Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Penningen > Rekenpenningen
< Terug

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GELRE - PHILIPS II, 1555-1581 - AE Rekenpenning (jeton) 1565, Nijmegen

gewicht 5,56gr. ; koper Ø 30mm.
Rekenkamer van Gelre.

vz. Geharnast borstbeeld van Philips II naar rechts
•REK.CAMER•IN•GEL• * LEGGELT•VA•SCO•
kz. Brandende kaars in houder tussen twee vuurijzer met afspattende vonken,
daaronder •1565•, rondom de tekst ALTERI•SERVIENDO•CONSVMOR
en Gelders kruisje.

van Orden I, 701 ; Dugnoille 2421 ; van Kuyk 168 R
Zeer mooi portret van Philips II. Zeldzaam.
pr-/zfr

195,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - PHILPS II, 1555-1598 - AE Rekenpenning 1589, Antwerpen

gewicht 4,65gr. ; koper Ø 28mm.
muntteken hand (Antwerpen)
vz. Geharnast borstbeeld van Philips II naar rechts, daaronder 15 hand 89,
omgeven door de tekst; •PHILIPPVS•D:G•HISPANIARVM•REX•DVX•BRA•
kz. Gekroond wapen van Spanje-Oostenrijk-Bourgondië-Portugal omhangen
met de keten van de Orde van het Gulden Vlies, omgeven door de tekst; 
GECT•DV•BVR•DES - FINAN•DV•ROY•

Geslagen m.b.t. de rekenkamer des Konings.

Dugnoille 3248 ; van Orden II, 169 ; Mitchiner 2476 ; Feuardent 14140
ietwat krap muntplaatje
zfr-

75,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - TACHTIGJARIGE OORLOG, 1568-1648 - PROVINCIE HOLLAND - AE Rekenpenning 1591, Dordrecht

gewicht 5,78gr. ; koper Ø 28,5mm.

vz. De Nederlandse Maagd legt zich zorgeloos te ruste  in een geopende
omheinde tuin binnen een cirkel. Daaronder • I5 ❀ 9I• in een afsnede.
In de buitencirkel de tekst; •PAX•PATET•INSIDIIS•
kz. De Nederlandse Maagd waakzaam  met zwaard in haan rechterhand en linkerhand
rustend op wapenschild van Holland, twee gewapende lijfwachten aan haar zijde,
daarvoor vier soldaten die aanvallers moedig afweren, dit alles binnen een gesloten
omheinde tuin • roos •, daarboven •TVTA•SALVS•BELLO•

m.b.t. ″Vredespogingen van de Duitse keizer door de Staten-Generaal verworpen″.

Dugnoille 3288 ; Van Loon I, pag.423 ; Feuardent 13844 ; Mitchiner 2483
zfr

85,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - TACHTIGJARIGE OORLOG, 1568-1648 - PROVINCIE HOLLAND - AE Rekenpenning 1592, Dordrecht

gewicht 5,62gr. ; koper Ø 29mm.

vz. Wolk met de Hebreeuwse tekst ″Jehova″, waaruit een hand
steekt die een scepter zwaait over de plaatsen Steenwijk, Ootmarsum
en Coevorden  ZELVS•DOMINI•EXERCITVVM•FECIT•HOC
kz. • roos • / STENOVICO• / OTMARSIA• / COVORDIA• / CAPTIS•
HOSTE / REPVLSO•SEN• / FOED•PRO•F•F• / CIƆ•IƆ•XCII•

Bevrijding van de plaatsen Steenwijk, Ootmarsum en Coevorden
door de Staatse troepen o.l.v. prins Maurits van Oranje-Nassau.

Dugnoille 3304 ; Van Loon I, 431.2/424.2 ; Feuardent 14742 ; Mitchiner 2486
zfr/pr

95,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - AE Rekenpenning (jeton) 1596, Dordrecht

gewicht 5,88gr. ; koper Ø 30mm.
m.b.t. de Alliantie tussen Frankrijk, Engeland en de Republiek
vz. Gekroonde Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel naar links,
daaronder S. C.
kz. Hand stekend uit de wolken houdt lint met drie uiteinden vast binnen
een cirkel. In de buitencirkel de tekst; •RVMPITVR•HAVD•FACILE•CIC•IC•XCVI•❀
Dugnoille 3398 ; van Loon I,p.481 ; Feuardent 13868 ; Mitchiner 2501
enkele minieme krasjes
pr-

90,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795- UTRECHT - AE Rekenpenning (jeton) 1607, Utrecht

gewicht 6,57gr. ; koper Ø 31mm.
uitgave van de Staten van Utrecht

vz. Gekroond wapenschild van Utrecht tussen ORD – TRA   
CALCVLVS + IVSTVS + APVD + DEVM  
kz. Hand met geheven zwaard  PRO + ARIS + ET + FOCIS
+ 1607 en stadswapentje

Dugnoille 3623 ; van Loon II, p.33
pr-

125,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - ALBRECHT & ISABELLA, 1598-1621 - AE Rekenpenning 1615, Brussel

gewicht 4,69gr. ; koper Ø 27mm.
muntteken engelkopje (Brussel)

vz. Hoorn des overvloed, boom en spade binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; •HAGNO • CONSTAT • HONESTVM • 16 engelkopje 15
kz.Gekroond wapen van Spanje-Oostenrijk-Bourgondië omhangen met de keten
van de Orde van het Gulden Vlies. In de buitencirkel de tekst; 
•ALBERTVS•ET • ISABELLA•D•G

Geslagen m.b.t. welvaart gedurende de wapenstilstand.

Dugnoille 3716 ; Mitchiner 2603 ; Feuardent 13917
ietwat krap muntplaatje
zfr/zfr-

65,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - AE Rekenpenning (jeton) 1644, Antwerpen

gewicht 5,98gr. ; koper Ø 30,5mm.
m.b.t. de rekenkamer van Antwerpen
Dugnoille 3986
pr

95,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - PHILIPS IV, 1621-1665 - AE Rekenpenning (jeton) 1656, Antwerpen

gewicht 4,62gr. ; koper Ø 31mm.

vz. Borstbeeld van Philips IV naar rechts, daaronder 16 handje 56
•DA NOBIS PACEM DOMINI•
kz. Gekroond Spaans wapenschild omgeven door het keten van het Gulden Vlies
•FIDELI MILITIA ET LEGATIONE•

Geslagen n.a.v. verlangen naar vrede met Frankrijk.

Dugnoille 4087 ; van Loon II, pag.397 ; Feuardent 13965 ;  Mitchiner 2680
fr/zfr

40,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - PHILIPS IV, 1621-1665 - AE Rekenpenning (jeton) 1658, Brussel

gewicht 5,36gr. ; koper Ø 31mm.
vz. Borstbeeld van Philips IV naar rechts 
PHIL IIII D G HISP ET INDIAR REX  Zc 16 engelkopje 58
kz. Gekroond Spaans wapenschild omgeven door het keten van het Gulden Vlies
QVIS SICVT REX NOSTER

Opmerkelijk is het nog altijd opnemen van het Portugees wapenschildje
in het wapenschild van Spanje. Op dat moment was Portugal namelijk
al achtien jaar onafhankelijk van Spanje.

Note the persisting use of the Portuguese escutcheon, though that country
had now been independent for eightheen years.

Dugnoille 4120 ; van Loon II, pag.416 ; Mitchiner 2690
fr/zfr à zfr-

45,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - HERTOGDOM BRABANT - PHILIPS IV, 1621-1665 - AE Rekenpenning 1664, Brussel

gewicht 6,35gr. ; koper Ø 32mm.
muntteken engelkopje (Brussel)

vz. Gedrapeerd borstbeeld van Philips IV naar rechts, omgeven door de tekst;
•PHIL•IIII•D•G•HISP•ET•INDIAR•REX • 16 engelkopje 64
kz. Zuil met zittende leeuw (Spanje) en zuil met adelaar (Oosterijk)
met touwen aan elkaar verbonden in een onrustige zee, van de zijden
belaagd door stormachtige winden, daarboven STABVNT

m.b.t. verbintenis tussen Spanje en Oostenrijk door een huwelijk tussen
Margaret Theresa, dochter van koning Philips IV, met keizer Leopold I van Oostenrijk.

Dugnoille 4204 ; Feuardent 13977 ; Mitchiner 2708 ; van Loon II, pag.515
zfr

85,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BRABANT - AE Rekenpenning (jeton) 1665, Brussel

Rekenkamer van Brussel
Dugnoille 4214 ; van Orden I.1302
pr-

90,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - AE Rekenpenning (jeton) 1671, Brussel

Bureau de Finances (de Rekenkamer)
Dugnoille 4291 ; van Orden 1323
pr-

100,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid