Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Penningen > Vroedschapspenningen
< Terug


De meeste steden in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kenden sinds de 16e eeuw een soort college dat zich bezig hield met
het bestuur
van de stad, de zogenaamde vroedschap. Zij waren niet belast met het dagelijks bestuur, want die taak lag bij de magistraat of
stadsregering. Zo′n stadsregering bestond uit vier of zes burgemeesters en of schepenen. Die burgemeesters en schepenen werden echter
door de vroedschap gekozen, meestal voor een periode van vier jaar, en kwamen vaak uit hun eigen gelederen voort. De laatst gekozen
burgemeester was verantwoordelijk voor de Schutterij, een soort burgerwacht die de orde moest handhaven. De vroedschap werd bijeen
geroepen bij belangrijke financiële kwesties en altijd bij verkiezingen voor de bezetting van belangrijke posten, maar ook landelijk kwesties
kwamen soms aan bod. Vaak ging het om het dienen van economische belangen, die tegelijk de belangen waren van de leden van de vroedschap.
Men vergaderde meestel een paar maal per maand. In tegenstelling tot de leden der magistraat, werden de vroedschapsleden voor het leven
benoemd. Afhankelijk van de grootte van de stad bestond zo′n vroedschap uit zo’n 10 tot 40 mannelijke poorters. Een poorter is de historische
benaming voor een burger die zich het recht had verworven om binnen de poorten van een plaats met stadrechten te wonen. Lidmaatschap was
in principe een kwestie van uitverkiezing en niet van erfopvolging. Familiebanden waren daarbij zeer belangrijk maar ook welstand en sociale
status telden mee. In ieder geval moest men aan twee vereisten voldoen : men moest in het bezit zijn van een huis en lid zijn van de Gereformeerde
kerk. De vroedschapsleden werden niet betaald voor hun diensten. De vergoeding moesten ze maar zien te verwerven uit hun voorkennis en
goede contacten. De leden van de vroedschap kregen een zilveren penning, als bewijs van hun lidmaatschap. De leden waren echter algemeen
bekend, dus als werkelijke identiteitspenningen zullen de vroedschapspenningen niet hebben gediend.


NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - STAD GOUDA - Zilveren vroedschapspenning (council medal) z.j. (circa 1700)

gewicht 9,57gr. ; zilver Ø 30mm.

vz. Stadsgezicht van Gouda vanaf de Hollandse IJssel bezien,
op voorgrond schepen en zittende riviergod met kruik en roeispaan,
erboven  NUMMUS  SENATORIUS (= penning der Senatoren)
kz. Stadsmaagd met gekroond stadswapen omgeven door doornenkrans
op voorgrond en vaandel met de tekst IAC.COM (=Iacoba Comitissa
ofwel Gravin Jacoba), eronder lint met de tekst PER.ASPERA.AD.ASTRA
(= door doornen tot de sterren), boven CONDITORIBVS.VRBIS.
(= aan de grondleggers der stad), terweerszijden de bustes van Floris V (FLOR V.)
en voogd Cats (CATZ E.Q.) op een voetstuk.

Minard 178 ; Van Loon I, pag.151-152 R
Attractief patina. Zeldzaam.
zfr

235,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD HAARLEM - Zilveren vroedschapspenning (council medal) z.j. (1740)

gewicht 10,90gr. ; zilver Ø 32,5mm.

vz. Stedemaagd zittend naar links, hoofd naar rechts gewend, haar linkerarm leunend op een bijbel met de letter S C, dat is geplaatst is op een zuil, omhangen met een keten met het stadswapen en beneden aan de zuil te tekst VICITVIM VIRTVS, op haar schoot een schaal met vroedschapspenningen, waarvan zij een exemplaar in haar rechterhand houdt, erboven de tekst; COMES CONSILIORUM, in de afsnede HARLEM:
kz. Stedemaagd zittend naar links, haar hoofd naar rechts gewend, schild met Medusakop voor zich houdend, steunend op haar rechterknie, in haar linkerhand houdt zij het schip van Damiate en een krans, links de toren van Damiate met speren bij de kantelen, haar rechtervoer geplaatst op een vat met de tekst SPARE, waaruit een vloeistof stroomt, rechts een boekdrukpers, links de tekst; MARTE ET MARTE•, in de afsnede DAM.CAPT.TYP.INV.URB.DEFEN:

vgl. Vervolg van Loon 149 ; Syp.201
Voortreffelijk exemplaar met een prachtig patina.
unc-

235,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD HAARLEM - Zilveren vroedschapspenning (council medal) z.j. (1740)

gewicht 12,07gr. ; zilver Ø 33mm.

vz. Stedemaagd zittend naar links, hoofd naar rechts gewend, haar linkerarm leunend op een bijbel met de letter S C, dat is geplaatst is op een zuil, omhangen met een keten met het stadswapen en beneden aan de zuil te tekst VICITVIM VIRTVS, op haar schoot een schaal met vroedschapspenningen, waarvan zij een exemplaar in haar rechterhand houdt, erboven de tekst; COMES CONSILIORUM, in de afsnede HARLEM:
kz. Stedemaagd zittend naar links, haar hoofd naar rechts gewend, schild met Medusakop voor zich houdend, steunend op haar rechterknie, in haar linkerhand houdt zij het schip van Damiate en een krans, links de toren van Damiate met speren bij de kantelen, haar rechtervoer geplaatst op een vat met de tekst SPARE, waaruit een vloeistof stroomt, rechts een boekdrukpers, links de tekst; MARTE ET MARTE•, in de afsnede DAM.CAPT.TYP.INV.URB.DEFEN:

vgl. Vervolg van Loon 149 ; Syp.201
zfr

110,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD ′S GRAVENHAGE - Zilveren vroedschapspenning (council medal) z.j. (1768)

gewicht 20,25gr. ; zilver Ø 37,5mm.
medailleur Jan Willem Marmé

vz. Gekroond stadswapen rustend op rococo schild gehouden door twee staande
leeuwen, waarbij de linkerleeuw zijn blik naar links wend en de rechter frontaal.
Ondergrond met lichte begroeiing met rechtsonder de signatuur I W M •F•
kz. Stadsgodin staande frontal met gepluimde helm, geschubd harnas en
scheepsroer in linkerhand, houdt hand vast van naast haar staande Justitia
met weegschaal in enigszins geheven linkerhand, daarboven CONCORDIA,  
in de afsnede S • C

De stempelsnijder Jan Willem Marmé (Johannes Wilhelm Marmé) werd in 1730 geboren te Düsseldorf als zoon van de medailleur Johannes Conrad Marmé en Catharina Geertraud Ferber. Op 7 juli 1766 huwde hij met de Utrechtse Hermina van der Monde (gedoopt in de St. Janskerk op 7 april 1740 te Utrecht). In december 1763 volgde hij zijn vader op als stempelsnijder aan de Munt te Utrecht totdat hij in 1795 om politieke redenen werd ontslagen. Hij was namelijk fervent Orangist, hetgeen met de komst van de Fransen en de instelling van de Bataafse Republiek in publieke functies niet getolereerd werd. In 1802 lag dat inmiddels minder gevoelig en kon hij weer in functie treden, tot 1810. Hij overleed te Utrecht op 5 september 1825, zijn vrouw Hermina op 22 januari 1827 te Zuilen.

JMP. 1930, pl. II, 7 ; van Orden I, 13.2 (vz.) en 1.1 (kz).
Prachtig patina. Zeldzaam.
pr-

425,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD ′S GRAVENHAGE - Zilveren vroedschapspenning (council medal) z.j. (1786)

gewicht 19,34gr. ; zilver Ø 37mm.
medailleur Meyer

vz. Gekroond stadswapen gehouden door twee staande leeuwen met hun
koppen naar buiten toe gedraaid, het geheel rustend op versierd onderstel.
Het stadswapen is omhangen met een lauwerkrans.
kz. Stadsgodin staande frontal met gepluimde helm, geschubd harnas en
scheepsroer in linkerhand, houdt hand vast van naast haar staande Justitia
met weegschaal in enigszins geheven linkerhand, daarboven CONCORDIA,  
in de afsnede S • C, onder Justitia MEYER

Volgens de rekening werden van deze vroedschapspenning
slechts 300 exemplaren vervaardigd. Zeldzaam.

According to the account, only 300 specimens
of this council medal were made. Rare.

JMP. 1930, pl. II, 8 ; van Orden 1,1
pr+

460,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid