Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Penningen > Historiepenningen
< Terug

NETHERLANDS - WEST-FRIESLAND - AR Penning z.j. (1596) m.b.t. de hervatting van de Zeehandel

Republiek, 1581 - 1795
ongesigneerd, gewicht 54,33gr. ; zilver Ø 48mm.
vz. Neptunes met drietand beweegt zich op een zeemonster over het water, een havenstad met schepen op de achtergrond, erboven een wolk met de Hebreeuwse tekst “Jehova”, het geheel binnen een parelcirkel. In de buitenrand een rozet, gevolgd door de tekst SIDERE•PROFICIANT•DEXTRO•NEPTVNIA•REGNA (vertaald: moge het koninkrijk van Neptunus onder een gunstig gesternte welvaren)
kz. Het gekroonde wapenschild van West-Friesland gehouden door twee leeuwen, met in de binnencirkel de tekst INSIGNIA FRISIÆ CIS RHENANÆ en roosje (vertaal: wapenschilden van het binnenrijnse Friesland), in de buitenrand de wapenschilden van de zeven West-Friese steden met daartussen de stadsnamen op opengevouwde boekrollen: ALCKMAER-HOORN-ENCKHVSEN-MEDENBLICK-EDAM-MONICEDAM-PVRMERENT

Deze  penning is in de regel geslagen op een veel lager gewicht van rond de 29 gram, zoals de exemplaren in de Zaar collection en de Adam collection. Dit exemplaar is geslagen op bijna het dubbele gewicht daarvan, een piedfort. zfr/pr met een mooi patina. Hoogst zeldzaam.

The Dutch Republic. Holland. 1596. Medal (Silver, 48mm, 54,33gr.), on the reopening of Dutch maritime commerce; by an unknown engraver. Rosette SIDERE•PROFICIANT•DEXTRO•NEPTVNIA•REGNA (= may the Kingdom of Neptune prosper under fortunate stars) Name of Jehovah in clouds over a scene of shipping, with Neptune riding a sea-monster to left in the foreground. Rev. INSIGNIA FRISIÆ CIS RHENANÆ (= the arms of Frisia on this side of the Rhine) Crowned shield with lion supporters bearing the arms of Frisia; around, shields bearing the arms of the cities of Alkmaer, Hoorn, Enckhusen, Medenblick, Edam, Monicedam and Purmerent (each accompanied by the name on an open scroll).

This medal, as catalogued by Betts, is taken to be a precursor for “the Dutch colonies in India, Brazil and St. Thomas” In most cases this medal is struck on a weight of about 29 gram, as in the Zaar collection and the Adam collection. This piece is struck on nearly the double weight of that, a piedfort. vf/xf with a wonderful toning. Extremely rare.

van Loon I, pag.488-489 ; K.P.K.402 ; cf. Betts 16 ; cf. Nomos auction 12, 22 may 2016, lot.255 (good vf  CHF 9000 + 20%) ; cf. Zaar Collection, Classical Numismatic Group 87, 18 may 2011, no.2179 ; cf. Adam collection, Heritage, 9-14 january 2013, lot 3560 (nearly vf  $ 11.750)

14.500,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - GELDERLAND - AR Penning 1619 m.b.t. Synode van Dordrecht

gewicht 58,87gr. ; zilver 57mm.
door J.Wijntgens, muntmeester aan de Munt van Gelderland.
vz. Wijnpers en wijngaard onder hand met druiventros uit Jehovah-wolken
EST A PRESSURA LARGIOR ET MELIOR 16 lelie 19  
(vertaald “Het is na de verdrukking overvloediger en beter” 
kz. Vos loopt uitdagend voor het hol van de leeuw  QVIA ME VESTIGIA TERRENT I lelie W  
(“om dat mij de voetstappen afschrikken”, de letters I W staan voor Iohan Wijntgens)
van Loon II,pag.111
pr


Aan voorzijde allegorie dat wijn beter is dan uitgeperste druif ; aan de keerzijde brutale vos die voor het hol van de leeuw langs loopt. De remonstrantse predikant Jan Uytenbogaard stond aanvankelijk in hoog aanzien bij prins Maurits en vergezelde hem tijdens militaire expedities. Ook was hij een boezemvriend van Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van de Staten-Generaal, die politiek echter tegenover Maurits kwam te staan. Johan van Oldenbarnevelt werd op last van Maurits, tijdens een politiek proces, wegens landverraad ter dood veroordeeld en op 13 mei 1619 op het Binnenhof te Den Haag onthoofd. Als boezemvriend van Johan van Oldenbarnevelt kwam Jan Uytenbogaard daarmee ongewild in het vijandelijk kamp te zitten tegenover de Oranjes. Hij vluchtte naar Antwerpen, alwaar hij bescherming genoot van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Uytenbogaard weigerde tijdens zijn proces te verschijnen en hij werd bij afwezigheid veroordeeld. Al zijn Nederlandse goederen werden verbeurt verklaard. Johan Wijntgens, muntmeester van Gelderland, memoreerde deze gebeurtenis met de vervaardiging van deze penning.

The Dutch Republic. Gelders. Medal (Silver, 58mm, 58,87g), on the refusal of the Remonstrant Minister Johannes Uytenbogaert to appear before the Synod of Dordrecht; by Johan Wyntgens, mintmaster in Gelders, 1619. EST A PRESSURA LARGIOR ET MELIOR 16 19 (=the more it is pressed, the more abundant and better it is) Large bunch of grapes held by a hand extended from clouds enclosing the name of Jehovah in rays; on the left, wine press from which wine pours into a basin; on the right, a vineyard. Rev. QVIA ME VESTIGA TERRENT I W (=it is the remains that terrify me), followed by the engraver initials. Fox walking to the right, before a cavern, in which a lion reclines amidst bones and an animal skull, and towards which hoof prints lead but do not come out. Van Loon II, pp. 111-113. A remarkably attractive medal, replete with allegorical symbolism. Beautifully toned, a superb example. Extremely fine.

Johannes Uytenbogaert (1557-1644) was a prominent religious figure during the early Dutch Republic. He helped to found the Remonstrant movement of the Reformed Dutch Church, which was in opposition to Maurice of Orange and the orthodox Calvinists. This led to his conviction by the Synod of Dordrecht in 1618 - he did not appear at the trial but fled the country. He lived in exile in Antwerp and Rouen until the death of Maurice in April 1625, when he was able to return in 1626; he continued to preach until his own death in 1644. This medal commemorates his refusal to attend the Synod: the obverse symbolizes the fact that the pressure put on him resulted in even finer discourse, while the reverse implies that Uytenbogaert was much too wise to accede to the invitation to attend the Synod, since he would have surely been convicted there (which, in fact, he was) and probably executed (as was the great Dutch patriot Johan von Oldenbarnevelt, another opponent of Maurice).

4.750,00 NETHERLANDS - BRABANT - BERGEN OP ZOOM - Zilveren penning 1622 m.b.t. ontzet van Bergen op Zoom

gewicht 52,34gr. ; zilver Ø 55mm.
Bergen op Zoom ontzet door prins Maurits van Oranje-Nassau op 22 oktober 1622
door W. van Bylaer   
vz. Zicht op de fortificaties van de stad Bergen op Zoom in vogelvlucht, daarboven
in cartouche de tekst  BERGEN•OP•ZOOM HISP•FVG•2•OCTB •ANNO•1622•
kz. Allerlei wapentuig en militaire attributen  HOSTIBVSxMAVRITIOxDVCExFVGATISx
IEHOVAExVICTORIA• bloem •

van Loon II,149,2;JMP.1953,46 R
pr

2.850,00 ENGLAND - CHARLES II, 1660-1685 - Departure from Scheveningen 24 May 1660

gewicht 77,4gr. ; gegoten en gedreven zilver Ø 70mm.
Plaquettepenning vervaardigd n.a..v. het vertrek van de
Engelse koning Charles II uit Scheveningen op 24 mei 1660.
vz. Geharnaste buste van Charles II naar rechts 
CAROLUS.II.D:G·MAGNAE.BRIT.FRA.ET.HIB.REX
kz. Zicht op vertrek van Engelse vloot uit Scheveningen,
daarboven engel met vaandel “SOLI DEO GLORIA”
(vertaald : Alleen aan God de eer) en spelend op klaroen 
+ IN NOMINE MEO EXALTABITUR CORNU EIUS· PSAL·89·
(vertaald : Zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden), op schelp de tekst 
“S.M. is uit Hollant van Scheveling afgevaren naer sijn Coninerijken A° 1660 Juni 2”
van Loon II 481/462.2 ; Eimer 210 ; Frederiks 16/16b1 ; Med.Ill. I 455.44 ; Nav.Med.42
pr


Charles II werd op 29 mei 1630 geboren als tweede zoon van de Engelse koning Charles I (1625-1649) en Henriëtta Maria van Frankrijk. In 1637 ontstond er een conflict met de Schotten. De benodigde gelden om de Schotten te kunnen bestrijden werden hem door het parlement echter niet verleend. Hierdoor kwam hij tevens in conflict met de parlementariërs, hetgeen in 1643 uitmondde in een burgeroorlog tussen Republikeinen en Royalisten. Na jarenlange strijd werd Charles in 1647 gevangen genomen. Tijdens een showproces door een illegaal parlement werd hij veroordeeld wegens hoogverraad. Op 30 januari 1649 werd hij onthoofd. Niet in de laatste plaats door invloed van de leider van de Republikeinen, Oliver Cromwell. Zijn zoon Charles was in 1646 al gevlucht naar Frankrijk. Ook verbleef hij regelmatig in s’Gravenhage. Zijn zus Maria was immers met stadhouder Willem II gehuwd. Na de dood van zijn vader werd hij in 1649 officieel tot koning van Engeland uitgeroepen, als Charles II, maar de uiteindelijk macht lag bij Oliver Cromwell. In 1651 deed hij vanuit Frankrijk een aanval op Engeland, om zijn troon in macht te herstellen. In de slag bij Worchester werd hij echter verslagen en moest hij weer vluchten. Thans vestigde hij zich o.a. enkele jaren in Brugge (1656-1658) en was daar actief lid van diverse schuttersgilden. Oliver Cromwell werd na zijn overlijden in 1658 opgevolgd door zijn onervaren zoon Richard Cromwell. Dit was geen succes en in 1660 werd de verbannen koning Charles II teruggeroepen door het Engelse parlement om de regering weer over te nemen. Zijn koningschap werd dus in ere hersteld. Zijn terugtocht ondernam hij op 24 mei 1660 vanuit Scheveningen. 
Pieter van Abeele heeft deze historische gebeurtenis vastgelegd op deze plaquettepenning. Vreemd genoeg vermeld hij 2 juni als vertrekdatum, maar geschiedschijving verteld ons dat het vertrek op 24 mei plaats vond. 

De regering van Charles II (1660-1685) kende vele tegenslagen en was zeker geen onverdeeld succes.Er was voortdurend een tekort aan geld, er werden twee oorlogen uitgevochten met de Republiek der Zeven Provinciën, waarbij een deel van de Engelse vloot werd vernietigd ( Tocht naar Chatham door Michiel de Ruyter in 1667 ), in 1665 brak de pest uit, in 1666 werd een groot deel van Londen verwoest tijdens de Grote Brand. Charles II stierf op 6 februari 1685 aan een beroerte en werd opgevolgd door zijn katholieke broer James II.


On 4 April 1660, Charles II issued the Declaration of Breda, in which he made several promisis in relation to the reclamation of the crown of England. Monck organized the Convention Parliament. which met for the first time on 25 April. On 8 May it proclaimed that King Charles had been the lawful monarch since the execution of Charles I on 30 January 1649. “Constitutionally”, it was as if the last nineteen years had never happened. Charles returned from his exile, leaving the Hague on 23 May, departing at Scheveningen on 24 May and landing at Dover on 25 May. He entered London on 29 May, his birthday. To celebrate his return to his Parliament, 29 May was made a public holiday, popularly known as Oak Apple Day. He was crowned at Westminster Abbey on 23 April 1661.

The medailleur Pieter van Abeele mentions 2 June as the day of depature from Scheveningen, however this is not was history tells us. He left Scheveningen at 24 May.

4.950,00 FRANCE - LOUIS XIV - AR Medal n.d. (circa 1660)

Louis XIV, 1643 - 1705
weight 7,73gr. ; silver Ø 28,5mm.
This medal was probably produced at occasion of the marriage (1660) 
of Louis XIV with Marie Theresia of Austria.
obv. Laurated and draped bust right  LVD.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX.
rev. Draped bust of Marie Theresia with necklace right
MAR.THER.D.G.FR.ET.NA.REG.
Very attractive medal with nice toning.
vf/xf

175,00 NEDERLAND - STAD GRONINGEN - AR Penning m.b.t. Ontzet in 1672

Belegering van Groningen door de bisschoppen van Keulen en Münster
gewicht 63,25gr. ; zilver Ø 58mm.

In het Rampjaar 1672 werd de stad Groningen aangevallen door de troepen van de
bisschop van Münster, Bernhard van Gaalen. Vanwege de bombardementen op de
stad zou deze de bijnaam krijgen van ″Bommen Berend″. Groningen wist de
wekenlange belegering te doorstaan, waarna het leger van de bisschop zich terugtrok.

vz. Zicht op de belegerde stad Groningen,waarop bommen vallen en met belegerings-
stellingen op voorgrond DEI•VIRTVTE•PROCERVM•ET•CIVIVM•CONCORDIA•
DVCIS•ET• PROPVGNANTIVM•FORTITVDINE•RESP•SERVATA en roosje
kz. GRONINGA • A COLONIENSE • ET • MONASTERIENSI • EPISCOPIS • IX •
IVLII • OBSESSA • ET • DG•XVII • AVGVST • LIBERATA • CONSVLIBVS • •IOH•A•IVLSINGA•HENR•CLVIVINGE•SICCONE•EECK•••W•AB•ACKEMA•
SENATORIBVS• LVD•CONDERS•••IOH•ISBRANTS•BERN•GRVIS••G•D•
MEPSCHE•AND•LVDOLPHIII•M•ALTINGII•FRAN•IVNIO••WAR•EMMEN•H•
MVNTINGII••S•GICKINGA•A•BARLINCHOF•S•WICHEL•M D C•LXXII

Op deze penning worden de namen vermeld van de Burgemeesters van Groningen:
Jan van Julsinga, Hendrink van Cluivingen, Sicco Eeck en Willem van Achema,
alsmede van de schepenen der stad: Lodewijk Conders, Johan Isbrants, Bernard Gruis,
Gerard van Mepsche, Andries Ludolfi, Menso Altingh, Frans Junius, Warnar Emmen,
Hendrik Munting, Scato Gockinga, Abraham Barlinghof en Simon Wichel.

Van Loon III, pag.99-100
Enkele kleine randtikjes, doch zeer attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr/pr

985,00 NETHERLANDS - HOLLAND - ROTTERDAM - AR Penning 1683

Overlijden van Geraardt Brandt de Jonge, 21 december 1683
gewicht 46,58gr. ; zilver Ø 50mm.
vz. Borstbeeld van Geeraardt Brandt de Jonge naar rechts  GEERAARDT
BRANDT DE JONGE G. VI APR. MDCLVII. O. XXI DEC. MDCLXXXIII
kz. Zicht op de stad Rotterdam  O LICHT VOL GEEST,O GEEST VOL VIER,
WAT STAAT UW ONDERGANG ONS DIER.

Geraardt Brandt de Jonge was remonstrants predikant te Rotterdam. Hij was een belangrijke schrijver van Nederlandse kerkelijke geschiedenis,maar schreef daarnaast ook over het levensverhaal van Michiel Adriaansz.de Ruyter. 

Geraardt Brandt de Jonge was Arminian preacher in Rotterdam. He was an important writer of Dutch religious history, but also wrote about the life story
of Michael Adriaansz.de Ruyter.

van Loon III,187/177 ; KPK.1330 R
pr, mooi patina

1.750,00 NETHERLANDS - NAMEN - AR Penning 1695

Beleg en herinname van Namen door Willem III in 1695
Sieg and recapture of Namur by William III in 1695

gewicht 35,71gr. ; zilver Ø 45mm.
door G.Hautsch
vz. Hercules met de medaillons van koning-stadhouder Willem III van Oranje-Nassau
en hertog Maximiliaan Emmanuel von Bayern PROPVGNATORIBVS ORBIS,
in de afsnede TESTANTVR FACTA TRIVMPH·
kz.Zicht op de stad Namen met haar fortificaties  NON AVRO,VIRTVTE DVCVM,
in de afsnede NAMVRCVM RECEPTVM MDCVC,
met randschrift  : REX ANGLVS FVSO GAVDENT BAVARVSQVE NAMVRCO·

Het beleg van Namen in 1695 was het tweede beleg van de stad in de Negenjarige Oorlog. Op 30 juni 1692 hadden Franse troepen onder bevel van de maarschalk van Luxemburg de stad ingenomen. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk was bij deze aanval in de Zuidelijke Nederlanden aanwezig. Menno van Coehoorn had de verdedigingswerken verbeterd en de citadel verstrekt, maar dit was niet voldoende gebleken. Onmiddellijk na de verovering had Vauban nog verdere perfectioneringen aangebracht. Namen was zo de belangrijkste verstreking in de Zuidelijke Nederlanden geworden. Drie jaar later deed de Liga van Augsburg een poging om Namen terug in te nemen. Op 2 juli 1695 sloegen de coalitietroepen het beleg van stad en citadel, aangevoerd door koning-stadhouder Willem III van Oranje-Nassau en hertog Maximilian II Emanuel von Bayern, landvoogd van de Spaanse Nederlanden. Op 3 augustus bood maarschalk Louis François de Boufflers aan de stad over te geven, mits hij een staakt-het-vuren van zes dagen kreeg en zich volledig in de citadel mocht terugtrekken. De belegeraars gingen daarop in, sloten een verdrag af en bezegelden het met de uitwisseling van gijzelaars. Het verdrag werd uitgevoerd en de gijzelaars vrijgelaten, waarna de gevechten hernamen. De maarschalk van Villeroy, pas aangesteld als bevelvoerder van Lodewijks Armée de Flandre, deed een poging om de geallieerden af te leiden door Brussel te bombarderen. Deze operatie had niet het gehoopte effect. Het leger van Villeroy bleek vervolgens niet in staat de omsingeling te doorbreken. Op 5 september 1695 gaf Boufflers zich over. Hij had 8.000 van zijn 13.000 manschappen verloren. De geallieerden telden 12.000 slachtoffers.

van Loon IV 143/203.1;Med.Ill.139.395 R
zfr+

1.150,00 NETHERLANDS - AMSTERDAM - AR Penning 1696 n.a.v. de Aansprekersoproer

Het bijleggen van de onlusten na een groot oproer te Amsterdam.
gewicht 25,31gr. ; zilver Ø 39mm.
door F. Boskam
vz. Neptunes in zeewagen naar rechts getrokken door twee paarden,bestraft de wind
MOTOS•PRAESTAT• COMPONERE•FLUCTUS
kz. IJsvogelnest op een kalme zee,daarboven tekst : HALCIONIEUS•REDUCTIS
SENATUS•AMSTELOD•CIVIBUS•SUIS•HOC ANTIQUA•VIRTUTIS SPECTATAEQ•
FIDEI PRAEMIUM•LARGITUR , in afsnede MDCXCVI  •BOSKAM•F•
van Loon IV,pag.161,2 ; Julius 441
Licht bewerkte velden. Mooi patina.
zfr+

225,00 NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - AR penning 1697 m.b.t. de Vrede van Rijswijk

MUIDEN
gewicht 2,75gr. ; zilvert Ø 20,5mm.
vz. Brandend altaar met wapentuig in vuur 
DE VREEDE TOT  RYSWYK GESLOOTEN
kz. Caritas reikt hand aan moeder met kind
DE BARMHERTIGHEYD ROEMT TEGEN HET OORDEEL 
Coll.le Maistre 344;v.Loon IV,190.2
zfr/pr

95,00 SWEDEN - AE Medal nd. (1734)

Frederik, 1720 - 1751
weight 14,43gr. ; copper 32mm.
made by Von Hedlinger.
obv. Three shield of the Swedish, Goten and Wenden, composed
around polar star with rays and three crowns between 
*SPLENDOREM  SPLENDOR ADAVGET 
rev. SIGLAE• / EXPLICATAE• / F• FILIVS• F• FRATER• / N• NEPOS• E•
ELECTVS• / C• CORONATVS• / M• MORS NATVRALIS / M• VIOLENTA•
cf. Felder 107
Almost uncirculated lustrous medal. Rare.
xf/unc

395,00 NETHERLANDS - HAARLEM - AR Penning 1740 m.b.t. uitvinding boekdrukkunst

HAARLEM
gewicht 18,54gr. ; zilver Ø 36mm.
Penning ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van
de uitvinding van de boekdrukkunst, Haarlem 1740.
door G.Marshoorn
kz: Borstbeeld van Laurens Janszoon Coster naar links
LAUR.COSTERUS JANIF.SEN.HARL.TYP.INV,
onder het borstbeeld de tekst G.MARSHOORN HARL.FEC.
kz. Boekdrukpers met op de voorgrond het boek Spiegel der
Behoudenisse INV.1428.PERVULG.1440.HIJUB.1740.,
in de afsnede TYPOGRAPH / HARLEMI / G.M.
vervolg van Loon 144
kleine randtikjes
pr-/zfr+

150,00 NETHERLANDS - HOLLAND - AR Penning 1747

Bezoek van stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau aan Haarlem op 12 mei 1747
door G.Marshoorn
gewicht 9,25gr. ; zilver Ø 33mm.
vz. Buste van Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) naar rechts
W.C.H.F.PR.VAN ORANJE EN NASSAU., onder borstbeeld G.MARSHOORN.
kz.  Gekroond stadswapen van Haarlem gehouden door twee leeuwen, daaronder
de tekst  VOOR HAARLEMS BURGERY.DIE FRIZO.VRY EN BLY.STADHOUDER
VAN ONS LAND.ONTVING MET HART IN HAND ,datum, G.M. en P.M.
Deze penning werd uitgereikt aan leden van de Haarlemse Schutterij. Dit als dank voor
het feit dat de schutterij de stadhouder hadden binnengehaald, voor hem had geparadeerd
en hem uitgeleide hadden gedaan.   
Vervolg van Loon 249 ; KPK.2799
prachtexemplaar met een mooi patina
pr

295,00 NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - AR penning 1747 m.b.t. stadhouder Willem IV

STAD AMSTERDAM
t.g.v. de tocht die Willem IV van Oranje-Nassau maakte door de stad
Amsterdam na zijn verheffing tot erfstadhouder. Deze penningen werden
als dank uitgereikt aan de burgerwacht, die de stadhouder had begeleid.
Ø 32mm. ; zilver 9,53 gram
vervolg van Loon 250 ; KPK.2700
zfr

125,00 NEDERLANDEN - AE Penning z.j (1747)

NEDERLANDEN
Willem IV van Oranje-Nassau, stadhouder der Nederlande, 1747 - 1751
gewicht 19,94gr. Ø 41mm.
Deze penning werd geslagen naar aanleiding van zijn verheffing tot
erfstadhouder van de Republiek der Zevene Verenigde provinciën in 1747.
vz. Bustes van Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) en zijn vrouw
Anna van Engeland naar rechts  W•C•H•F•PRINC•AVR•ET• ANNA• MAG•BRIT:
kz. Generaliteitswapen omringd door de wapens van de zeven verenigde provinciën  STADHOULDER•ADMIRAAL&KAPITEYN•GENERAAL•VAN: 7 PROVINTIEN
van Loon 232 ; KPK.2771 ; Wurzb.9800
pr

185,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN - Zilveren penning 1748

De Republiek der Zeven Verenigde Provinciën - Stadhouder Willem IV, 1747 - 1751
gewicht 16,09gr. ; verguld zilver b37 x h41mm.
Geslagen t.g.v. de geboorte van erfprins Willem V op 8 maart 1748. 
Verguld zilveren ster met draagoog vervaardigd door Martin Holzhey
vz. Bustes van stadhouder Willem IV en prinses Anna van Hannover naar rechts
W.C.H.FRISO ET ANNA D.G.ARAVS.ET  NASS. PRINC 
kz. Engel met kind op wolk n.l.  TANDEM EXORATVS DEDIT
NATVS ANNA.LIB.IVBEL.D.VIII.MART.
ref. Vervolg van Loon 255 R
pr

625,00 NEDERLAND - FRIESLAND - AR Steden- of landdagpenning 1765

Ter ere van prinses Carolina van Nassau-Weilburg, geboren pinses van Oranje-Nassau
gewicht 16,19gr. ; zilver Ø 38mm.
Stempels vervaardigd door medailleur Johan George Holtzhey (1726-1808).
vz. Beeltenis van Carolina in rijkelijk versierde jurk en mantel naar links, daaronder
I.G.HOLTZHEY.FEC, rondom CAROLINA D.G.PR.NASS WEILB.NAT.PR.AVR.NASS
kz. Gekroond samengesteld wapenschild van Nassau-Weilburg en Nassau-Oranje,
omgeven door een keten met de wapens van de elf stemhebbende steden van de
provincie Friesland, gedekt door een vrijheidshoed, daarboven 1765

Wilhelmina Carolina van Oranje-Nassau werd op 28 februari 1743 te Leeuwarden geboren, als dochter van stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau en prinses Anna van Hannover. Ze was een oudere zuster van Willem Batavus van Oranje-Nassau, de latere stadhouder Willem V. Ze huwde op 5 maart 1760 met prins Karl Christian von Nassau-Weilburg. Het jonge paar vestigde zich te ’s Gravenhage, alwaar ze een paleisje lieten bouwen (thans de Koninklijke Schouwburg). Ze kregen 15 kinderen, onder wie Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg. Hij was vorst van Nassau (1788-1816) en het huidige Luxemburgse vorstenhuis stamt rechtstreek van hem af. Emma van Waldeck-Pyrmont, gehuwd met koning Willem III, was een achter-achter-kleindochter van Carolina. Daarmee is Carolina een directe voorouder van koning Willem Alexander. En niet alleen van hem, maar ook de huidige Britse koningin Elizabeth II, de Spaanse koning Felipe VI, de Noorse koning Harald V, de Belgische koning Filip, de Luxemburgse groothertog Hendrik en de Zweedse koning Karel XVI Gustaaf stammen van Carolina af. Zij stierf op 5 maart 1787 te Kirchheimbolanden. Haar banden met Friesland waren zeer sterk en zij bezat ook een eigen buitenplaats te Oranjewoud, Carolineburg genaamd

Vervolg van Loon pl.XXXIV, 377 (pag.419) ; K.P.K.3106 RR
Attractieve penning met een mooi patina.
zfr/pr à pr-

850,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE PROVINCIËN - Zilveren penning 1766

Inhuldiging van Willem V als erfstadhouder op 8 maart 1766
gewicht 6,10gr. ; zilver Ø 27mm. 
vz. Hollandse tuin met Nederlandse maagd,leeuw en oranjeboom, links naar binnen
tredende Willem de Vijfde   UW FRISSE IEUGD IS NEERLANDS VREUGD
kz. TER INHULDIGING VAN SYNE DOORL:HOOGH:WILLEM.V ALS
STADTHOUDER CAPITEIN ADMIRAEL GENERAEL DER VEREENIGDE
NE= DERLANDEN OP DEN 8 MAART

Willem V, zichzelf noemend Willem Batavus, werd op 8 maart 1748 te ′s Gravenhage geboren als zoon van erfstadhouder Willem IV en Anna van Hannover. Toen hij 3 jaar oud was overleed zijn vader in 1751. Willem Batavus volgde hem op als stadhouder, onder regentschap en opvoeding van zijn moeder en Douwe Sirtema van Grovenstins en vanaf 1759 door de ″dikke″ hertog Lodewijk Ernst van Bunswijk-Wolfenbüttel. Op 8 maart 1766, meerderjarig verklaard, trad hij aan als regerend stadhouder. Ter gelegenheid van de inhuldiging, werd deze zilveren penning vervaardigd. De tien jaar oude Mozart was uitgenodigd en componeerde een quodlibet Gallimathias musicum (KV 32) dat op 11 maart werd uitgevoerd. Op 4 oktober 1767 huwde de prins in Berlijn met Wilhelmina van Pruisen, een nicht van Frederik de Grote, die in 1768 de stadhouderlijke familie bezocht op Het Loo. Met de komst van de Fransen in 1795, kwam een einde aan het stadhouderschap van Willem V (1751-1795).

Vervolg van Loon 388 ; KPK.3136
Fantastisch exemplaar met stempelglans
unc-

225,00 NETHERLANDS - GELDERLAND - Penning 1788

Republiek, 1581 - 1795
gewicht 32,10gr. zilver Ø 39mm.
Behoud van het gemenebest en de eensgezindheid daartoe der Gelderse kwartieren.   
door J.H.Schepp
vz. Nijmegen, Zutphen en Veluwe staande rond altaar met Gelderse provinciewapen
VT RVPES IM MOTA MANET.
kz.  REPVB. - AB.INTERITV. - SERVATA. - ORD. D.G.ET.C.Z.C. I - 1788 binnen krans
Vervolg van Loon 776 ; KPK.3663
attractief exemplaar met een mooi patina
pr

385,00 MEXICO - AR proclamation Medal 1788, Mexico City

MEXICO, colonial
weight 143,09gr. ; silver 67mm.
Commemorating the Academia de San Carlos de Mexico. By Geronimo A. Gil. Struck 1788.
obv. Draped bust right, wearing a sash and the Order of the Golden Fleece
* CAROLUS * III * HISPANIARUM * ET * INDIARUM * REX * //
MEXICANA * ACADEMIA * FUNDATORI * SUO
rev. The elaborate sepulcher of Carlos III; in exergue, * EXTINCTUS * //
* AMABITUR * IDEM * in two lines (″Although deceased, he is still loved″).
QUI * INGENUAS * * REVOCAVIT * ARTES * (″Who renewed the Liberal Arts″).

The sepulcher of Carlos III is located at The Royal Seat of San Lorenzo de El Escorial, which was built by King Philip II of Spain for several purposes, one being the final resting place of the Kings of Spain. The complex includes a palace, basilica, monastery and library. The Royal Crypt is located beneath the basilica and convent. There are two separate Pantheons containing the remains: The Pantheon of Kings contains the remains of Kings and Queens, who were also mothers of Spanish Kings; and The Pantheon of Infantes is the resting place of other members of the Royal Family. Initially, the remains are taken to one of two decaying chambers (pudridero), where they are placed into a leaden urn and remain for 20 to 30 years. These urns are then interred into the marble sepulchers, or tombs, in either the Pantheon of Kings or the Pantheon of Infantes.

Grove C.137 ; ref. Collection Fonrobert 6398 RR
Minor edge nick. Very rare medal with attractive toning.
good xf

2.450,00 NETHERLANDS - KONINKRIJK HOLLAND - LOUIS NAPOLEON - Bronzen penning geslagen n.a.v. van de troonbestijging van Lodewijk Napoleon als Koning van Holland

Lodewijk Napoleon, 1806 - 1810
gewicht 60,27gr. ; brons Ø 49mm.
vz. Portret naar rechts  NAP.LOUIS I. ROI DE HOLLANDE CONN.DE FRANCE.
kz. Gekroond wapen van Lodewijk Napoleon, de Nederlandse leeuw op de borst
van de Franse adelaar, gekruiste scepters en hermelijnen mantel op de achtergrond.

Met het Koninkrijk Holland was het voor de eerste keer in de geschiedenis van de
Verenigde Nederlanden, dat zij een koning als heerser kreeg. In grote lijnen komt
het gebied van dit koninkrijk overeen met het huidige Nederland, maar dan zonder
het Duitse Ost-Friesland.
Sammlung Julius 1576 ; Nahuys I,3 ; Bramsen 528 R
Prachtige penning met bijzonder mooi portret van 
koning Lodewijk Napoleon in hoog reliëf. Zeldzaam.
pr+

995,00 NEDERLAND - penning 1809 m.b.t. het Nut van het Algemeen

KONINKRIJK HOLLAND
geslagen ten tijde van Lodewijk Napoleon (1806-1810)
gewicht 8,20 gr. ; zilver Ø 34,5mm.
vz. Vrouw in klassiek gewaad zittend naar links met toorts,
daarboven VOOR ALLEN, eronder TOT NUT VAN T ALGEMEEN  H.L.:F
kz. 25 JAREN BESTAAN 18 - 11/16 – 09 binnen krans, daaronder H.LAGEMAN FECIT
ontwerp van  de medailleur H.Lageman.

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen of kortweg Het Nut, werd op 16 november 1784 in de Doopsgezinde pastorie van Edam opgericht. Daarbij speelde Ds.Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806) een voortrekkersrol. Deze sociaal betrokken man was getroffen door de idealen van de Verlichting evenals zijn zoon en mede oprichter Martinus Nieuwenhuyzen (1759-1793). Doel is het welzijn, in de breedste zin van het woord, van de individu en de gemeenschap te bevorderen. Daarbij moet men vooral denken aan onderwijs, cultuur, maatschappelijke discussie, financiële zaken, die onder de lagere bevolking dienden worden bevorderd, zeker in de eerste 150 jaar. Er ontstonden overal ten lande plaatselijke afdelingen en ook werden belangrijke Nutsinstellingen opgericht zoals de Nutsspaarbank (1818), de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen, de Nutsscholen- en volksuniversiteiten. In de 20e eeuw werden de meeste van deze taken overgenomen door de overheid of het bedrijfsleven, maar de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen bestaat nog steeds en is sinds 1981 weer gevestigd te Edam.

ref. Nahuys I,pl.XI,78 ; Slg.Julius 2223 ; Bramsen 928 ; K.P.K.3882 
pr-

165,00 FRANCE - AR jeton 1800

FRANCE - ROUEN
obv. Head of Pallas Athene right
rev. SOCIETE LIBRE D EMULATION A ROUEN,
ETABLIE LE VI NOVEMBRE MDCCC.
weight 8,69 gr. ; silver Ø 29mm.
xf-/vf+

135,00 FRANCE - AR Octagonal medal 1810 - Boucherie de Paris

Napoleon I, 1804 - 1814
weight 18,19gr. ; silver Ø 34mm.
obv. Laurated head of Napoleon to right, signature ANDRIEU F. below,
around NAPOLEON EMP. ET ROI
rev. Bull butting left, ANDRIEU F. on truncation, COMMERCE DE LA
BOUCHERIE DE PARIS above, SOUS L′ADMINISTRATION DE COMTE
DUBOIS PRÉFET DE POLICE 1810 in exergue
Bramsen 1076 ; Mitchiner 3810
Beautiful medal with patina.
unc-

325,00 FRANCE - AR Medal 1811, Paris

Napoleon I, 1804 - 1814
weight 2,37gr. ; silver Ø 15mm.
made by medailleurs Bertrand Andrieu and André Galle
obv. Laurated head of Napoleon and diademed head of
Marie-Louise right, ANDRIEU F. below
rev. Bust of infant King to left, GALLE on truncation, XX MARS MDCCCXI.
below, around NAPOLEON F.J.C. ROI DE ROME

"The birth of this Prince, designated by the title of king of Rome, was announced to the city of Paris by the firing of cannon immediately on the accouchement of the Empress. All Paris was in anxious suspense, it being usual on the birth of a princess to fire a round of 21 guns, and on that of a prince 101 discharges, the anxiety of the populace waiting in silence, and counting the 21 discharges cannot be described: on the report being heard of the twenty-second gun, their rapture knew no bounds, and exclamations of Vive le Empereur ! &c. filled the air in all directions; the promenades, the streets, houses, and public assemblies were all full of people; in fact, the whole population of Paris were at the moment silent, and absorbed in counting the number of the discharges. The powers of Europe on this occasion also sent the most distinguished persons of their courts to compliment the Emperor and Empress. The Emperor of Russia sent his minister of the interior, the Emperor of Austria, the Count Clary, one of the highest officers of the state, who was charged with a present for the young Prince of a diamond collar of all the orders of the Austrian monarchy." After the defeat of Napoleon I in 1815, his son Napoleon II “King of Rome” lived in exile in Austria, where he died at 22 july 1832 at the age of 21 years.

cf. Mitchiner 3850 (copper) ; cf. Bramsen 1092 (copper) ;
Musée Monétaire (1833), page 369, no.152
Some minor scratches. Attractive toning.
xf-

135,00 NETHERLANDS / RUSSIA - Tn Medal 1816 - Marriage of crownprince Willem of Orange-Nassau & Anna Pavlovna Romanov of Russia

Netherlands - Russia
weight 23,93gr. ; tin Ø 41mm.
medailleur: A. & D.A.

Tin medal to commemorate the marriage of crown prince Willem Frederik of The Netherlands (future king Willem II) with archduchess Anna Pavlovna of Russia, the daughter of Tsar Paul I of Russia, in Saint Petersburg, 1816.

Penning op het huwelijk van Willem Frederik, kroonprins der Nederlanden
en Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland.
Vz: Iets naar elkaar toegewende borstbeelden van het bruidspaar, omschrift:
W.F.G.L. PRINCE VAN ORANGE MET A.P. GROOTHERTOGIN VAN RUSLAND.
Kz: Versierd altaar, waarop twee vlammende, met pijlen doorboorde en
samengebonden harten. Op het midden in de bloemenkrans: GEHUWT TE ST.
PETERSBURG 1816. Links en rechts struiken en de wapens van de echtelieden,
in de afsnede gesigneerd A. & D.A.

Anna Pavlovna Romanov was born in 1795 at Gatchina Palace, the eighth child and sixth daughter of Paul I of Russia and Empress Maria Feodorovna (born Sophie Dorothea of Württemberg), and thus was Her Imperial Highness Grand Duchess Anna Pavlovna of Russia. On 21 February 1816 at the Chapel of the Winter Palace in St Petersburg, she married the Prince of Orange, born at 6 december 1792, who would later become King William II of the Netherlands (1840-1849). Alexander Pushkin celebrated the marriage in a special poem entitled "To the Prince of Orange".
The couple remained in Russia for one year.

Dirks 81
pr

225,00 FRANCE - GALILAEUS GALILAEI - Uniface Pb medal n.d. (circa 1818)

weight 24,49gr. ; lead Ø 42mm.
designed by Gayrard, produced by Durand
obv. Bust of Galilaeus Galilaei to right  GALILAEUS GALILAEI,
GAYRARD F. below bust.
rev. Plain, with collection number written with ink

Galileo Galilei (15 February 1564 – 8 January 1642) was an Italian polymath. Galileo is a central figure in the transition from natural philosophy to modern science and in the transformation of the scientific Renaissance into a scientific revolution.Galileo studied speed and velocity, gravity and free fall, the principle of relativity, inertia, projectile motion and also worked in applied science and technology, describing the properties of pendulums and ″hydrostatic balances″, inventing the thermoscope and various military compasses, and using the telescope for scientific observations of celestial objects. His contributions to observational astronomy include the telescopic confirmation of the phases of Venus, the discovery of the four largest satellites of Jupiter, the observation of Saturn′s rings (though he could not see them well enough to discern their true nature) and the analysis of sunspots. Known for his work as astronomer, physicist, engineer, philosopher, and mathematician, Galileo has been called the ″father of observational astronomy″, the ″father of modern physics″, the ″father of the scientific method″, and even the ″father of science″.

Some minor rim nicks
vf+

65,00 FRANCE - AR Jeton 1822, Cambrai

FRANCE
Louis XVIII, 1815 - 1824
weight 13,42gr. ; 30x30mm.
xf-/xf+

135,00 NEDERLAND - AR penning 1823 m.b.t. Lourens Jansz.Koster

HAARLEM
Zilveren penning geslagen t.g.v. de uitvinding van de
boekdrukkunst door Laurens Jansz. Coster in 1423.
gewicht 14,68gr. ; zilver Ø 35mm.
vz. Graftombe tussen bomen,daaronder gekroond stadswapen van
Haarlem gehouden door twee leeuwen.
kz. Krans met daarbinnen TER EERE VAN LOURENS  JANSZ. KOSTER.
UITVINDER DER BOEKDRUKKUNST DOOR BURGEMEESTER EN
RADEN DER STAD HAARLEM OP HET IV EEUWGETYDE MDCCCXXIII

ref.Dirks 215
pr-

95,00 NETHERLANDS - AE Penning 1834 m.b.t. Gijsbert Karel van Hogendorp

Overlijden van Gijsbert Karel van Hogendorp op 6 augustus 1834
gewicht 74,27gr. ; brons Ø 51,5mm.
vervaardigd bij ′s Rijkz Munt te Utrecht.
vz. Borstbeeld van Gijsbert Karel van Hogendorp driekwart naar rechts,
gekleed in een bontmantel
GIJSBERTKAREL GRAAF VAN HOGENDORP GEB. TE ROTTERDAM
27 OCT.1762 OVERL. TE ′S HAGE5 AUG.1834.
kz. NOVEMBER MDCCCXIII. binnen eikenkrans

Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (Rotterdam, 27 oktober 1762 – Den Haag, 5 augustus 1834) was een Nederlands conservatief politicus, een telg uit het Rotterdamse geslacht Van Hogendorp. In 1813 vormde hij samen met Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum het Driemanschap van 1813. Van Hogendorp was een van de opstellers van de Nederlandse Grondwetten van 1814 en 1815.

Dirks 494 ; HB III-12
pr

125,00 NETHERLANDS - AMSTERDAM - AE Penning 1850 m.b.t. burgemeester Pieter Huidekoper

Aftreden Pieter Huidekoper op 31 december 1849 als burgemeester van Amsterdam
gewicht 91,45gr. ; brons Ø 57mm.
medailleur; D. van der Kellen
vz. Borstbeeld van Pieter Huidekoper naar links
PIETER HUIDEKOPER BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM
1FEBRUARI 1842 - 31 DECEMBER 1849. Op de halsafsnede V.D.KELLEN F.
kz. HIJ WAS DER STEDE GOED EN DEED DEN ARME WEL. binnen eikenkrans,
daarboven DOOR MEDEBURGERS VEREERD., eronder JANUARI 1850.

Pieter Huidekoper werd geboren op 31 maart 1798 te Amsterdam. In 1821 huwde hij met Sara Geertruida Margaretha van Eeghen (1797-1827). Uit dat korte huwelijk werden twee dochter geboren. Huidekoper stamde uit een oorspronkelijk uit Harlingen afkomstige doopsgezinde familie. Hij werd in 1835 gekozen in de gemeenteraad van Amsterdam en in 1842 tot burgemeester van de stad. Deze functie combineerde hij in de jaren 1841 en 1842 met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Hij was als burgemeester de laatste van de ′oude′ regenten en stelde zijn functie met ingang van 1 januari 1850 ter beschikking bij de aankondiging van de Gemeentewet van J.R. Thorbecke, waarmee zijn opvolgers zitting moesten nemen in een College van Burgemeester en Wethouders. In 1851 was hij een van de oprichters van de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam (VAK), welke bekendstaat als de oudste woningbouwvereniging van Nederland. Een straat om de hoek van een woningcomplex van de VAK uit 1869 aan de Weteringschans is naar de oprichter Huidekoperstraat genoemd. Hij overleed in zijn geboortestad op 4 juni 1852.

Dirks 702
klein randtikje
pr

125,00 NEDERLAND - UTRECHT - AR Penning 1856

100-jarig bestaan van de Renswoude Stichting te Utrecht
gewicht circa 124 gram ; zilver Ø 69mm.
door D. van der Kellen
vz. Borstbeeld van maria Duijst van Voorhout (1662-1754), stichteres van de
Renswoude stichting  MARIA DUIJST VAN VOORHOUT , DOUAIRE
VAN REEDE VAN RENSWOUDE , GEB:22 JAN:1662;OVERL:26APRIL 1754
kz. OP HET EERSTE EEUWFEEST DER FUNDATIEN VAN RENSWOUDE
GEVIERD TE UTRECHT 34 MEI 1856 binnen kartouche omgeven door drie
naakte knaapjes met de wapenschilden van Renswoude, Utrecht en Den Haag.
Dirks 778
pr

495,00 NETHERLANDS - GELDERLAND - Verwerping reglement op het kanaal van Steenenhoek 1858

Staten van Gelderland
gewicht 22,93gr. zilver Ø 43mm.
medailleur: Karel Wiener
vz. Gekroond wapen van Gelderland  EINDELYK ZEGEPRAALT DE GOEDE ZAAK /
* 19 NOVEMBER 1858*
kz. HULDE / AAN DE STATEN / VAN GELDERLAND / WEGENS HET / BILLYK
EN RECHTVAARDIG / AFSTEMMEN EN / VERWERPEN VAN  HET / ONTWERP-
REGLEMENT / OP HET KANAAL / (WATENSCHAP) / VAN / STEENENHOEK

De Linge was al aan het einde van de middeleeuwen afgedamd, maar lopend door het lage en natte Rivierengebied heeft deze rivier altijd heel veel water te verwerken gehad. Dit gold zeker in de herfst en in de winter. Tot in de 19e eeuw is de Linge dan ook een grillige rivier die voor veel wateroverlast zorgde. Het meeste last hiervan hadden de gebieden rondom de uitmonding van de Linge in de Merwede bij Gorinchem. Hier op de grens van Holland en Gelderland is eeuwenlang een strijd gestreden, niet alleen tegen het water, maar ook tegen elkaar. De machtige Diefdijk is hiervan een goed voorbeeld. Deze dwarsdijk is door Holland aangelegd om het overstromingswater vanuit Gelderland te weren. Het rijkere Holland zorgde wat dat betreft goed voor de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden. Het leidde tot veel wateroverlast in de veel armere Gelderse Tielerwaard, en ook de stad Gorinchem stond bij hoog water vaak blank. Nog altijd is het gebied ten oosten van de Diefdijk relatief leeg en onbewoond. De onderlinge strijd heeft lang voorkomen dat afdoende maatregelen werden genomen om de wateroverlast te voorkomen. Een dijkdoorbraak bij Kedichem in 1809 zorgde voor de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De boeren weigerden nog langer om belasting te betalen. Meer dan ooit was er de noodzaak om tot structurele oplossing te komen. De kans hierop was inmiddels toegenomen. De Fransen hadden een centraal gezag ingevoerd en koning Lodewijk Napoleon was gevoelig voor de problemen. Het zou een keerpunt worden in de organisatie van de waterhuishouding rondom de afwatering van de Linge. De oplossing voor de waterproblemen werd gezocht in het verder westwaarts leggen van de Lingemonding. Daar was het waterpeil van de Merwede lager en zou de (natuurlijke) afwatering gemakkelijker en beter plaats kunnen vinden. Gekozen werd voor Hardinxveld en wel bij het punt dat Steenenhoek werd genoemd. Niet alleen lag hier, 10 kilometer ten westen van Gorinchem, de rivierstand wel 75 cm. lager, ook lag het ideaal ten opzichte van de ingrijpend te wijzigen loop van de Merwede beneden Werkendam. In de periode 1818-1819 is vervolgens het Kanaal van Steenenhoek met de hand gegraven. Het kanaal takt af van de Linge en loopt van het noorden van de Gorinchemse binnenstad via de Gorinchemse Kanaalsluis naar het Merwedekanaal, steekt het kanaal over en loopt dan eerst parallel aan de Betuwelijn en later ook de A15 naar het westen, gaat ten noorden langs Boven-Hardinxveld en mondt via de Steenenhoeksche Kanaalsluis en de uitwateringsgeul van het Gemaal Mr.dr. G. Kolff bij deze plaats uit in de Beneden-Merwede. Al spoedig bleek dat de natuurlijke afwatering niet functioneerde zoals men had verwacht en gehoopt. Weer werd er geruime tijd gebakkeleid over hoe dit nu te verbeteren. Een ontwerp-reglement werd in 1858 door de Staten van Gelderland verworpen. Deze penning memoreert die gebeurtenis. Uiteindelijk werd in 1863 een stoomgemaal gerealiseerd bij Steenenhoek.

Dirks 812
pr

165,00 FRANCE - CITY OF BORDEAUX - AE Medal 1859 Société Philomatique

weight 153,07gr. ; copper Ø 68mm.
A 1859 French Bordeaux Philomatic Society Table Medal.
Cornucopia hallmarked and marked "CUIVRE" (copper) on the edge
obv. Illustrating the coat-of-arms of the City of Bordeaux, flanked by a
vine of grapes on the left and conjoined branches of oak and laurel leaves
on the right, a left-facing lion with its head turned and facing front-on below,
BURDIGALA at base, engraver name HAMEL.GR. left below.
rev. illustrating a central circle inscribed "SOCIÉTÉ PHILIMATIQUE / EXPOSITION
GÉNÉRALE / 1859", the circle surrounded by an open-ended wreath of oak leaves on
the left and laurel leaves on the right, VILLE DE BORDEAUX above.

A Philomatic Society is an association of persons who love sciences. The term "philomatic" (in French, philomathique) is no longer in use. The philomatic societies were influential in the nineteenth century.

xf+

110,00 NETHERLANDS - UTRECHT - AE Penning 1864 m.b.t. burgemeester Nicolaas Pieter Jacob Kien

25 jarig ambtsjubileum (1839 - 1864) van Nicolaas Pieter Jacob Kien
als burgemeester van Utrecht

medailleur; David van der Kellen
gewicht 137,38gr. ; brons Ø 65mm.
vz. Borstbeeld van Nicolaas Pieter Jacob Kien naar links
MR. NICOLAAS PIETER JACOB KIEN. Onder het borstbeeld D. VAN DER KELLEN F.
kz. XXI MAART MDCCCXXXIX - DEN BURGEMEESTER VAN UTRECHT ERKENTELIJKHEID GENEGENHEID HULDE - XXI MAART MDCCCLXIV. binnen eikenkrans

Nicolaas Pieter Jacob Kien werd op 19 april 1800 geboren te ′s Hertogenbosch als zoon van Jacob Kien en Elisabeth Hester van Adrichem. Hij stamt uit een geslacht van bestuurders; zijn grootvader Nicolaas Kien was al eerder een aantal keer burgemeester van Utrecht geweest en zijn vader was schepen in ′s Hertogenbosch. Kien studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht, promoveerde in 1825 en vestigde zich in Utrecht als advocaat. Met een onderbreking in 1831, waarin hij als kapitein van de schutterij deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht, vervulde hij diverse publieke functies; lid van het kiescollege (1829), wethouder van Utrecht (1838), burgemeester van Utrecht (1839-1878), Lid van de Tweede Kamer (1845-1848), lid van de Provinciale Staten (1850), lid van de Tweede Kamer (1858-1875). Hij bleef zijn gehele leven ongehuwd en het was opmerkelijk dat hij carrière maakte want men zag hem vaak de zusters van betaalde liefde bezoeken, waardoor zijn reputatie niet vlekkeloos was. Ondanks al zijn werkzaamheden was hij bijna veertig jaar burgemeester van de stad Utrecht. In die jaren gold hij als een conservatief regent; hij was eigenzinnig, heerszuchtig en niet geliefd bij het volk. Onder zijn leiding zijn er veel oude stadsmuren en -poorten gesloopt. Velen zagen hem graag vertrekken en het is tekenend dat er naar Kien in de stad geen straat of plein vernoemd is. Hij overleed te Laken op 17 juli 1879.

Zwierzina 4
pr

125,00 FRANCE - THIRD REPUBLIC, 1871-1940 - EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALES PARIS - AE/AR Medal 1878

weight 24,43 ; silver/ guilted bronze Ø 75mm.
Two silver (or silvered ?) cliché′s hold together in gilted bronze(?) rim.
obv. Pax (or Marianne ?) seated on pile of arms, holding olive-branch,
REPUBLIQUE FRANÇAISE above
rev. PARIS 1878 wihin oak/laurel wreath, rosette below. Around the legend;
EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE

The third Paris World′s Fair, called an Exposition Universelle in French, was held from 1 May through to 10 November 1878. It celebrated the recovery of France after the 1870–71 Franco-Prussian War.

xf

125,00 NETHERLANDS - STAD AMSTERDAM - NEDERLANDSCH GYMNASTIEK VERBOND - Verguld bronzen penning 1883

Amsterdam - Nederlandsche Gymnastiek Verbond
gewicht 18,01gr. ; verguld brons Ø 40,5mm.
medailleur: Jacob Samuel Cohen Elion
vz. Gekroonde Nederlandse leeuw met geheven zwaard en pijlenbundel naar
links binnen een spiegelend rond veld. In de gematteerde buitenrand de tekst:
NEDERLANDSCH GYMNASTIEK VERBOND
kz. Gekroond wapenschild van Amsterdam binnen een spiegelend rond veld.
In de gematteerde buitenrand de tekst:
13de UITVOERING 5 AUGUSTUS 1883 AMSTERDAM

De medailleur Jacob Samuel Cohen Elion werd geboren op 22 augustus 1840 te Amsterdam als zoon van de graveur en medailleur Samuel Jacob Cohen Elion. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en studeerde aan de Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam. Hij heeft vele penningen en medailles vervaardigd in de periode 1865-1893 met talloze onderwerpen. Hij overleed op 20 februari 1893 te Amsterdam.

ref. coll. Amsterdam Museum no.PA2033 (ex.collectie W.J.R. Dreesmann). Zeldzaam.
pr/unc

175,00 NEDERLAND - AR penning 1890 n.a.v. het overlijden van Willem III

Willem III, 1849 - 1890
gewicht 59,81gr. ; zilver Ø 53mm.
door C.J.Begeer
Geslagen n.a.v. het overlijden van koning Willem III op 23 november 1890.
vz. Borstbeeld van koning Willem III in admiraalsuniform naar rechts 
WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN G.H.V.L., achter portret C.J.Begeer
kz. GEBOREN 19 FEBR.1817 OVERLEDEN 23 NOV.1890 tussen palmtak en
papaverstengels, eronder vlaswiek omgeven door een lauwerkrans
gewicht 59,81gr. ; zilver Ø 53mm.  
Zwierzina 916 (aldaar in brons en verguld brons)
pr


195,00 NETHERLANDS - JULIANA, 1949-1980 - AR Penning 1962 “zilveren huwelijk”

gewicht 14,86 ; zilver Ø 33 (inclusief rand)
Geslagen t.g.v. het zilveren huwelijk van koningin Juliana &
prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld (1937-1962)
vz. Portretten van Juliana en bernhard naar rechts. Rondom te tekst;
JULIANA•KONINGIN•BERHARD•PRINS•DER•NEDERLANDEN•
kz. Gekroond JB-monogram , links 7 januari, onder 1937 / 1962
pr/unc

15,00 NEDERLAND - AR Penning 2012

Beatrix, 1980 - 2013
Zilveren penning geslagen t.g.v. 10 jaar huwelijk met Maxima Zorregueta
gewicht 16,40 gr. ; zilver 925/1000 Ø 30mm.
proof

20,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid