Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Penningen > Gildepenningen
< Terug

ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLAND) - HERTOGDOM BRABANT - STAD ANTWERPEN- AE Gildepenning 1546 van het kruiersgilde

gewicht 3,59gr. ; koper Ø 24mm.
muntteken hand
vz. Kruiwagen met daarboven 1546 binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; GHEMAECKT·INT·IAER·VAN·hand
kz. Sint Andreas staande naar links, zijn kruis dragend, binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst;  SANCTVS∴   -  A  - NDREAS - ∴

De Gilden ontstonden in de late middeleeuwen. Het waren verenigingen van ambachtslieden die naar beroepsgroep werden opgericht, meestal met een heilige als schutspatroon. In dit geval sint Andreas voor het kruiersgilde. Om lid te worden van zo’n gilde moest men een gedegen vakopleiding volgen. Zo’n leerling, die de titel van gezel droeg, kon uiteindelijk de titel van meester verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef. Na het slagen daarvan kon men toetreden tot het gilde. Op deze wijze hield men het kwaliteitsniveau van het ambacht hoog. Niet iedereen kon lid worden van een gilde. Zo werden kinderen, vrouwen, horigen doopsgezinden en Joden daarvan uitgesloten. Voor Joden  waren veel beroepen in de middenstand dus uitgesloten en moesten zij zich beperken tot eenvoudiger beroepen of de geldhandel. De gilden en hun leden namen een vooraanstaande positie in binnen het stadsleven in de 14e tot 18e eeuw. Zo werd de plaatselijke markt door hen gedomineerd, zowel qua prijs als hetgeen werd toegelaten. Feitelijk een soort monopoliepositie dus. De leden bekleedden vaak belangrijke bestuurlijke functie. Uit de contributies werden eigendommen bekostigd die aan alle leden toebehoorden, zoals prestieuze gildehuizen.

de Beer 190 ; Minard III,6 ; Neumann 35294
Zeer mooi exemplaar voor deze vroege gildepenning.
zfr/pr

275,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid