Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Penningen > Rekenpenningen
< Terug

FRANCE - AE Jeton z.j. (circa 1400)

cf. Mitchiner 665-678 ; cf. Coll.Rouyer 23
zfr

75,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - DOORNIK (TOURNAI) - AE Jeton z.j. (circa 1450-1500)

vgl.Coll.Rouyer 1472 ; Feuardant 14842 ; Neumann 13625 ; Mitchiner 604
zfr-

75,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - GELRE - PHILIPS II, 1555-1581 - AE Rekenpenning (jeton) 1565, Nijmegen

gewicht 5,56gr. ; koper Ø 30mm.
Rekenkamer van Gelre.
vz. Geharnast borstbeeld van Philips II naar rechts
•REK.CAMER•IN•GEL• * LEGGELT•VA•SCO•
kz. Brandende kaars in houder tussen twee vuurijzer met afspattende vonken,
daaronder •1565•, rondom de tekst ALTERI•SERVIENDO•CONSVMOR
en Gelders kruisje.
van Orden I, 701 ; Dugnoille 2421 ; van Kuyk 168 R
Zeer mooi portret van Philips II. Zeldzaam.
pr-/zfr

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - AE Rekenpenning (jeton) 1596, Dordrecht

gewicht 5,88gr. ; koper Ø 30mm.
m.b.t. de Alliantie tussen Frankrijk, Engeland en de Republiek
vz. Gekroonde Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel naar links,
daaronder S. C.
kz. Hand stekend uit de wolken houdt lint met drie uiteinden vast binnen
een cirkel. In de buitencirkel de tekst; •RVMPITVR•HAVD•FACILE•CIC•IC•XCVI•❀
Dugnoille 3398 ; van Loon I,p.481 ; Feuardent 13868 ; Mitchiner 2501
enkele minieme krasjes
pr-

90,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795- UTRECHT - AE Rekenpenning (jeton) 1607, Utrecht

gewicht 6,57gr. ; koper Ø 31mm.
uitgave van de Staten van Utrecht
vz. Gekroond wapenschild van Utrecht tussen ORD – TRA   
CALCVLVS + IVSTVS + APVD + DEVM  
kz. Hand met geheven zwaard  PRO + ARIS + ET + FOCIS
+ 1607 en stadswapentje
Dugnoille 3623 ; van Loon II, p.33
pr-

125,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - AE Rekenpenning (jeton) 1644, Antwerpen

gewicht 5,98gr. ; koper Ø 30,5mm.
m.b.t. de rekenkamer van Antwerpen
Dugnoille 3986
pr

95,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - PHILIPS IV, 1621-1665 - AE Rekenpenning (jeton) 1654, Brussel

gewicht 6,13gr. ; koper Ø 31mm.
Rekenkamer van Brussel.
vz. Borstbeeld van Philips IV naar rechts  
+.PHIL. IIII. D.G.HISP.ET.INDIAR.REX.Z.c
kz. Vuurijzer met Bourgondisch stokkenkruis omgeven door vonken
•GECT•POVR•LE•BVREAV•DES•FINA:16 engelkopje 54

Two traditional Burgundian emblems; the Steel and the cross of its patron Saint Andrew, had been popular in the Low Countries since the fifteenth century and they were often combined in the manner shown on the present jeton. The design recall to mind the Bugundian heritage of the Spanish Netherlands.

Dugnoille 4060 ; Feuardent 13962 ;  Mitchiner 2674
zfr

75,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - PHILIPS IV, 1621-1665 - AE Rekenpenning (jeton) 1656, Antwerpen

gewicht 4,62gr. ; koper Ø 31mm.
Geslagen n.a.v. verlangen naar vrede met Frankrijk.

vz. Borstbeeld van Philips IV naar rechts, daaronder 16 handje 56
•DA NOBIS PACEM DOMINI•
kz. Gekroond Spaans wapenschild omgeven door het keten van het Gulden Vlies
•FIDELI MILITIA ET LEGATIONE•
Dugnoille 4087 ; van Loon II, pag.397 ; Feuardent 13965 ;  Mitchiner 2680
fr/zfr

40,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - PHILIPS IV, 1621-1665 - AE Rekenpenning (jeton) 1658, Brussel

gewicht 5,36gr. ; koper Ø 31mm.
vz. Borstbeeld van Philips IV naar rechts 
PHIL IIII D G HISP ET INDIAR REX  Zc 16 engelkopje 58
kz. Gekroond Spaans wapenschild omgeven door het keten van het Gulden Vlies
QVIS SICVT REX NOSTER

Opmerkelijk is het nog altijd opnemen van het Portugees wapenschildje
in het wapenschild van Spanje. Op dat moment was Portugal namelijk
al achtien jaar onafhankelijk van Spanje.

Note the persisting use of the Portuguese escutcheon, though that country
had now been independent for eightheen years.

Dugnoille 4120 ; van Loon II, pag.416 ; Mitchiner 2690
fr/zfr à zfr-

45,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - PHILIPS IV, 1621-1665 - BRABANT - AE Rekenpenning (jeton) 1661, Antwerpen

gewicht 6,36gr. ; koper Ø 31mm.
geslagen t.g.v. herdenking vrede tussen Frankrijk en Spanje en de geboorte van Karel II.
vz. Borstbeeld van Philips IV naar rechts , daaronder 16 handje 61 
PHIL •IIII• D•G•HISP•ET•INDIAR•REX•
kz. IJsvogel in nest dobberend tussen klippen op kalme zee,
daarboven stralende zon  + •TVTAE PAX VBERITATIS ORIGO•
Dugnoille 4174 ; Feuardant 13970 ; van Loon II, pag.476 ; Mitchiner 2700
Oneffenheid in het muntplaatje (keerzijde).
zfr

60,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - PHILIPS IV, 1621-1665 - AE Rekenpenning (jeton) 1662, Brussel

gewicht 5,71gr. ; koper Ø 31mm.
Rekenkamer van Brussel.
vz. Borstbeeld van Philips IV naar rechts  
•PHIL•IIII• D•G•HISP•ET•INDIAR•REX•Z.c en ster
kz. Vuurijzer met Bourgondisch stokkenkruis omgeven door vonken
.GECT.POVR.LE.BVREAV.DES.FINA.16 engelkopje 62
Dugnoille 4187 ; van Orden I.1291 ; Mitchiner-
Kleine oneffenheden in het muntplaatje.
fr/zfr

40,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - BRABANT - AE Rekenpenning (jeton) 1665, Brussel

Rekenkamer van Brussel
Dugnoille 4214 ; van Orden I.1302
pr-

90,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - AE Rekenpenning (jeton) 1671, Brussel

Bureau de Finances (de Rekenkamer)
Dugnoille 4291 ; van Orden 1323
pr-

100,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - KAREL II, 1665-1700 - AE Rekenpenning (jeton) 1672, Antwerpen

m.b.t. de rekenkamer ofwel “Bureau des Finances”
gewicht 6,19gr. ; koper Ø 33mm.
vz. Karel II te paard naar rechts  CAROL •II•D•G•HISP•ET•INDIAR•REX,
in afsnede 16 handje 72
kz. Gekroond stokkenkruis GECTS•POVR•DE•BVREAV• DES•FINANCES•
Dugnoille 4294 ; van Orden I, no.1326 ; Mitchiner 2736
zfr+

85,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - KAREL II (CARLOS II), 1665-1700 - AE Rekenpenning (jeton) 1673, Antwerpen

m.b.t. de oorlogsverklaring aan Frankrijk.
gewicht 7,16gr. ; koper Ø 32mm.
vz. Gedrapeerde buste van Karel II naar rechts
•CAROL•II•D•G•HISP•ET•INDIAR•REX•16 engelkopje 73
kz. Leeuwenklauw uit wolken houdt scepter met kroon
• EX • VNGVE • LEONEM • 16 handje 73 •
Dugnoille 4310 ; van Loon III, 125
pr-

95,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - VLAANDEREN - KAREL II, 1665-1700 - AE Rekenpenning (jeton) z.j. (1694-1700), Brugge

gewicht 6,97gr. ; koper Ø 29mm.
vz. Gekroond borstbeeld van Karel II naar rechts , daaronder lelie
CAROL•II•D•G•HISP•ET•IND•REX
kz. Wapenschild van magistraat Brugge gehouden door staande leeuw en beer,
daarboven •S•P•Q•B• (Senatus Populusque Brugensis), in de afsnede letter R (Routtier)
Dugnoille 4575 ; Feuardant 14212 ; Mitchiner 2812 ; Taelman 11 R
zfr-

85,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - BRABANT - AE Rekenpenning (jeton) 1698, Brussel

m.b.t. rentmeester Nicolaus Deys en Jean Jaqcues van Brouckhoven (baron van Putte),
negenenvijftigste intendant van de Brusselse vaart.
gewicht 7,23gr. ; koper Ø 29mm.
vz. Gekroond wapenschild van de familie van Brouckhoven tussen twee staande
leeuwen met vaandels, daaronder 16 engelkopje 98
kz. Driemaster varend naar links NICOLAVS + DEVS + RENTMEESTER
Dugnoille 4655 ; van Orden 1418
pr-

145,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid