Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Penningen > Historiepenningen
< Terug

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - WEST-FRIESLAND - AR Penning z.j. (1596) m.b.t. de hervatting van de Zeehandel

ongesigneerd, gewicht 54,33gr. ; zilver Ø 48mm.

vz. Neptunes met drietand beweegt zich op een zeemonster over het water, een havenstad met schepen op de achtergrond, erboven een wolk met de Hebreeuwse tekst “Jehova”, het geheel binnen een parelcirkel. In de buitenrand een rozet, gevolgd door de tekst SIDERE•PROFICIANT•DEXTRO•NEPTVNIA•REGNA (vertaald: moge het koninkrijk van Neptunus onder een gunstig gesternte welvaren)
kz. Het gekroonde wapenschild van West-Friesland gehouden door twee leeuwen, met in de binnencirkel de tekst INSIGNIA FRISIÆ CIS RHENANÆ en roosje (vertaal: wapenschilden van het binnenrijnse Friesland), in de buitenrand de wapenschilden van de zeven West-Friese steden met daartussen de stadsnamen op opengevouwde boekrollen: ALCKMAER-HOORN-ENCKHVSEN-MEDENBLICK-EDAM-MONICEDAM-PVRMERENT

Deze  penning is in de regel geslagen op een veel lager gewicht van rond de 29 gram, zoals de exemplaren in de Zaar collection en de Adam collection. Dit exemplaar is geslagen op bijna het dubbele gewicht daarvan, een piedfort. zfr/pr met een mooi patina. Hoogst zeldzaam.

The Dutch Republic. Holland. 1596. Medal (Silver, 48mm, 54,33gr.), on the reopening of Dutch maritime commerce; by an unknown engraver. Rosette SIDERE•PROFICIANT•DEXTRO•NEPTVNIA•REGNA (= may the Kingdom of Neptune prosper under fortunate stars) Name of Jehovah in clouds over a scene of shipping, with Neptune riding a sea-monster to left in the foreground. Rev. INSIGNIA FRISIÆ CIS RHENANÆ (= the arms of Frisia on this side of the Rhine) Crowned shield with lion supporters bearing the arms of Frisia; around, shields bearing the arms of the cities of Alkmaer, Hoorn, Enckhusen, Medenblick, Edam, Monicedam and Purmerent (each accompanied by the name on an open scroll).

This medal, as catalogued by Betts, is taken to be a precursor for “the Dutch colonies in India, Brazil and St. Thomas” In most cases this medal is struck on a weight of about 29 gram, as in the Zaar collection and the Adam collection. This piece is struck on nearly the double weight of that, a piedfort. vf/xf with a wonderful toning. Extremely rare.

van Loon I, pag.488-489 ; K.P.K.402 ; cf. Betts 16 ; cf. Nomos auction 12, 22 may 2016, lot.255 (good vf  CHF 9000 + 20%) ; cf. Zaar Collection, Classical Numismatic Group 87, 18 may 2011, no.2179 ; cf. Adam collection, Heritage, 9-14 january 2013, lot 3560 (nearly vf  $ 11.750)

13.500,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - OVERIJSSEL - Zilveren landdagpenning z.j. (1597) ter herinnering aan de Slag bij Turnhout en overwinning door Prins Maurits van Oranje op 24 januari 1597

gewicht 41,26gr. ; zilver Ø 54mm.

vz. Wapenschilden van Overijssel, Deventer, Kampen en Zwolle binnen parelcirkel.
Daaromheen cirkel met de tekst;  leeuwenkop ORDINVM + TRANSISSVLANIAE
+ INSIGNIA (vertaald ″wapenschilden der Staten van Overijssel″), in de buitenrand
de zeventien wapenschilden van de bijzondere leden van Overijssel die zitting hadden
in de Staten-Generaal.
kz. Maurits te paard naar rechts met geheven zwaard, Turnhout op de achtergrond
binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;.  • ❀ • LIBERTATEM ✶ NEMO ✶
BONVS ✶ NISI ✶ CVM ✶ ANIMA ✶ SIMVL ✶ AMISIT
(vertaald ″geen eerlijk man heeft ooit de vrijheid, als tegelijk zijn leven verloren″).

Begin 1597 bereidde prins Maurits van Oranje een aanval voor op het Spaanse huurleger, dat bij de plaats Turnhout, in de Kempen was gelegerd. Turnhout was niet ommuurd en wegens nijpend geldgebrek, Spanje was in 1596 voor de derde maal bankroet gegaan, was er veel onvrede onder de soldaten. Eerdere militaire campagnes hadden dit leger bovendien uitgeput en het geldgebrek leidde tot plundering van het Vlaamse platteland. Een groot probleem voor de Spaanse landvoogd Albrecht van Oostenrijk, die de leiding had over de Spaanse troepen in de Nederlanden. Er werd besloten om een aanval te doen op het Staatse Tholen, maar slechte weersomstandigheden verhinderde dit steeds. Deze situatie was Maurits ter ore gekomen en in het geheim bereidde hij een aanval voor op het Spaanse huurleger bij Turnhout, dat vooral uit Italianen, Duitsers en Walen bestond. De troepen verzamelden zich rond Geertruidenberg. Toen het de omvang had van 5000 voetknechten en 800 ruiters trok dit leger o.l.v. Maurits en de commandanten Filips van Hohenlohe-Neuenstein, Charles de Héraugière en Francis Vere op richting Turnhout. Pas toen dit leger Turnhout bijna was genaderd, op 23 januari 1597, werd het door de Spanjaarden opgemerkt. De commandant van het Spaanse leger, de graaf van Varax, poogde nog om zijn troepen terug te trekken naar het beter verdedigbare Herentals, maar deze ontsnappingspoging wist Maurits te voorkomen. Ten zuiden van Turnhout bij het dorpje Tielen ging Maurits op 24 januari 1597 tot de aanval over. De Spanjaarden werden totaal overrompeld, met name door de Staatse cavalerie, en de paniek was groot. De veldslag duurde maar een half uur, maar leidde tot een waar bloedbad. Van het Spaanse huurleger vonden 2000 soldaten de dood, 500 soldaten werden gevangen genomen. Aan Staatse zijde waren slechts 10 doden te betreuren. De buitgemaakte vaandels zouden nog jarenlang de Ridderzaal in Den Haag sieren. Deze Slag op de Tielerheide was van groot belang voor de Noordelijke Nederlanden. Een voorgenomen aanval door de Spanjaarden was voorkomen en met de hulp van Engelse troepen konden de laatste Spaanse gezinde steden in de Noordelijke Nederlanden veroverd worden. De Spanjaarden waren immers ernstig verzwakt. Na dit succes in Turnhout ondernam Maurits een veldtocht waarin o.a. de plaatsen Alpen, Rijnberk, Meurs, Grol, Goor, Bredevoort, Enschede, Ootmarsum, Oldenzaal en Lingen op de Spanjaarden werden veroverd. Een sterke verdedigingslinie van forten en versterkte steden konden worden aangelegd, waarmee de Nederlanden benoorden de Rijn veilig waren gesteld. Deze slag was zeker een van de grootste militaire successen van prins Maurits van Oranje en van grote betekenis voor het verdere verloop van de oorlog, voor de Spanjaarden was het een enorme vernedering.....

obv. Shield of Overijssel joined to those of Deventer, Kampen and Zwolle
within circle of beads, around the legend; lion head
ORDINVM +
TRANSISSVLANIAE + INSIGNIA
(Arms of the States of Overijssel). 
In outer circle 17 shields around each representing one the members of
Council of Overijssel.
rev. Armoured knight (prince Maurice of Orange) on horseback, riding right,
the city of Kampen in the background. •
LIBERTATEM NEMO
BONVS
NISI CVM ANIMA SIMVL AMISIT
(No good man ever lost his liberty except with his life)

Struck to commemorate the famous victory of Prince Maurice of Orange at the battle of Turnhout in January 1597, where he defeated a Spanish army under the command of count Varax. His victory was celebrated throughout the United Provinces. For this was not just any victory, but the very first time a victory was achieved in the open field over the famous legions of Spain. The defeat of the Spanish ment that the Dutch held the initiative in 1597 and Maurice exploited this in full: within a period of 3 months he managed to conquer 9 cities. Thus this medal links to a very important event that took place during the 80 Year′s War.

van Loon I,pag.494,no.4var. ; K.P.K. 407-410var. R
zfr/pr

1.850,00 GERMANY - AUGSBURG - Silver Cross of Saint Ulrich (Crux Victorialis Sancti Udalrici) n.d., circa 1600

weight 10,44gr. ; silver ; 54x44mm.

obv. Engraved battle scene, angel with cross flying between clouds above,
SVSAL / RICI belowrev. CRV / X / VICTORIA / LIS

This silver cross refers to the Battle of Lechfeld (Schlacht auf dem Lechfeld) on 10–12 August 955 in which the German forces of King Otto I the Great annihilated a Hungarian army led by harka Bulcsú and the chieftains Lél and Súr. The complete German victory put an end to the invasions of Latin Europe by Eurasian raiders;
The Hungarians invaded the Duchy of Bavaria in late June or early July 955 with 8.00–10.000 horse archers, infantry and siege engines, intending to draw the main German army under Otto into battle in the open field and destroy it. The Hungarians laid siege to Augsburg on the Lech river. Otto advanced to relieve the city with an army of 8.000 heavy cavalry, divided into eight legions. As Otto approached Augsburg on 10 August, a Hungarian surprise attack destroyed Otto′s Bohemian rearguard legion. The Hungarian force stopped to plunder the German camp and Duke Conrad the Red led a counter-attack with heavy cavalry, dispersing the Hungarians. Otto then brought his army into battle against the main Hungarian army that barred his way to Augsburg. The German heavy cavalry defeated the lightly armed and armored Hungarians in close combat but the latter retreated in good order. Otto did not pursue, returning to Augsburg for the night and sending out messengers to order all local German forces to hold the river crossings in Eastern Bavaria and prevent the Hungarians from returning to their homeland. On 11 and 12 August, the Hungarian defeat was transformed into disaster, as heavy rainfall and flooding slowed down the retreating Hungarians and allowed German troops to hunt them down and kill them all. The Hungarian leaders were captured, taken to Augsburg and hanged. The German victory preserved the Kingdom of Germany and halted nomad incursions into Western Europe for good. Otto was proclaimed emperor and father of the fatherland by his army after the victory and he went on to be crowned Holy Roman Emperor in 962 largely on the basis of his strengthened position after Lechfeld.

Ulrich was born round 890 in Kyburg (Zürich) in Switserland. Ulrich was appointed bishop of Augsburg by Henry I of Germany, and was consecrated on 28 December 923. Magyars repeatedly attacked in the territories of Bavaria and Swabia. Ulrich served as general in the defense of Augsburg. He built a stone wall fortification around the city. During these attacks many churches and buildings were destroyed, which Ulrich later rebuilt. During the Battle of Lechfeld, Bishop Ulrich subsequently contributed much to the decisive victory at the Battle of Lechfeld, where the invaders were finally defeated. Many miracles are said to have been wrought at his grave; only 20 years after his death, Ulrich was canonized by Pope John XV on 4 July 993. He was the first saint to be canonized by a Pope, rather than by a local authority.

Beautiful engraved historical piece of art. Very rare.
vf/xf

1.950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - AR Penning 1619 m.b.t. Synode van Dordrecht

gewicht 58,87gr. ; zilver 57mm.
door J.Wijntgens, muntmeester aan de Munt van Gelderland.
vz. Wijnpers en wijngaard onder hand met druiventros uit Jehovah-wolken
EST A PRESSURA LARGIOR ET MELIOR 16 lelie 19  
(vertaald “Het is na de verdrukking overvloediger en beter” 
kz. Vos loopt uitdagend voor het hol van de leeuw  QVIA ME VESTIGIA TERRENT I lelie W  
(“om dat mij de voetstappen afschrikken”, de letters I W staan voor Iohan Wijntgens)
van Loon II,pag.111
pr


Aan voorzijde allegorie dat wijn beter is dan uitgeperste druif ; aan de keerzijde brutale vos die voor het hol van de leeuw langs loopt. De remonstrantse predikant Jan Uytenbogaard stond aanvankelijk in hoog aanzien bij prins Maurits en vergezelde hem tijdens militaire expedities. Ook was hij een boezemvriend van Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van de Staten-Generaal, die politiek echter tegenover Maurits kwam te staan. Johan van Oldenbarnevelt werd op last van Maurits, tijdens een politiek proces, wegens landverraad ter dood veroordeeld en op 13 mei 1619 op het Binnenhof te Den Haag onthoofd. Als boezemvriend van Johan van Oldenbarnevelt kwam Jan Uytenbogaard daarmee ongewild in het vijandelijk kamp te zitten tegenover de Oranjes. Hij vluchtte naar Antwerpen, alwaar hij bescherming genoot van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Uytenbogaard weigerde tijdens zijn proces te verschijnen en hij werd bij afwezigheid veroordeeld. Al zijn Nederlandse goederen werden verbeurt verklaard. Johan Wijntgens, muntmeester van Gelderland, memoreerde deze gebeurtenis met de vervaardiging van deze penning.

