.

Fantastisch prachtexemplaar met scherpe details en een mooi patina.
Kabinetstuk. Hoogst zeldzaam.

Beautiful example of this extremely rare coin type. Beautiful toning.
Fantastic coin. Probably the finest known.

Delmonte 906 (R3) ; Verkade 122.1 ; HNPM.36 ;
CNM.2.16.28 ; Davenport 8817
RRR
pr+/pr

12.500,00 ANTONINUS PIUS, 138-161 - AR Denarius, Rome (162)

weight 3,32gr. ; silver Ø 18mm.

obv. Bare head right  DIVVS ANTONINVS
rev. Altar-enclosure with double panelled door and horns visible above
DIVO PIO

Cohen 357 ; RIC 441 ; BMC 71 ; Sear 5196
Wonderful lustrous coin with light toning. Near mintstate.
unc-

345,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - UTRECHT - 1/2 Zilveren rijder 1765, Utrecht

gewicht 16,27gr. ; zilver Ø 36mm.
met muntteken stadsschildje van Utrecht

In de jaren 1764-1765 zijn slechts 2515 stuks zilveren rijders (incl.½ zilveren rijders)
aangemunt. Geslagen met gesoigneerde stempels en met een bloemrand.
Zeer zeldzaam.

Delmonte 1055 ; Verkade 100.4 ; van der Wiel 17 (JMP.1961) ;
HNPM.60 ; CNM.2.43.106
RR
Minieme justeersporen, doch nauwelijks gecirculeerd prachtexemplaar.
pr/unc

795,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM III, 1849-1890 - 2 ½ Cent 1890

gewicht 3,97gr. ; koper Ø 23,5mm.
Schulman 947 ; KM.108

unc-

100,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - NEDERLANDS OOST-INDIË (DUTCH EAST INDIES) - WILLEM III, 1849-1890 - 2 ½ Cent 1857, Utrecht

gewicht 12,27gr. ; koper Ø 31mm.
muntmeesterteken zwaard
Scholten 771 ; KM.308
zfr+ à zfr/pr

22,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - WEST-FRIESLAND - Duit 1660, Hoorn

gewicht 2,02gr. ; koper Ø 20mm.
muntmeester Gerrit van Romondt

Verkade 75.7 ; Purmer & van der Wiel 3003 ;
HNPM.69 ;
CNM.2.46.91 ; Pannekeet 58

zfr

55,00 NERO, 54-68 - AR Denarius, Lugdunum (55)

weight 3,68gr. ; silver Ø 17,5mm.

obv. Bare head right  NERO CAESAR AVG IMP
rev. EX S C within wreath, around PONTIF•MAX• TR•P•III•P•P•

Cohen 207 ; RIC 12 ; BMC 14  ; Sear- (cf.1936) RR
This very rare cointype, of the young emperor Nero, is hard to find in this high grade quality.
xf-

3.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - NEDERLANDS OOST-INDIË (DUTCH EAST INDIES) - U.E.I.C., 1781-1787 - 1 Keping 1787, Soho (near Birmingham)

gewicht 3,22gr. ;  koper Ø 19,5mm.
Met kabelrand. Op de keerzijde tevens de Islamitische datering AH1202.

Na het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog in 1780, tussen Engeland en de Republiek, werden Nederlandse bezittingen in de Oost ook doelwit van aanval door de Engelsen. Daarbij gingen Padang en alle overige vestingen op de westkust van Sumatra voor de Republiek verloren. De oorlog met Engeland werd in 1784 beëindigd, maar pas in 1788 keerde ook het Nederlands bestuur weer terug. In de periode 1781-1787 hebben de Engelsen, in naam van de United East India Company, munten geslagen voor gebruik in deze regio (Sumatra, Borneo en Malakka).

Struck by the United East India Company, when Dutch territories in the East were occupied by the English (1781-1787), during and after the Fourth English-Dutch war (1780-1784).

Scholten 957 ; KM.- (vgl.257.1)
zfr

125,00 SWITSERLAND ( SCHWEIZ ) - CONFEDERATION - 1 Rappen 1898 B, Bern

weight 1,48gr. ; bronze Ø 16mm.
KM.3.1 ; D.T.326
very minor edge nicks / scratches
xf-

14,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - Duit 1791, Middelburg

gewicht 3,13gr. ; koper Ø 22mm.
muntteken burcht
muntmeester Petronella Slob & Johan Lodewijk Molter

Verkade 96.5 ; Purmer & van der Wiel 4012 ; HNPM.93 ; CNM.2.49.113
fr+

7,00 RUSSIA ( RUSSLAND ) - CATHERINA II THE GREAT, 1762-1796 - 2 Kopeks 1766 CΠM, St.Petersburg

weight 18,08gr. ; copper Ø 35mm.

Overstruck on 4 Kopeks of Peter III, which explain the 2 stars on the obverse.
Very interesting and rare.

Cr.58.6 ; Bitkin 584 ; Uzdenikov 2681 R
vf-

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - DUTCH WEST-INDIES - 1 Gulden 1794, Utrecht

gewicht 10,69gr. ; zilver Ø 32mm.

Oplage slechts 14.025 stuks. Zeldzaam.
Only 14.025 pieces minted. Rare.

Delmonte 1190 ; Scholten 1354 R
unc-

1.950,00 HERENNIA ETRUSCILLA, wife of Trajanus Decius - AR Antoninianus, Rome (250-251)

weight 3,67gr. ; silver Ø 22mm.

obv. Diademed and draped bust right, crescent behind the shoulders
HER ETRVSCILLA AVG
rev. Pudicitia seated left, drawing veil from face and holding transverse sceptre
PVDICITIA AVG

Cohen 19 ; RIC 59b ; Sear 9495
Very attractive coin with fine details.
xf-

95,00 ISLE OF JERSEY - GEORGE V, 1910-1936 - 1/24 Shilling 1923

weight 5,62gr. ; bronze Ø 25mm.
KM.13 ; Spink 7014
vf-/vf

5,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 10 Cents 1819, geslagen te Utrecht

gewicht 1,67gr. ; zilver 569/1000 ; Ø 18mm.

Oplage slechts 25.030 stuks. Zeer zeldzaam.

Schulman 303 ; KM.53 RR
lichte zwakte van de slag, doch feitelijk ongeciurculeerd
unc

8.500,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM I, 1815-1840 - 3 Gulden 1820, Utrecht

gewicht 32,28gr. ; zilver 893/1000 ; Ø 40mm.
randschrift; positie A
Schulman 242 ; KM.49 S
Nauwelijks gecirculeerd exemplaar van een mooie 
scherpe slag en met veel stempelglans. Schaars
Zeldzaam in deze hoge kwaliteit.
unc- à pr/unc

2.950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - Gulden 1763, Middelburg

gewicht 10,53gr. ; zilver Ø 32mm.
muntmeester  Martinus Holtzhey Sr.
muntteken burcht

met punt na TVEMUR.

De Zeeuwse generaliteitsgulden werd slechts korte tijd aangemunt,
namelijk alleen in de jaren 1763-1764. Van die jaren komen alleen
die van 1763 met regelmaat voor. Zeldzaam.

Delmonte 1181 ; Verkade 91.3 ; HNPM.65 ; CNM.2.49.72 R
Nauwelijks gecirculeerd prachtexemplaar met veel stempelglans.
Zeer zeldzaam in deze uitzonderlijk mooie staat.
pr/unc

1.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - 1/4 Zilveren dukaat 1772, Middelburg

gewicht 6,89gr. ; zilver Ø 28mm.
muntmeester Martinus Holtzhey Jr.
muntteken burcht

varianten; met Arabische 1, gesloten kroonband, kort lint op voorzijde,
gespikkelde kroon en punt na CRESCUNT. Zeldzaam.

Delm.1008a ; Verkade 87.3 ; Beuth 1772b (4 exemplaren) ;
HNPM.53 ; CNM.2.49.54 R
Attractief patina.
zfr-

185,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - 1/4 Zilveren dukaat 1766, Middelburg

gewicht 6,98gr. ; zilver Ø 28mm.
muntmeester Martinus Holtzhey Jr.
muntteken burcht

varianten; met Romeinse 1, gesloten kroonband, kort lint op voorzijde,
gespikkelde kroon en geen punt na CRESCUNT. Zeer zeldzaam.

Delm.1008a ; Verkade 87.3 ; Beuth 1766b (1 exemplaar) ;  
HNPM.53 ; CNM.2.49.54
RR
Attractief  exemplaar met een mooi patina.
zfr à zfr+

325,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - 1/4 Zilveren dukaat 1765, Middelburg

gewicht 6,80gr. ; zilver Ø 28mm.
muntmeester Martinus Holtzhey Jr.
muntteken burcht

varianten; open kroonband, kort lint op voorzijde, punt na CRESCUNT.

Delm.1008a ; Verkade 87.3 ; Beuth 1765b ;  HNPM.53 ; CNM.2.49.54
zfr-

160,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - 1/4 Zilveren dukaat 1764, Middelburg

gewicht 6,45gr. ; zilver Ø 28mm.
muntmeester Martinus Holtzhey Jr.
muntteken burcht

varianten; gesloten kroonband, lang lint op voorzijde, punt na CRESCUNT.

Delm.1008a ; Verkade 87.3 ; Beuth 1764a ;  HNPM.53 ; CNM.2.49.54
zfr-/zfr

160,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - ZEELAND - 1/4 Zilveren dukaat 1763, Middelburg

gewicht 6,89gr. ; zilver Ø 28mm.
muntmeester Martinus Holtzhey Jr.
muntteken burcht

varianten; gesloten kroonband, lang lint op voorzijde, punt na CRESCUNT.

Delm.1008a ; Verkade 87.3 ; Beuth 1763a ;  HNPM.53 ; CNM.2.49.54
Attractief exemplaar met een mooi patina 
zfr

195,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 25 Cents 1943 P, Philadelphia

gewicht 3,60gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 19mm.
muntmeesterteken palmboom

Deze 25 cents werd geslagen in de U.S.A., toen Nederland bezet was door de Duitsers.

Schulman 1056 ; KM.164

unc-/unc

26,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILHELMINA, 1890-1948 - 25 Cents 1944 P, Philadelphia

gewicht 3,57gr. ; zilver 640/1000 ; Ø 19mm.
muntmeesterteken eikel

Deze 25 cents werd geslagen in de U.S.A., toen Nederland bezet was door de Duitsers.

Schulman 1057 ; KM.164

subliem unc

15,00 

© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  The Netherlands  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org