The Dutch Republic. Gelders. Medal (Silver, 58mm, 58,87g), on the refusal of the Remonstrant Minister Johannes Uytenbogaert to appear before the Synod of Dordrecht; by Johan Wyntgens, mintmaster in Gelders, 1619. EST A PRESSURA LARGIOR ET MELIOR 16 19 (=the more it is pressed, the more abundant and better it is) Large bunch of grapes held by a hand extended from clouds enclosing the name of Jehovah in rays; on the left, wine press from which wine pours into a basin; on the right, a vineyard. Rev. QVIA ME VESTIGA TERRENT I W (=it is the remains that terrify me), followed by the engraver initials. Fox walking to the right, before a cavern, in which a lion reclines amidst bones and an animal skull, and towards which hoof prints lead but do not come out. Van Loon II, pp. 111-113. A remarkably attractive medal, replete with allegorical symbolism. Beautifully toned, a superb example. Extremely fine.

Johannes Uytenbogaert (1557-1644) was a prominent religious figure during the early Dutch Republic. He helped to found the Remonstrant movement of the Reformed Dutch Church, which was in opposition to Maurice of Orange and the orthodox Calvinists. This led to his conviction by the Synod of Dordrecht in 1618 - he did not appear at the trial but fled the country. He lived in exile in Antwerp and Rouen until the death of Maurice in April 1625, when he was able to return in 1626; he continued to preach until his own death in 1644. This medal commemorates his refusal to attend the Synod: the obverse symbolizes the fact that the pressure put on him resulted in even finer discourse, while the reverse implies that Uytenbogaert was much too wise to accede to the invitation to attend the Synod, since he would have surely been convicted there (which, in fact, he was) and probably executed (as was the great Dutch patriot Johan von Oldenbarnevelt, another opponent of Maurice).

4.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN - TACHTIGJARIGE OORLOG, 1568-1648 - PROVINCIE HOLLAND - BERGEN OP ZOOM DOOR PRINS MAURITS ONZET, 22 OKTOBER 1622 - Zilveren penning 1622

gewicht 52,34gr. ; zilver Ø 55mm
medailleur W. van Bylaer
kz. Zicht op de fortificaties van de stad Bergen op Zoom in vogelvlucht, daarboven
in cartouche de tekst;  BERGEN•OP•ZOOM HISP•FVG•2•OCTB •ANNO•1622•
kz. Harnashelm geplaatst op een trommel omgeven door allerhande wapentuig
binnen een parelcirkel. In de buitencirkel de tekst;
HOSTIBVSxMAVRITIOxDVCExFVGATISxIEHOVAExVICTORIA• ❀ •

In 1622 werd Bergen op Zoom belegerd door de Spaanse veldheer Ambrosius Spinola (1569-1630). Hij was van oorsprong een rijke bankier uit Genua, die ook de financiën voor de koning van Spanje regelde. In 1602 leidde hij samen met zijn broer Frederik Spinola een groot leger, die orde op zaken moest stellen in de Nederlanden. Philips II stelde dat Ambrosius stadhouder van Friesland kon worden, hetgeen uiteindelijk nooit gebeurde. In de opvolgende decennia belegerde Ambrosius Spinola vele steden, zoals Oostende, Goor, Oldenzaal, Groenlo, Rijnberk, Lingen, Gulik, Breda en Goes. Ook Bergen op Zoom werd op 18 juli 1622  door hem tevergeefs belegerd. De stad kon stand houden doordat het bevoorraad kon worden vanuit de zee aan de westkant. Een jonge Michiel de Ruyter deed begin september per schip Bergen op Zoom aan, en nam het kamp van Spinola als kanonnier vuur. Door de verdediging vanuit de stad en beschietingen uit zee verloor Spinola veel manschappen. Op 2 oktober arriveerde Maurits van Oranje en werd de stad ontzet. Na meer dan 25 jaar strijd in de Nederlanden reist hij in 1628 naar Madrid om aldaar vrede met de Noordelijke Nederlanden te bepleiten. Zijn voornemen om als rijk man uit de Nederlanden terug te keren was jammerlijk mislukt, integendeel, hij had veel vermogen verloren. De koning van Spanje en diens militaire adviseurs wilden echter niets van vrede met de Noordelijke Nederlanden weten, en Spinola keerde terug naar Italië alwaar hij op 25 september 1630 stief. Daarmee stierf een groot veldheer, die voor Maurits van Oranje-Nassau een geduchte tegenstander was.

van Loon II,149,2 ; JMP.1953,46 R
Bijzonder attractief exemplaar. Zeldzaam.
pr

3.500,00 ENGLAND / NETHERLANDS - CHARLES II, 1660-1685 - Departure from Scheveningen 24 May 1660

gewicht 77,4gr. ; gegoten en gedreven zilver Ø 70mm.
Plaquettepenning vervaardigd n.a..v. het vertrek van de
Engelse koning Charles II uit Scheveningen op 24 mei 1660.

vz. Geharnaste buste van Charles II naar rechts 
CAROLUS.II.D:G·MAGNAE.BRIT.FRA.ET.HIB.REX
kz. Zicht op vertrek van Engelse vloot uit Scheveningen,
daarboven engel met vaandel “SOLI DEO GLORIA”
(vertaald : Alleen aan God de eer) en spelend op klaroen 
+ IN NOMINE MEO EXALTABITUR CORNU EIUS· PSAL·89·
(vertaald : Zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden), op schelp de tekst 
“S.M. is uit Hollant van Scheveling afgevaren naer sijn Coninerijken A° 1660 Juni 2”
van Loon II 481/462.2 ; Eimer 210 ; Frederiks 16/16b1 ; Med.Ill. I 455.44 ; Nav.Med.42
pr

Charles II werd op 29 mei 1630 geboren als tweede zoon van de Engelse koning Charles I (1625-1649) en Henriëtta Maria van Frankrijk. In 1637 ontstond er een conflict met de Schotten. De benodigde gelden om de Schotten te kunnen bestrijden werden hem door het parlement echter niet verleend. Hierdoor kwam hij tevens in conflict met de parlementariërs, hetgeen in 1643 uitmondde in een burgeroorlog tussen Republikeinen en Royalisten. Na jarenlange strijd werd Charles in 1647 gevangen genomen. Tijdens een showproces door een illegaal parlement werd hij veroordeeld wegens hoogverraad. Op 30 januari 1649 werd hij onthoofd. Niet in de laatste plaats door invloed van de leider van de Republikeinen, Oliver Cromwell. Zijn zoon Charles was in 1646 al gevlucht naar Frankrijk. Ook verbleef hij regelmatig in s’Gravenhage. Zijn zus Maria was immers met stadhouder Willem II gehuwd. Na de dood van zijn vader werd hij in 1649 officieel tot koning van Engeland uitgeroepen, als Charles II, maar de uiteindelijk macht lag bij Oliver Cromwell. In 1651 deed hij vanuit Frankrijk een aanval op Engeland, om zijn troon in macht te herstellen. In de slag bij Worchester werd hij echter verslagen en moest hij weer vluchten. Thans vestigde hij zich o.a. enkele jaren in Brugge (1656-1658) en was daar actief lid van diverse schuttersgilden. Oliver Cromwell werd na zijn overlijden in 1658 opgevolgd door zijn onervaren zoon Richard Cromwell. Dit was geen succes en in 1660 werd de verbannen koning Charles II teruggeroepen door het Engelse parlement om de regering weer over te nemen. Zijn koningschap werd dus in ere hersteld. Zijn terugtocht ondernam hij op 24 mei 1660 vanuit Scheveningen. 
Pieter van Abeele heeft deze historische gebeurtenis vastgelegd op deze plaquettepenning. Vreemd genoeg vermeld hij 2 juni als vertrekdatum, maar geschiedschijving verteld ons dat het vertrek op 24 mei plaats vond. 

De regering van Charles II (1660-1685) kende vele tegenslagen en was zeker geen onverdeeld succes.Er was voortdurend een tekort aan geld, er werden twee oorlogen uitgevochten met de Republiek der Zeven Provinciën, waarbij een deel van de Engelse vloot werd vernietigd ( Tocht naar Chatham door Michiel de Ruyter in 1667 ), in 1665 brak de pest uit, in 1666 werd een groot deel van Londen verwoest tijdens de Grote Brand. Charles II stierf op 6 februari 1685 aan een beroerte en werd opgevolgd door zijn katholieke broer James II.

On 4 April 1660, Charles II issued the Declaration of Breda, in which he made several promisis in relation to the reclamation of the crown of England. Monck organized the Convention Parliament. which met for the first time on 25 April. On 8 May it proclaimed that King Charles had been the lawful monarch since the execution of Charles I on 30 January 1649. “Constitutionally”, it was as if the last nineteen years had never happened. Charles returned from his exile, leaving the Hague on 23 May, departing at Scheveningen on 24 May and landing at Dover on 25 May. He entered London on 29 May, his birthday. To celebrate his return to his Parliament, 29 May was made a public holiday, popularly known as Oak Apple Day. He was crowned at Westminster Abbey on 23 April 1661.

The medailleur Pieter van Abeele mentions 2 June as the day of depature from Scheveningen, however this is not was history tells us. He left Scheveningen at 24 May.

5.350,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ROTTERDAM - OVERLIJDEN VAN GERAARDT BRANDT DE JONGE OP 21 DECEMBER 1683 - AR Penning

gewicht 46,58gr. ; zilver Ø 50mm.

vz. Borstbeeld van Geeraardt Brandt de Jonge naar rechts  GEERAARDT
BRANDT DE JONGE G. VI APR. MDCLVII. O. XXI DEC. MDCLXXXIII
kz. Zicht op de stad Rotterdam  O LICHT VOL GEEST,O GEEST VOL VIER,
WAT STAAT UW ONDERGANG ONS DIER.

Geraardt Brandt de Jonge was remonstrants predikant te Rotterdam. Hij was een belangrijke schrijver van Nederlandse kerkelijke geschiedenis,maar schreef daarnaast ook over het levensverhaal van Michiel Adriaansz.de Ruyter. 

Geraardt Brandt de Jonge was Arminian preacher in Rotterdam. He was an important writer of Dutch religious history, but also wrote about the life story
of Michael Adriaansz.de Ruyter.

van Loon III,187/177 ; KPK.1330 R
pr, mooi patina

1.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - NAMEN - BELEG EN HERINNNAME VAN NAMEN DOOR WILLEM III VAN ORANJE-NASSAU IN 1695 - AR Penning 1695

gewicht 35,71gr. ; zilver Ø 45mm.
door G.Hautsch

vz. Hercules met de medaillons van koning-stadhouder Willem III van Oranje-Nassau
en hertog Maximiliaan Emmanuel von Bayern PROPVGNATORIBVS ORBIS,
in de afsnede TESTANTVR FACTA TRIVMPH·
kz.Zicht op de stad Namen met haar fortificaties  NON AVRO,VIRTVTE DVCVM,
in de afsnede NAMVRCVM RECEPTVM MDCVC,
met randschrift  : REX ANGLVS FVSO GAVDENT BAVARVSQVE NAMVRCO

Siege and recaptue of the city of namur by King Williams III of Orange-Nassau in 1685.·

Het beleg van Namen in 1695 was het tweede beleg van de stad in de Negenjarige Oorlog. Op 30 juni 1692 hadden Franse troepen onder bevel van de maarschalk van Luxemburg de stad ingenomen. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk was bij deze aanval in de Zuidelijke Nederlanden aanwezig. Menno van Coehoorn had de verdedigingswerken verbeterd en de citadel verstrekt, maar dit was niet voldoende gebleken. Onmiddellijk na de verovering had Vauban nog verdere perfectioneringen aangebracht. Namen was zo de belangrijkste verstreking in de Zuidelijke Nederlanden geworden. Drie jaar later deed de Liga van Augsburg een poging om Namen terug in te nemen. Op 2 juli 1695 sloegen de coalitietroepen het beleg van stad en citadel, aangevoerd door koning-stadhouder Willem III van Oranje-Nassau en hertog Maximilian II Emanuel von Bayern, landvoogd van de Spaanse Nederlanden. Op 3 augustus bood maarschalk Louis François de Boufflers aan de stad over te geven, mits hij een staakt-het-vuren van zes dagen kreeg en zich volledig in de citadel mocht terugtrekken. De belegeraars gingen daarop in, sloten een verdrag af en bezegelden het met de uitwisseling van gijzelaars. Het verdrag werd uitgevoerd en de gijzelaars vrijgelaten, waarna de gevechten hernamen. De maarschalk van Villeroy, pas aangesteld als bevelvoerder van Lodewijks Armée de Flandre, deed een poging om de geallieerden af te leiden door Brussel te bombarderen. Deze operatie had niet het gehoopte effect. Het leger van Villeroy bleek vervolgens niet in staat de omsingeling te doorbreken. Op 5 september 1695 gaf Boufflers zich over. Hij had 8.000 van zijn 13.000 manschappen verloren. De geallieerden telden 12.000 slachtoffers.

van Loon IV 143/203.1;Med.Ill.139.395 R
zfr+

1.150,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - AMSTERDAM - HET BIJLEGGEN VAN DE ONLUSTEN NA EEN GROOT OPROER TE AMSTERDAM - AR Penning 1696 n.a.v. de Aansprekersoproer

gewicht 25,31gr. ; zilver Ø 39mm.
door F. Boskam

vz. Neptunes in zeewagen naar rechts getrokken door twee paarden,bestraft de wind
MOTOS•PRAESTAT• COMPONERE•FLUCTUS
kz. IJsvogelnest op een kalme zee,daarboven tekst : HALCIONIEUS•REDUCTIS
SENATUS•AMSTELOD•CIVIBUS•SUIS•HOC ANTIQUA•VIRTUTIS SPECTATAEQ•
FIDEI PRAEMIUM•LARGITUR , in afsnede MDCXCVI  •BOSKAM•F•

van Loon IV,pag.161,2 ; Julius 441
Licht bewerkte velden. Mooi patina.
zfr+

225,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - MUIDEN - AR penning 1697 m.b.t. de Vrede van Rijswijk

gewicht 2,85gr. ; zilver Ø 21mm.

vz. Brandend altaar met wapentuig in vuur 
DE VREEDE TOT  RYSWYK GESLOOTEN
kz. Caritas reikt hand aan moeder met kind
DE BARMHERTIGHEYD ROEMT TEGEN HET OORDEEL 

Coll.le Maistre 344 ; van Loon IV, 190.2
pr-

125,00 SWEDEN, KINGDOM - FREDERIK, 1720-1751 - AE Medal nd. (1734)

weight 14,43gr. ; copper 32mm.
made by Von Hedlinger.

obv. Three shield of the Swedish, Goten and Wenden, composed
around polar star with rays and three crowns between 
*SPLENDOREM  SPLENDOR ADAVGET 
rev. SIGLAE• / EXPLICATAE• / F• FILIVS• F• FRATER• / N• NEPOS• E•
ELECTVS• / C• CORONATVS• / M• MORS NATVRALIS / M• VIOLENTA•

cf. Felder 107
Almost uncirculated lustrous medal. Rare.
xf/unc

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - BEZOEK VAN STADHOUDER WILLEM IV VAN ORANJE-NASSAU AAN HAARLEM OP 12 MEI 1747 - AR Penning 1747

gewicht 9,25gr. ; zilver Ø 33mm.
door G.Marshoorn

vz. Buste van Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) naar rechts
W.C.H.F.PR.VAN ORANJE EN NASSAU., onder borstbeeld G.MARSHOORN.
kz.  Gekroond stadswapen van Haarlem gehouden door twee leeuwen, daaronder
de tekst  VOOR HAARLEMS BURGERY.DIE FRIZO.VRY EN BLY.STADHOUDER
VAN ONS LAND.ONTVING MET HART IN HAND ,datum, G.M. en P.M.

Deze penning werd uitgereikt aan leden van de Haarlemse Schutterij. Dit als dank voor
het feit dat de schutterij de stadhouder hadden binnengehaald, voor hem had geparadeerd
en hem uitgeleide hadden gedaan.

Vervolg van Loon 249 ; KPK.2799
prachtexemplaar met een mooi patina
pr

295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - STADHOUDER WILLEM IV VAN ORANJE-NASSAU, 1747-1751 - Penning z.j (1747)

gewicht 17,26gr. ; brons Ø 41mm.

vz. Bustes van Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) en zijn vrouw
Anna van Engeland naar rechts  W•C•H•F•PRINC•AVR•ET• ANNA• MAG•BRIT:
kz. Generaliteitswapen omringd door de wapens van de zeven verenigde provinciën 
STADHOULDER•ADMIRAAL&KAPITEYN•GENERAAL•VAN: 7 PROVINTIEN

Deze penning werd geslagen naar aanleiding van zijn verheffing tot
erfstadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën in 1747.

van Loon 232 ; KPK.2771 ; Wurzb.9800
Draagoogje op 12 uur.
pr+

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN - REPUBLIEK, 1581-1795 - STADHOUDER WILLEM IV VAN ORANJE-NASSAU (1747-1751) - Zilveren penning 1748

gewicht 16,09gr. ; verguld zilver b37 x h41mm.
Geslagen t.g.v. de geboorte van erfprins Willem V op 8 maart 1748. 
Verguld zilveren ster met draagoog vervaardigd door Martin Holzhey

vz. Bustes van stadhouder Willem IV en prinses Anna van Hannover naar rechts
W.C.H.FRISO ET ANNA D.G.ARAVS.ET  NASS. PRINC 
kz. Engel met kind op wolk n.l.  TANDEM EXORATVS DEDIT
NATVS ANNA.LIB.IVBEL.D.VIII.MART.

ref. Vervolg van Loon 255 R
pr

625,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - Zilveren penning 1751 m.b.t. inhuldiging van stadhouder prins Willem IV van Oranje-Nassau als markies van Vlissingen & Veere

gewicht 10,61gr. zilver Ø 32mm.
medailleur Nicolaas van Swinderen

vz. De Prins als Ulysses, staande tussen zijn zoon Telemachus en zijn gunsteling
Eumenes. Rechts van de Prins een gebouw met gaanderijen, daaronder initialen
maker NVS (Nicolaas van Swinderen). Links op de achtergrond een antieke
dubbele poort. In de buitencirkel de tekst; VETEREM DOMINUM VIDETIS
ULYSSEM, in de afsnede SUUM CUIQUE.
kz. Raadhuis van de stad Veere, op de versierde pui staat de Stadhouder,
links en rechts bevlagde huizen. Voor het Raadhuis staat een juichende menigte,
daaronder in de afsnede het wapen van de stadhouder tussen MDC - CLI.
In de buitencirkel de tekst; ❀ STUDIUM MENTEMQUE MEORUM ❀
FID CIV VLISSING & VERA.

vervolg Van Loon 317/318, pl.XXVIII 298 ; KPK.2951
Minieme randoneffenheid. Exemplaar met een voortreffelijk patina. Zeer attractief.
pr/unc

295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE PROVINCIËN - Zilveren penning 1766

gewicht 6,22gr. ; zilver Ø 27mm.

vz. Hollandse tuin met Nederlandse maagd, leeuw en oranjeboom,
links naar binnen tredende Willem de Vijfde, linksboven schijnende zon,
omgeven door de tekst:
UW FRISSE IEUGD IS NEERLANDS VREUGD
kz. TER INHULDIGING VAN SYNE DOORL:HOOGH:WILLEM.V ALS 
STADTHOUDER CAPITEIN ADMIRAEL GENERAEL DER VEREENIGDE
NE= DERLANDEN OP DEN 8 MAART 1766

Geslagen n.a.v. de inhuldiging van Willem V als erfstadhouder op 8 maart 1766.

Willem V, zichzelf noemend Willem Batavus, werd op 8 maart 1748 te ′s Gravenhage geboren als zoon van erfstadhouder Willem IV en Anna van Hannover. Toen hij 3 jaar oud was overleed zijn vader in 1751. Willem Batavus volgde hem op als stadhouder, onder regentschap en opvoeding van zijn moeder en Douwe Sirtema van Grovenstins en vanaf 1759 door de ″dikke″ hertog Lodewijk Ernst van Bunswijk-Wolfenbüttel. Op 8 maart 1766, meerderjarig verklaard, trad hij aan als regerend stadhouder. Ter gelegenheid van de inhuldiging, werd deze zilveren penning vervaardigd. De tien jaar oude Mozart was uitgenodigd en componeerde een quodlibet Gallimathias musicum (KV 32) dat op 11 maart werd uitgevoerd. Op 4 oktober 1767 huwde de prins in Berlijn met Wilhelmina van Pruisen, een nicht van Frederik de Grote, die in 1768 de stadhouderlijke familie bezocht op Het Loo. Met de komst van de Fransen in 1795, kwam een einde aan het stadhouderschap van Willem V (1751-1795).

Vervolg van Loon 388 ; KPK.3136
Fantastisch exemplaar met stempelglans
unc

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - Penning 1788

gewicht 32,10gr. zilver Ø 39mm.
Behoud van het gemenebest en de eensgezindheid daartoe der Gelderse kwartieren.   
door J.H.Schepp

vz. Nijmegen, Zutphen en Veluwe staande rond altaar met Gelderse provinciewapen
VT RVPES IM MOTA MANET.
kz.  REPVB. - AB.INTERITV. - SERVATA. - ORD. D.G.ET.C.Z.C. I - 1788 binnen krans

Vervolg van Loon 776 ; KPK.3663
attractief exemplaar met een mooi patina
pr

385,00 MEXICO - AR proclamation Medal 1788, Mexico City

weight 143,09gr. ; silver 67mm.
Commemorating the Academia de San Carlos de Mexico. By Geronimo A. Gil. Struck 1788.
obv. Draped bust right, wearing a sash and the Order of the Golden Fleece
* CAROLUS * III * HISPANIARUM * ET * INDIARUM * REX * //
MEXICANA * ACADEMIA * FUNDATORI * SUO
rev. The elaborate sepulcher of Carlos III; in exergue, * EXTINCTUS * //
* AMABITUR * IDEM * in two lines (″Although deceased, he is still loved″).
QUI * INGENUAS * * REVOCAVIT * ARTES * (″Who renewed the Liberal Arts″).

The sepulcher of Carlos III is located at The Royal Seat of San Lorenzo de El Escorial, which was built by King Philip II of Spain for several purposes, one being the final resting place of the Kings of Spain. The complex includes a palace, basilica, monastery and library. The Royal Crypt is located beneath the basilica and convent. There are two separate Pantheons containing the remains: The Pantheon of Kings contains the remains of Kings and Queens, who were also mothers of Spanish Kings; and The Pantheon of Infantes is the resting place of other members of the Royal Family. Initially, the remains are taken to one of two decaying chambers (pudridero), where they are placed into a leaden urn and remain for 20 to 30 years. These urns are then interred into the marble sepulchers, or tombs, in either the Pantheon of Kings or the Pantheon of Infantes.

Grove C.137 ; ref. Collection Fonrobert 6398 RR
Minor edge nick. Very rare medal with attractive toning.
good xf

2.450,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - KONINKRIJK HOLLAND - LODEWIJK NAPOLEON, 1806-1810 - Bronzen penning geslagen n.a.v. van de troonbestijging van Lodewijk Napoleon als Koning van Holland

gewicht 60,27gr. ; brons Ø 49mm.

vz. Portret naar rechts, omringd door de tekst;
NAP.LOUIS I. ROI DE HOLLANDE CONN.DE FRANCE.
kz. Gekroond wapen van Lodewijk Napoleon, de Nederlandse leeuw op de borst
van de Franse adelaar, gekruiste scepters en hermelijnen mantel op de achtergrond.

Met het Koninkrijk Holland was het voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Nederlanden, dat zij een koning als heerser kreeg. In grote lijnen komt het gebied van dit koninkrijk overeen met het huidige Nederland. Limburg maakte echter geen deel uit van het koninkrijk Holland, terwijl het huidige Duitse Ost-Friesland er wel toe behoorde. Reeds in 1810 kwam een einde aan dit koninkrijk, en ging het Nederlandse gebied deel uitmaken van het Franse keizerrijk. Na de Slag bij Leipzig, waar de Fransen een nederlaag leden, werden de Fransen uit veel veroverde gebieden verdreven of trokken zij zichzelf terug, zo ook uit Nederland. Dit was reden voor het Haagse driemanschap Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum om Willen Frederik van Oranje-Nassau uit te nodigen om vanuit Engeland naar Nederland terug te komen. Hieraan gaf Willem Frederik gehoor en op 30 november 1813 landde hij in Scheveningen. Hij werd aangesteld als soeverein vorst van de Noordelijke Nederlanden. De terugkeer van Napoleon in 1815, die vervolgens definitief werd verslagen bij Waterloo, was reden voor Willem Frederik om tijdens het Congres van Wenen een groter grondgebied op te eisen als buffer tegen toekomstige dreigingen uit Frankrijk. Hierin werd toegestemd, en hij werd als Willem I koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarvan naast de Noordelijke Nederlanden ook de Zuidelijke Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg deel gingen uitmaken.

Sammlung Julius 1576 ; Nahuys I,3 ; Bramsen 528 R
Prachtige penning met bijzonder mooi portret van 
koning Lodewijk Napoleon in hoog reliëf. Zeldzaam.
pr+

895,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - KONINKRIJK HOLLAND - LODEWIJK NAPOLEON, 1806-1810 - Zilveren penning 1809 m.b.t. het Nut van het Algemeen

gewicht 8,20 gr. ; zilver Ø 34,5mm.
vz. Vrouw in klassiek gewaad zittend naar links met toorts,
daarboven VOOR ALLEN, eronder TOT NUT VAN T ALGEMEEN  H.L.:F
kz. 25 JAREN BESTAAN 18 - 11/16 – 09 binnen krans, daaronder H.LAGEMAN FECIT
ontwerp van  de medailleur H.Lageman.

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen of kortweg Het Nut, werd op 16 november 1784 in de Doopsgezinde pastorie van Edam opgericht. Daarbij speelde Ds.Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806) een voortrekkersrol. Deze sociaal betrokken man was getroffen door de idealen van de Verlichting evenals zijn zoon en mede oprichter Martinus Nieuwenhuyzen (1759-1793). Doel is het welzijn, in de breedste zin van het woord, van de individu en de gemeenschap te bevorderen. Daarbij moet men vooral denken aan onderwijs, cultuur, maatschappelijke discussie, financiële zaken, die onder de lagere bevolking dienden worden bevorderd, zeker in de eerste 150 jaar. Er ontstonden overal ten lande plaatselijke afdelingen en ook werden belangrijke Nutsinstellingen opgericht zoals de Nutsspaarbank (1818), de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen, de Nutsscholen- en volksuniversiteiten. In de 20e eeuw werden de meeste van deze taken overgenomen door de overheid of het bedrijfsleven, maar de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen bestaat nog steeds en is sinds 1981 weer gevestigd te Edam.

ref. Nahuys I,pl.XI,78 ; Slg.Julius 2223 ; Bramsen 928 ; K.P.K.3882 
pr-

175,00 FRANCE - ROUEN - AR jeton 1800

weight 8,69 gr. ; silver Ø 29mm.

obv. Head of Pallas Athene right
rev. SOCIETE LIBRE D EMULATION A ROUEN,
ETABLIE LE VI NOVEMBRE MDCCC.

xf-/vf+

135,00 FRANCE - NAPOLEON I, 1804-1814 - AR Octagonal medal 1810 - Boucherie de Paris

weight 18,19gr. ; silver Ø 34mm.

obv. Laureate head of Napoleon to right, signature ANDRIEU F. below,
around NAPOLEON EMP. ET ROI
rev. Bull butting left, ANDRIEU F. on truncation, COMMERCE DE LA
BOUCHERIE DE PARIS above, SOUS L′ADMINISTRATION DE COMTE
DUBOIS PRÉFET DE POLICE 1810 in exergue

Bramsen 1076 ; Mitchiner 3810
Beautiful medal with patina.
unc-

325,00 FRANCE - GALILAEUS GALILAEI - Uniface Pb medal n.d. (circa 1818)

weight 24,49gr. ; lead Ø 42mm.
designed by Gayrard, produced by Durand
obv. Bust of Galilaeus Galilaei to right  GALILAEUS GALILAEI,
GAYRARD F. below bust.
rev. Plain, with collection number written with ink

Galileo Galilei (15 February 1564 – 8 January 1642) was an Italian polymath. Galileo is a central figure in the transition from natural philosophy to modern science and in the transformation of the scientific Renaissance into a scientific revolution.Galileo studied speed and velocity, gravity and free fall, the principle of relativity, inertia, projectile motion and also worked in applied science and technology, describing the properties of pendulums and ″hydrostatic balances″, inventing the thermoscope and various military compasses, and using the telescope for scientific observations of celestial objects. His contributions to observational astronomy include the telescopic confirmation of the phases of Venus, the discovery of the four largest satellites of Jupiter, the observation of Saturn′s rings (though he could not see them well enough to discern their true nature) and the analysis of sunspots. Known for his work as astronomer, physicist, engineer, philosopher, and mathematician, Galileo has been called the ″father of observational astronomy″, the ″father of modern physics″, the ″father of the scientific method″, and even the ″father of science″.

Some minor rim nicks
vf+

70,00 FRANCE - LOUIS XVIII, 1815-1824 - AR Jeton 1822, Cambrai

weight 13,42gr. ; 30x30mm.
xf-/xf+

135,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - HAARLEM - AR penning 1823 m.b.t. Lourens Jansz.Koster

gewicht 14,68gr. ; zilver Ø 35mm.
Zilveren penning geslagen t.g.v. de uitvinding van de
boekdrukkunst door Laurens Jansz. Coster in 1423.

vz. Graftombe tussen bomen,daaronder gekroond stadswapen van
Haarlem gehouden door twee leeuwen.
kz. Krans met daarbinnen TER EERE VAN LOURENS  JANSZ. KOSTER.
UITVINDER DER BOEKDRUKKUNST DOOR BURGEMEESTER EN
RADEN DER STAD HAARLEM OP HET IV EEUWGETYDE MDCCCXXIII

ref.Dirks 215
pr-

95,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - AE Penning 1834 m.b.t. Gijsbert Karel van Hogendorp

Overlijden van Gijsbert Karel van Hogendorp op 6 augustus 1834
gewicht 74,27gr. ; brons Ø 51,5mm.
vervaardigd bij ′s Rijkz Munt te Utrecht.
vz. Borstbeeld van Gijsbert Karel van Hogendorp driekwart naar rechts,
gekleed in een bontmantel
GIJSBERTKAREL GRAAF VAN HOGENDORP GEB. TE ROTTERDAM
27 OCT.1762 OVERL. TE ′S HAGE5 AUG.1834.
kz. NOVEMBER MDCCCXIII. binnen eikenkrans

Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (Rotterdam, 27 oktober 1762 – Den Haag, 5 augustus 1834) was een Nederlands conservatief politicus, een telg uit het Rotterdamse geslacht Van Hogendorp. In 1813 vormde hij samen met Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum het Driemanschap van 1813. Van Hogendorp was een van de opstellers van de Nederlandse Grondwetten van 1814 en 1815.

Dirks 494 ; HB III-12
pr

125,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - GELDERLAND - Verwerping reglement op het kanaal van Steenenhoek 1858

Staten van Gelderland
gewicht 22,93gr. zilver Ø 43mm.
medailleur: Karel Wiener
vz. Gekroond wapen van Gelderland  EINDELYK ZEGEPRAALT DE GOEDE ZAAK /
* 19 NOVEMBER 1858*
kz. HULDE / AAN DE STATEN / VAN GELDERLAND / WEGENS HET / BILLYK
EN RECHTVAARDIG / AFSTEMMEN EN / VERWERPEN VAN  HET / ONTWERP-
REGLEMENT / OP HET KANAAL / (WATENSCHAP) / VAN / STEENENHOEK

De Linge was al aan het einde van de middeleeuwen afgedamd, maar lopend door het lage en natte Rivierengebied heeft deze rivier altijd heel veel water te verwerken gehad. Dit gold zeker in de herfst en in de winter. Tot in de 19e eeuw is de Linge dan ook een grillige rivier die voor veel wateroverlast zorgde. Het meeste last hiervan hadden de gebieden rondom de uitmonding van de Linge in de Merwede bij Gorinchem. Hier op de grens van Holland en Gelderland is eeuwenlang een strijd gestreden, niet alleen tegen het water, maar ook tegen elkaar. De machtige Diefdijk is hiervan een goed voorbeeld. Deze dwarsdijk is door Holland aangelegd om het overstromingswater vanuit Gelderland te weren. Het rijkere Holland zorgde wat dat betreft goed voor de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden. Het leidde tot veel wateroverlast in de veel armere Gelderse Tielerwaard, en ook de stad Gorinchem stond bij hoog water vaak blank. Nog altijd is het gebied ten oosten van de Diefdijk relatief leeg en onbewoond. De onderlinge strijd heeft lang voorkomen dat afdoende maatregelen werden genomen om de wateroverlast te voorkomen. Een dijkdoorbraak bij Kedichem in 1809 zorgde voor de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De boeren weigerden nog langer om belasting te betalen. Meer dan ooit was er de noodzaak om tot structurele oplossing te komen. De kans hierop was inmiddels toegenomen. De Fransen hadden een centraal gezag ingevoerd en koning Lodewijk Napoleon was gevoelig voor de problemen. Het zou een keerpunt worden in de organisatie van de waterhuishouding rondom de afwatering van de Linge. De oplossing voor de waterproblemen werd gezocht in het verder westwaarts leggen van de Lingemonding. Daar was het waterpeil van de Merwede lager en zou de (natuurlijke) afwatering gemakkelijker en beter plaats kunnen vinden. Gekozen werd voor Hardinxveld en wel bij het punt dat Steenenhoek werd genoemd. Niet alleen lag hier, 10 kilometer ten westen van Gorinchem, de rivierstand wel 75 cm. lager, ook lag het ideaal ten opzichte van de ingrijpend te wijzigen loop van de Merwede beneden Werkendam. In de periode 1818-1819 is vervolgens het Kanaal van Steenenhoek met de hand gegraven. Het kanaal takt af van de Linge en loopt van het noorden van de Gorinchemse binnenstad via de Gorinchemse Kanaalsluis naar het Merwedekanaal, steekt het kanaal over en loopt dan eerst parallel aan de Betuwelijn en later ook de A15 naar het westen, gaat ten noorden langs Boven-Hardinxveld en mondt via de Steenenhoeksche Kanaalsluis en de uitwateringsgeul van het Gemaal Mr.dr. G. Kolff bij deze plaats uit in de Beneden-Merwede. Al spoedig bleek dat de natuurlijke afwatering niet functioneerde zoals men had verwacht en gehoopt. Weer werd er geruime tijd gebakkeleid over hoe dit nu te verbeteren. Een ontwerp-reglement werd in 1858 door de Staten van Gelderland verworpen. Deze penning memoreert die gebeurtenis. Uiteindelijk werd in 1863 een stoomgemaal gerealiseerd bij Steenenhoek.

Dirks 812
pr

165,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - UTRECHT - AE Penning 1864 m.b.t. burgemeester Nicolaas Pieter Jacob Kien

25 jarig ambtsjubileum (1839 - 1864) van Nicolaas Pieter Jacob Kien
als burgemeester van Utrecht

medailleur; David van der Kellen
gewicht 137,38gr. ; brons Ø 65mm.

vz. Borstbeeld van Nicolaas Pieter Jacob Kien naar links
MR. NICOLAAS PIETER JACOB KIEN. Onder het borstbeeld D. VAN DER KELLEN F.
kz. XXI MAART MDCCCXXXIX - DEN BURGEMEESTER VAN UTRECHT ERKENTELIJKHEID GENEGENHEID HULDE - XXI MAART MDCCCLXIV. binnen eikenkrans

Nicolaas Pieter Jacob Kien werd op 19 april 1800 geboren te ′s Hertogenbosch als zoon van Jacob Kien en Elisabeth Hester van Adrichem. Hij stamt uit een geslacht van bestuurders; zijn grootvader Nicolaas Kien was al eerder een aantal keer burgemeester van Utrecht geweest en zijn vader was schepen in ′s Hertogenbosch. Kien studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht, promoveerde in 1825 en vestigde zich in Utrecht als advocaat. Met een onderbreking in 1831, waarin hij als kapitein van de schutterij deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht, vervulde hij diverse publieke functies; lid van het kiescollege (1829), wethouder van Utrecht (1838), burgemeester van Utrecht (1839-1878), Lid van de Tweede Kamer (1845-1848), lid van de Provinciale Staten (1850), lid van de Tweede Kamer (1858-1875). Hij bleef zijn gehele leven ongehuwd en het was opmerkelijk dat hij carrière maakte want men zag hem vaak de zusters van betaalde liefde bezoeken, waardoor zijn reputatie niet vlekkeloos was. Ondanks al zijn werkzaamheden was hij bijna veertig jaar burgemeester van de stad Utrecht. In die jaren gold hij als een conservatief regent; hij was eigenzinnig, heerszuchtig en niet geliefd bij het volk. Onder zijn leiding zijn er veel oude stadsmuren en -poorten gesloopt. Velen zagen hem graag vertrekken en het is tekenend dat er naar Kien in de stad geen straat of plein vernoemd is. Hij overleed te Laken op 17 juli 1879.

Zwierzina 4
pr

125,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - STAD AMSTERDAM - NEDERLANDSCH GYMNASTIEK VERBOND - Verguld bronzen penning 1883

gewicht 18,01gr. ; verguld brons Ø 40,5mm.
medailleur: Jacob Samuel Cohen Elion

vz. Gekroonde Nederlandse leeuw met geheven zwaard en pijlenbundel naar
links binnen een spiegelend rond veld. In de gematteerde buitenrand de tekst:
NEDERLANDSCH GYMNASTIEK VERBOND
kz. Gekroond wapenschild van Amsterdam binnen een spiegelend rond veld.
In de gematteerde buitenrand de tekst:
13de UITVOERING 5 AUGUSTUS 1883 AMSTERDAM

De medailleur Jacob Samuel Cohen Elion werd geboren op 22 augustus 1840 te Amsterdam als zoon van de graveur en medailleur Samuel Jacob Cohen Elion. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en studeerde aan de Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam. Hij heeft vele penningen en medailles vervaardigd in de periode 1865-1893 met talloze onderwerpen. Hij overleed op 20 februari 1893 te Amsterdam.

ref. coll. Amsterdam Museum no.PA2033 (ex.collectie W.J.R. Dreesmann). Zeldzaam.
pr/unc

175,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - WILLEM III, 1849-1890 - AR penning 1890 n.a.v. het overlijden van Willem III

gewicht 59,81gr. ; zilver Ø 53mm.
door C.J.Begeer
Geslagen n.a.v. het overlijden van koning Willem III op 23 november 1890.

vz. Borstbeeld van koning Willem III in admiraalsuniform naar rechts 
WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN G.H.V.L., achter portret C.J.Begeer
kz. GEBOREN 19 FEBR.1817 OVERLEDEN 23 NOV.1890 tussen palmtak en
papaverstengels, eronder vlaswiek omgeven door een lauwerkrans

gewicht 59,81gr. ; zilver Ø 53mm.  
Zwierzina 916 (aldaar in brons en verguld brons)
pr

195,00 NEDERLAND (NETHERLAND KINGDOM) - WILHELINA, 1890-1948 - Inhuldigingspenning 1898

gewicht 7,02gr. ;  koper Ø 24mm.
vz. Gekroond portret van koningin Wilhelmina naar links, daaronder een ster.
Rondom de tekst; WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN
kz. Oranjetak met rechts daarvan de tekst;
TE AMSTERDAM INGEHULDIGD 6 SEPTEMBER 1898
unc

25,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - JULIANA, 1949-1980 - AR Penning 1962 “zilveren huwelijk”

gewicht 14,86 ; zilver Ø 33 (inclusief rand)

vz. Portretten van Juliana en bernhard naar rechts. Rondom te tekst;
JULIANA•KONINGIN•BERHARD•PRINS•DER•NEDERLANDEN•
kz. Gekroond JB-monogram , links 7 januari, onder 1937 / 1962

Geslagen t.g.v. het zilveren huwelijk van koningin Juliana &
prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld (1937-1962)

pr/unc

15,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - 10 JAAR HUWELIJK WILLEM ALEXANDER & MAXIMA ZORREGUETA - AR Penning 2012

Zilveren penning geslagen t.g.v. 10 jaar huwelijk met Maxima Zorregueta
gewicht 16,40 gr. ; zilver 925/1000 Ø 30mm.
proof

20,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid